Rahman ve Rahim penceresi

Rahman ve Rahim, Allah’ın (cc) en önemli isimlerindendir.

Besmele başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’de yüzlerce ayet bu isimlere atıf yapar. Rahman ve Rahim’in en başta gelen manası şefkattir. Pek çok müfessir bu şefkati bütün mahlukata hatta kendini inkar edenlerde bile tecelli ettiğini belirtmişlerdir. Bu da Allah’ın şefkatinin ne kadar geniş bir şekilde tezahür ettiğini gösterir.

“Allah, gökleri ve yeri yarattığı gün, yüz rahmet halk etmiştir. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak enginliğe sahiptir. Bunlardan sadece bir rahmeti yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu sâyede şefkat gösterir. Yabani hayvanlar ve kuşlar bunun sonucu olarak birbirlerine merhamet ederler. Allah Teâlâ kıyamette bu biri  doksan dokuza katarak rahmetini yüze  tamamlayacaktır.”1 hadis-i şerifi rahmet-i ilâhiyenin büyüklüğüne işaret eder.

“Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.”2 ve “Onlarla iyi geçinin.”3

Ayetlerden de anlaşılacağı üzere yaratılışa gönderme yapılarak, eşlerin birbirleri için huzur ve mutluluk kaynağı olduğu hatırlatılır. Sevgi ve şefkate yapılan atıf ise kadın-erkek arasındaki psikolojik ve biyolojik bağlarla birbirine bağlanması ve iffet temelli anlayışa, sevgi ve esirgeme duygularının aile kurumunda bina edilmesinin düşünülmesi gereken lütuf olduğu nazara verilir.

Kadın-erkek davranışlarını çoğunlukla dini emirler ve gelenek-görenekler belirler. İslâm öncesi toplumlar incelendiğinde istinasız nisa taifesinin aleyhine bir durum meydana gelmiştir.

Kadınların; adalet, huzur ve güven gibi pek çok yönden el üstünde tutulması İslami referansların hayat bulmasıyla mümkün olmuştur. Bu terakkinin sebebi toplumdaki yanlış inanç ve adetlerin yerine ilâhî emirlerin yerleşmesidir.

Böylece kızlarını diri diri gömen bir toplum, karınca incitemez hale gelmiştir. Bu hâl aslında erkeklerin şefkat hissiyatına muhtaçlığını ve bu manada kadınların nasıl bir rol model olduklarını göstermesi açısından da son derece kıymetlidir.

Netice itibariyle kadını küçük görme, kız çocuklarını diri diri gömmeye varacak kadar insanlığın sukut etmesi, Allah’ın şefkati üzerinde düşünülmediğinin somut göstergesidir. Çözüm ise besmeleyle gün içinde yüzlerce kere tekrar edilen rahman ve rahim isimlerinin fert ve toplum hayatında manasının anlaşılması ve yaşanmasıdır.

Dipnotlar:

1- Müslim, Tevbe, 21.
2- Rum Sûresi, 21.
3- Nisa Sûresi, 19.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*