Papazlar Haşir Risalesinden ders okuyorlar

Rotterdam İslam Üniversitesindeki bir heyet tarafından Flemenkçeye’de çevrilen Haşir Risalesinden, Utrecht ve Rotterdam’daki bazı papazlar haftalık olarak kendi aralarında ders okumaya başladılar. Papazlar, “Zira ahirete iman hepimizin ihtiyaç duyduğu birşey” diyorlar.

Papazlar kendi aralarında Haşir Risalesi’nden ders okuyor

Avrupa ve Amerika’nın tek resmen tanınan İslâm Üniversitesi olan Rotterdam İslâm Üniversitesi, IUR Press adıyla bir yayınevi kurarak İslâmî ilimlerle alâkalı Avrupa ve Amerika’da damgasını vuran bir akademik kuruluş haline geldi. Bugüne kadar yayınladığı İngilizce ve Flemenkçe 13 eser arasına üç tane de Risale-i Nur Külliyatı’ndan küçük eserler girdi: Zegeningen voor de zieken (Hastalar Risalesi); Een poort naar de Goddelijke eenheid (Tevhide Açılan Kapı = 22. Söz, Tabiat Risalesi ve Hüve Nüktesi) ve Koorte Worden (Küçük Sözler). Şu anda Haşir Risalesi basılmak üzere. IUR Press’in bütün gayreti Ekim 2012’ye kadar Büyük Sözleri Flemenkçe olarak neşretmek.

TERCÜME PROJESİ NASIL BAŞLADI?

Rotterdam İslâm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Akgündüz koordinatörlüğünde başlatılan tercüme faaliyetleri tamamen bir akademik organizasyona dayanıyor ve üniversitede bir Tercüme Bürosu kurulmuş vaziyette. Yapısı şöyle: Ahmed Said Karadeniz ile Arapça, İngilizce ve Flemenkçe’yi anadili gibi bilen Suat Erdemsoy tercüme faaliyetinin koordinatörlüğünü yapıyor. Özellikle tercüme hizmetinin beyin kadrosunda ise 45 yıllık Albeda College gibi yüksekokullarda lisan hocalığı yapmış bulunan ve İngilizce, Almanca ve Flemenkçeyi anadili gibi bilen Hollandalı Müslüman Bilim adamı Kees Musa Hoek ile Risale-i Nur’u tanıyarak Müslüman olan ve yıllardır tercüme hizmetleriyle meşgul bulunan Abdurrahman Kweens bulunuyor. Ancak organizasyon bununla sınırlı değil, bu hizmete yardımcı olan şahıslar büyük bir yekûn teşkil ediyor ve bunların arasında çok önemli kahramanlar var.

TERCÜME FAALİYETLERİ NASIL YÜRÜYOR?

Öyle zannediyoruz ki, Risale-i Nur Külliyatının yabancı dillere tercümesi konusunda en gelişmiş metot Flemenkçeye tercüme faaliyetinde uygulanıyor. Bunun temel esasları ve özellikleri şöyle özetlenebilir:

1. Evvela Batı dillerinde yapılmış (İngilizce ve Almanca gibi) tercümeler nazar-ı itibara alınarak ve ancak Türkçe asıl metin temel kabul edilerek ham tercüme yapılıyor. Bu noktada tercüme kabiliyeti olan herkesten istifade ediliyor.

2. Bu hazırlanan metin, tercümenin beynini teşkil eden Kees Musa Hoek (Flemenkçe dil kontrolü, İngilizce ve Almanca tercümelerle kıyaslama), Suat Erdemsoy (Türkçe asıl metinden takip ve tashih) ve Abdurrahman Kweens gibi uzmanların elinden ve kontrolünden geçiyor.

3. Bu son hali Nurlara ve dile vakıf kardeşler tarafından satır satır kontrol ediliyor ve teklif edilen tashihler tekrar ikinci merhaledeki uzmanlara ulaştırılıyor.

4. Son olarak âyetler, hadisler ve diğer akademik kaynaklar tetkik ediliyor ve özellikle Risale-i Nur’un ana özelliği bozulmadan âyet ve hadis mealleri ile bazı zarurî izahlar mutlaka dipnot halinde ekleniyor. Âyet ve hadislerin Arapça metinleri, otantik olması ve aslının muhafaza edilmesi gayesiyle metinde aynen yer alıyor.

5. Bu tercüme faaliyetlerinin en mühim özelliği de Hollanda ve Belçika’da bulunan ve Nur’a aşık olan bütün hizmet, meslek ve meşrep mensuplarının ittifakıyla bu işin yürütülmesidir. Zira meselâ Hocaefendi Hizmeti, başladıkları tercüme faaliyetini durdurarak bu hizmet kervanına katılmış ve bizlere büyük ölçüde bir manevî ve maddî destek olmaktadırlar.

6. Bu arada bu hizmetin yürümesi için maddî desteklerini esirgemeyen bütün insanlara teşekkür ederken özellikle baskının en kaliteli şekilde ve Batı Standartlarında teminin sağlayan İMAK Matbaası yetkililerini; kapı kapı dolaşarak bu konuda birlik sağlanmasının faydasını anlatan ve dağıtımda birinci rol oynayan ve kendisi tek başına bir millet olan Rıza Deniz Ağabeyi zikretmek gerekmektedir.

