Ramazan, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar

altŞu mübarek şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr’i ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadirdir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar.

Dakikası bir gündür; saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkîdir.

Barla Lâhikası, Mektup No: 223, s. 321

***

Bu mübarek Ramazanda, iştirak-i a’mâl düstur-u esasıyla, her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin diller ile, yani kardeşleri adedince manevî dilleri ile ettikleri ve edecekleri duâlar, rahmet-i İlâhiye nezdinde makbul olmasını o lisanlar adedince, Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn’den niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazanınızı tebrik ediyoruz.

Kastamonu Lâhikası, Mektup No: 57, s. 99

***

Mübarek Ramazanın, Leyle-i Kadir sırrıyla, seksen üç sene bir ömr-ü manevî kazandırması sırr-ı hikmetiyle ve Risale-i Nur’un şakirdlerindeki sırr-ı ihlâsla, tesanüd ve iştirak-i a’mâl-i uhrevî düsturuyla, her bir sadık şakird o fevkalâde manevî kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki: Bu daire içinde kırk bin, belki yüz bin halis, hakikî mü’minlerin içinde hakikat-i Leyle-i Kadr’i elde edecek bir-iki, on-yirmi değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavîdir.

Sırr-ı ihlâsla ve iştirak-i a’mâl-i uhrevî düsturunun sırrıyla, biz ve siz bu hakikate müteveccihen, bu Ramazan-ı Şerifte herbirimiz umumun hesabına ve umum arkadaşları içinde kendini farz edip, nun-u mütekellim-i maalgayrı, yani daima “Bizi koru. Bize merhamet et. Bizi bağışla. Bizi muvaffak kıl. Bizi hidayete erdir. Ve bu Ramazandaki Leyle-i Kadri bizim hakkımızda bin aydan hayırlı eyle” gibi kelimelerde “nâ” (biz) içinde umum kardeşlerini niyet etmektir. Ve bilhassa, en zayıf olan bu kardeşinizi, ağır vazifesinde, o hususî niyetle yardım etmektir.

Kastamonu Lâhikası, Mektup No: 106, s. 188

***

Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selâm ve duâ ederiz. Ve mübarek duâlarını bu mübarek Ramazan-ı Şerifte ve bire bin kazancı kazandıran eyyam ve leyali-i mübarekede rica ediyoruz.

Kastamonu Lâhikası, Mektup No: 103, s. 163

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*