Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir

Peygamber Efendimizin (asm) varlık âleminde her şeyin mahiyetini açıklayan bilgileri, karanlık geceleri aydınlatan ışık gibi, yolumuzu belirliyor, ruhumuza ferahlık ve genişlik veriyor. Çünkü o âlemlere rahmet olarak gönderildi.

Peygamberimiz (asm) her bir âlemi nurlandırdığı gibi, aile konusundaki nasihatleriyle evlerimizi de nurlandırıyor. Kadını erkeği kul olma çerçevesinde gerçek vazifelerine yönlendirerek aileyi muhtemel kargaşalardan uzaklaştırıyor.

“Felâket ve helâket asrı”nın insanları olarak her alandaki kavram kargaşasının ailelerimizde de yaşandığı bir gerçek. Kadının ekonomiden siyasete hemen her alanda sosyal hayatta büyük oranda vazife alması, erkeğin çalışma hayatının zorluklarından ailesine gerektiği kadar zaman ayıramaması ailedeki hassas dengeleri bozdu.

DİJİTAL AİLE

Evde televizyon ve internetin merkeze alınması, yemek yerken bile telefonun elden bırakılmaması, mahalle-komşuluk kültürünün zamanla yitirilmesi, çocukların arkadaşlarıyla oyun oynayacağı alanların azalması, sanal oyunlara yönelmesi gibi pek çok faktörün de etkisiyle aile adeta digital hale gelmiş durumda.

Evlenme yaşının giderek yükseldiği, boşanmaların arttığı, çocuk sayısının azaldığı, aile büyüklerinin unutulduğu, fertlerin aile mesuliyetini almaktan çekindiği, aile içi şiddet olaylarının cinnet boyutuna vardığı bir ortamda âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (asm) nasihatlerine kulak vermek gibisi var mı?

MUHABBET, SAMİMİYET, ŞEFKAT

“Kişinin Cenneti evidir” diyen Peygamberimizin (asm) aile hayatı on dört asır boyunca bütün mü’minlere model oluşturmuştur. O (asm), aile Cennetinin meşrû temeller üzerine bina edilmesini istemiş, nikâhı tavsiye etmiştir. Nikâh bütün peygamberlerin yolu, Resulullahın (asm) sünneti, erkek ve kadının edebi, insanı hayvanlardan ayıran bir imtiyazdır. Nesillerin yetişmesi, ailenin muhafazası, insanlık haysiyetinin korunması bakımından vazgeçilmezdir.

Rabbimiz, eşler arasındaki muhabbet ve şefkati rahmetin delillerinden olarak tefekkür edilmesini ister (Rum Sûresi, 21)

Muhabbet, hürmet ve samimiyet ailede temel esaslardır. Peygamberimizin (asm) ve Sahabelerinin aile hayatı bunun binlerce canlı örneği olarak bize model teşkil etmektedir.

Peygamberimiz (asm) “Veda Hutbesi”nde bile erkeklere kadınları “emanet” olarak vasiyet etmiştir:

“Ey insanlar! Kadınların hakkına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız” hadisi bunlardan biridir.

Kadınlara tavsiyesi ise imandan kaynaklanan teslim, tevekkül, gayret ile eşinin malına namusuna sahip çıkmasıdır: “Saliha kadın kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir. Kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde, hem malını, hem de namusunu muhafaza eder.”

Efendimizin (asm) eşlerin her ikisine nasihati ise birbirlerini ibadete teşvik etmeleri, iyi geçinmeleri, fedakârlıkla birbirlerini desteklemeleridir. Onun (asm) aileye dair nasihatlerinden çıkardığımız genel netice şudur: Hayatın sıkıntılarında Allah’a tevekkül etmek en büyük kuvvettir. İkinci kuvvet ise ailemiz, özellikle de eşimizdir.

HÜLÂSA

Duâmız, hadiste ifade edildiği gibi evlerimizin Cennetimiz olması. Ailede hedef rıza-i İlâhi olduktan, Peygamberimizi de (asm) bu konuda rehber aldıktan sonra çözülemeyecek hiçbir problem yoktur!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*