Risale-i Nur, insana hayatın gayesini öğretir

İnsanın gözüne, gönlüne bambaşka ufuklar açan Risale-i Nur’daki tefekkür sebebiyle, sadece kalbinin murakabesiyle meşgul olan bir salik/yolcu, kalbi ve bütün letaifiyle birlikte, zerrelerden kürelere kadar bütün kâinatı azamet ve ihtişamı ile seyir ve temaşa, murakabe ve müşahede ederek, Cenâb-ı Hakk’ın o âlemlerde bin bir tecellileri olan Esma-i Hüsnasını, sıfat-ı ulyasını kemal-i vecd ile görerek, artık sonsuz bir mabette olduğunu aynelyakin ile hisseder.

Yine, sonsuza kadar uzanıp giden emel ve istidatlarımızı (potansiyel halindeki yeteneklerimizi) düşündüğümüzde, ebedî mutluluğu tasavvur ederiz. O ebedî saadetin hayat suyundan yudum yudum içer, kalbimizdeki emellerimizi teskin ederiz.

Kalpten başka “akıl, ruh, sır, nefis” gibi mevcut olan bütün duygu, his ve letaifeleri (enerji boyutlarının) kendilerine mahsus vezaifeye sevk ederek harekete geçirir. Kalbî düşünce, idrak, aklî tefekkürle kazandırdığı teveccüh, huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla normal davranış ve hareketlerimizi ibadet hükmüne çevirmemizi sağlar. Dünyevî işlerini ahiret işine döndürüp; ömür sermayemizi güzelce kullanmakla ömrümüzün dakikalarını, sonsuz hayatın sümbüllerini verecek çekirdekler hükmüne getirmenin yollarını açar.

Risale-i Nur, geliştirdiği yeni tasavvuf (hakikat mesleği) öğretisiyle insanın kendisine, ailesine, içinde yaşadığı topluma, varlık/nesnelere ve Yaradan’ına karşı duruş biçimini, münasebetlerini ve sonuçlarını tahlil etme yeteneğimizi inkişaf ettirir. Yaradılışın sırrını kavrayarak, dünyaya gönderilişimizin asıl gayesini belirterek hedefimizi çizeriz. Başıboşluktan kurtulup hayatımızı istikamete sokmamızı netice verir.

Sair insan ve varlıklarla farklı ve benzer yönlerimizi fark ederek hemcinslerimizle sağlıklı iletişim, diyalog kurabilme, başkasının istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme, imdatlarına koşma ve yardımlarına gidebilmenin ruh ve duygu bazındaki alt yapısını oluşturur. Diğergâm olmanın, başkasına iyilik ve yardım etmenin, fedakâr davranmanın, paylaşmanın tarifsiz zevk ve lezzetini verir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*