Risale-i Nur, Kur’ân’ı baştan sona tefsir etmiştir

Her mesele, “Kur’ân’dan süzülmüş kataratlar” olduğuna göre, ya birkaç âyet veya hadis-i şerifin anlamlarıdır.

Zira, “Risale-i Nur; her şeyi hikmetle beyan eden Kur’ân’ın i’câzı sırrıyla, mu’cizeliğini gösteren; ispata dayanan; geleceği aydınlatan; ‘işârî/dirâyet’ tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisidir.”1

Aynı zamanda da, klâsik olmayan, modern, farklı bir “rivayet” tefsiridir.

Hz. Üstad: “Ben bir Risâlenin te’lifine başladığım zaman iki yüz âyât-ı Kur’âniye imdadıma geliyordu.2

İşaratü’l-İ’caz’da olduğu gibi, eğer bütün âyetleri tefsir etseydi, 70 cild olacaktı.

Tekrarlar hariç, 626 (başka bir çalışmada 620) âyet-i kerîme, 1075 hadîs-i şerîf yer alır.3

Öyle bir özellikte kaleme alınmış ki, her sözü, her mânâsı, her yorumu mutlaka bir âyete, bir hadîse dayanır.

Şimdi, yüzde 90’ı Birinci Söz’den olmak üzere, birkaç örnek sunalım:

“Bismillah her hayrın başıdır”4

“Besmelesiz başlanılan her iş sonuçsuz ve bereketsizdir”5

“Bismillah” ne büyük bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsilî hikâyeciğe bak dinle:

Bu metodu, üslûbu, temsilât-ı Kur’ân’iye’den alır.

Temsil; benzetmek, teşbih etmek, örnek göstererek söz söylemek; gerçekleri hikâyelerle anlatmaktır.

Temsilât-ı Kur’ân’iye:

“Onların hali, karanlık bir gecede ateş yakan insanın durumu gibidir. Veyahut onların hali, şiddetle boşanan yağmura tutunmuş yolcuların misâli gibidir”

“Cenâb-ı Hak, kullarını irşad ve ikaz etmek üzere, sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlûkla misâl getirmeyi, kâfirlerin keyfi için terk etmez. İmânı olanlar, onun, Rablerinden hak olduğunu bilirler”6 şeklinde arıdan darıya, çiçekten böceğe, güneşten her şeye temsiller getirilir.

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 65, 577, 368.
2- Abdülkadir Badıllı, Risâle-i Nur’un Kudsî Kaynakları, Envar. Neş., 1994, İst., s. 13.
3- Badıllı, Age s. 10.
4- Bediüzzaman, Sözler, s. 11.
5- Müsned, 2:359; Nesei, Sünenü’l-Kübra,
6:127; Kenzü’l-Ummâl, 1:555. 6- Bakara Sûresi, 17, 19, 26.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*