HOLLANDA’DA TERCÜME EDİLEN RİSALELERİN ETKİSİ NASIL GÖRÜLÜYOR?

Haberimizde bu soruya cevap vermek de büyük önem arz ediyor. Evvelâ Risale-i Nurlar Kur’ân’ın hakikî ve manevî bir tefsiri olması açısından hem Müslümanlar, hem de gayr-i Müslimler için büyük önem arz ediyor. İkincisi, Risale-i Nur’un anlattığı hakikatler, sadece cüz’î bir yarayı tedavi etmiyor; yalnız bir cemaati veya Müslümanları ilgilendirmiyor. İnsanlığın en büyük belâsı olan dinsizlik ve ahlâksızlık zehirlerine karşı bir panzehir vazifesi gördüğünden imanı olan ve mukaddese değer veren her insanı alâkadar ediyor. Bu sebeple Hollandalı ilim adamları ve kültürlü insanlar yakın alâka gösteriyor. Tesbit ettiğimiz bazı müşahhas misalleri aktarmakta fayda mülahaza ediyoruz:

1. Tercüme faaliyetine maddî ve manevî destek veren Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Üyesi Nusret Çelenk ilk çıkan Flemenkçe Hastalar Risalesi’ni tanıdığı olan Surinamlı bir tahsilli şahsa takdim ediyor. Surinamlı şahıs ise kanser olan hanımına veriyor. Sabaha kadar defalarca kitabı okuyan hanımefendi sabahleyin beyi ile beraber Nusret Beyi bir buket çiçekle ziyaret ediyor ve teşekkürlerini arz ediyor. Ancak mesele bununla da kalmıyor. Bir hafta sonra doktora kontrole gittiğinde kendisine “Hastalığın durmuş, hangi ilâcı kullandın?” deyince ilâç olarak Hastalar Risalesi’ni gösteriyor ve neticede Lahey’de en iyi komşu seçtirdikleri Nusret Beye sertifika ve çiçek takdim ediliyor.

2. Küçük Sözler ile alâkalı hikâyeyi bizzat Rektör yaşıyor. 20 yıldır Müslüman olan ve 3,5 yıldır Türk bir mühendis ile evli bulunan tahsilli ve kültürlü hanıma son safhaya gelen Küçük Sözler okuyup tashih etmesi için verildiğinde netice çok çarpıcı: Bizzat Hanımefendinin diliyle: “Ben 20 yıldır Müslümanım; ancak namaz kılmadım ve başımı örtmedim. Hatta beyimin namaz kılmasını da mana veremeyerek hayretle izliyordum. Ne zamanki Küçük Sözler’i ve özellikle Dokuzuncu Söz’ü okudum. Hayatım değişti; o sabah namaza başladım ve gördüğünüz gibi hemen tesettür emrine uydum.” Şu anda bu hanımefendi 1. Seviyede tercüme heyetinde yer alıyor.

3. Daha enteresan olanı ise, Utrecht ve Rotterdam’daki bazı papazların haftalık olarak Haşir Risalesi’nden kendi aralarında ders okumaya başlamalarıdır. “Zira ahiret, iman hepimizin ihtiyaç duyduğu mesele” diyorlar.

DAĞITIM NASIL YÜRÜYOR?

IUR Press’i bu konuda yavaş yavaş önemli bir network oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu konudaki gelişmeler şöyle özetlenebilir:

1. Evvela IUR Press Hollanda ve Belçika’nın temel ve yarı resmî kitap dağıtım merkezi olan Centraal Boek Huise’e (Merkezi Kitap Evi) abone olmuş durumda. Dolayısıyla neşredilen her kitap yüzlerce web sayfasında resimleriyle birlikte tanıtılıyor ve her defasında 30 nüsha kitap talep ediliyor. Eğer IUR Press’in herhangi bir kitabını Google’ yazarsanız, hemen yüzlerce web sayfasında bütün Avrupa’ya yayıldığını görürsünüz. Meselâ www.bol.com’a bakabilirsiniz.

2. İkincisi, Hollanda ve Belçika’da Nurlara aşık olan bütün hizmet mensupları bu projede ittifak ettiklerinden tevfîk-i İlâhî de bunu takip ediyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Şu anda Risaleler Felemenkçe konuşan Surinam ve Belçika’nın ilgili bölgelerine de ulaşmış bulunuyor. Bu arada Güney Afrika’ya ulaşması için gayretler sürdürülüyor.

3. NBD Biblion adi verilen ve Hollanda Merkezi Kitap Evine tavsiyelerde bulunan kurumun uzmanlarından Tilburg Üniversitesi Hocalarından bir Hoca Hastalar Risalesi hakkında fevkalâde takdir edici tavsiye yazısı kalem almış bulunmaktadır.

4. Biz örnek olarak sadece Küçük Sözler’in kapağını teberrüken buraya almak istiyoruz.

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

  1. Selamu aleyküm muhteremler.

    Hristiyan ve yahudiler din tahrif etme konusunda tecrübelidirler. Allah muhafaza Risale-i Nurları bu amaçla ellerine alet etmeyiniz. Dinin hakiki kaynağı Kuran ve sünnettir. Nedense bu papazlar Allah’ın vahyi olan Kuranı okumazlar da Sözleri okurlar?

    Allah’a emanet olun.

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*