Regaib Kandili

Regâib, arapça bir kelime olan “reğabe” kökünden türemiş bir kelimedir. Bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir.

“Reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

Terim olarak Regâib, Receb’in, müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının bütün kainata dağıtıldığına inanılır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, çeşitli ibadetlerle geçirmek Müslümanlar arasında genel kabul görmektedir.

Said Nursi, bu gece ile ilgili olarak, Hazret-i Risaletin bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin (anne karnında) bu gecede olduğunu, bundan dolayı bütün asırlarda bu gecenin önemli olduğunu ifade etmektedir. (Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.284)

Üç aylar, yılın bereketli mevsimi. Manevi hayatın baharı, rahmetin sağanak halinde gönül dünyamıza döküldüğü mevsim. Zamanın çemberi döndü dolaştı yine rahmetin verimli damlalarını kalbimize ve gönlümüze dökmeye başladı. Bize, sadece elimizi açmak, gönlümüzü açmak, duygularımızı açmak kaldı.

Maddi hayatımızın yılında nasıl ki mevsimler var, aynen bunun gibi manevi hayatımızın yılında da mevsimlere benzeyen zaman dilimleri vardır. Bir kısmı bahardır, bir kısmı yaz ve kış. Üç aylar bu mevsimin baharıdır. Baharda sular boz bulanık ve coşarak akarlar. Her taraf laleler, güller ve çiçeklerle bezenmiş vaziyettedir. Seyredenin dünyası bin bir çeşit renk cümbüşü ile donanır. İşte bu manevi bahar olan üç aylar, gönül dünyamızı kuşatacak, manevi hayatımıza renk cümbüşü ile çiçekler açtıracaktır.

Bütün kâinat bu gecelere hürmet etmektedir. Üç ayların içinde barındırdığı kandil geceleri, manevi hayatımızda kilometre taşlarıdır. Allah’ın rahmeti, Recep ayı ile diğer zamanlara göre daha bir coşar, Şaban ayında cömertliğini bir kat daha artırır, Ramazan’a gelindiğinde artık rahmetin sınırı insan idrakini zorlayacak dereceye ulaşır.

Kul Rabbinin rahmetine doğru bir adım atarsa, O’nun rahmeti kuluna on adım atacaktır. Regaip, bolluk, cömertlik, bereket demektir. Allah da rahmetini bol bol göndermektedir. Rahmet bu şekilde yağarken bundan mahrum kalmak akıllı insanın işi olamaz.

Peygamber Efendimiz (a.s.m), âlemlere rahmet olarak gönderilen O Şanlı Nebi, ümmetinin bu rahmete ne kadar koştuğunu görmek ister. Umum kainat, bir cihette onun bu âleme teşrifini alkışlamaktadır. Bu, bütün asırlar için geçerlidir. O’nun manevi şahsiyeti, bütün asırlardaki ümmetinin manevi hayatı ile daima alakadardır. Onun şu duası bütün asırlardaki bütün ümmeti için manevi bir kalkan olarak devam etmektedir. “Allah’ım, hakkımızda Recep ve Şa’ban ayını mübarek kıl, bizleri Ramazan ayına ulaştır.” Regaip kandili, bu mübarekliğin ilk basamağıdır. Bütün ümmet rahmetin kucağına kendisini atmalı, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) dua halkasının içine dâhil olmalı ve bütün hissiyat ve zerreleri ile bu duaya fiilen, halen ve kalen amin demelidir.

Regaip, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennemden azat olan Ramazan ayının habercisidir. Üç aylar kademe kademe bu ümmeti Ramazan ayına hazırlamaktadır.

REGAİB KANDİLİNİ NASIL GEÇİRMELİYİZ?

1. Kur’an-ı Kerim okuyarak,
2. Peygamberimiz ( a.s.m)’ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
4. Allah rızası için namaz kılarak,
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dileyerek,
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

Regaib bir cihette bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Kendimiz ve bütün İslam âlemi için, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, rahmetin sağanak halinde indiği böyle bir gecede nasibimize daha bol damlaların düşmesi, hayırlara vesile olması dualarımız ile kandiliniz mübarek olsun. Âmin!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*