Risâle-i Nur ve hariç memleketler

Image
MILWAUKEE, WISCONSIN / USA – Amerika’dan YeniAsya Reaserch Publication Center of America (YARPCA) genel merkezinden sizleri sevgi, muhabbet ve hürmetle ikinci kere tekrar selâmlıyorum.

Bu yazımda Üstad Bediüzzaman’ın gözüyle “Hariç Memleketlerdeki Nur hizmetlerine” bakmak, bu konuda tarihin tesbitine, geleceğe olan perspektif ve umuda birlikte bir yolculuk yapmak istiyorum.

On gündür Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti, Milwaukee şehrinde bulunan Yeni Asya Reaserch Publication Center of America (YARPCA) vakfımızın genel merkezindeyim. Buradaki değerli hizmet elemanlarıyla gece gündüz bu kudsî hizmet adına neler yapabileceğimizi planlayıp icra etme gayreti içerisindeyiz elhamdülillâh!

“Ecnebi Feylesofların, Kur’ân-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri.” (İşârâtü’l-İ’câz, s. 262)
“Risâle-i Nur’un hariç memleketlerdeki fütûhâtına kısa bir bakış.” (Tarihçe-i Hayat Sh: 613)
Risâle-i Nur’u okuyanların yukarıdaki ifadelere aşina olduğunu biliyorum. Zira bunlar, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından bizzat bu eserlerin sonuna, sağlığında kendilerinin tensipleriyle konulmuş ve günümüze de ışık tutacak bir şekilde Risâle-i Nur hizmetlerinin ulaştığı memleketleri ve ilgilenen şahısları gösteren ifade ve beyanatlardır. Bu asrı ve çağı yaşayan bizlerin de Üstadımızın tarihe mal ettiği bu önemli tesbit ve hedef göstermesinden ders almamız gerektiğini düşünerek duygu ve düşüncelerimi siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim.

Bu iki eserin ilgili bölümlerinde zikredilen Batılı düşünür ve müsteşriklerden olan tarihî ve önemli kişilerin isim ve unvanları var. Bunlar: “Sana Muâsır Bir Vücud Olamadığımdan Müteessirim Ey Muhammed! (asm)” itirafıyla öne çıkan hakperest meşhur Alman filozofu ve devlet adamı Prens Bismarck’la başlayıp ABD’li Profesör Carlyle, Profesör Edward Monte, Alman müsteşriklerinden Jochahim Du Rulph (Yoahim Dü Raf), Fransız Doktor Maurice (Moris), Gundo Firey Hesin, Levaune (Lövazon); Selman Runah, Monsieur Renaud (Mösyö Reno), İngiliz Dr. Johnson, Gaston Care (Gaston Kar), Edward Gibbon (Edvor Gibon), Doktor City Youngest, Rodrvell (Radvel), John Davenport, mütercim Corsele (Korsel), Müsteşrik Sedio, Marmaduke Pıcktahall (Marmadük Piktol)’a kadar giden “Batı medeniyeti ve felsefesinin temsilcisi ve fikir tarlaları” olan kişiler.

Aynı zamanda Batıdan bazı eser ve yayın organlarının da isimleri zikrediliyor: “Sembires Encyclopedia nâmıyla intişar eden İngilizce muhîtü’l-maarif”, “Figaro Gazetesi”, “Le Parle Françeise Roman (Löparle Franses Roman) ünvanlı gazeteler.” gibi.
Hem doğu hem de İslâm coğrafyasından Kur’ân dâvâsına hizmet eden ve adı geçen eserlerde kayıtlara geçen önemli isimler de şunlardır:
Yunanistan Gümülcine’den Abdullah, Hüsnü, Abdülkadir, Mehmed ve Süleyman Nurdaşlarım, Hâfız Ali, Emirdağlı Hacı Ali Kılıncalp, Iraklı Emced Zuhavi, İsa Abdülkadir, Pakistanlı İbsar Alim, Pâkistan İslâm Talebe Cemiyeti Reisi M. Sabir İhsanoğlu, M. A. (Prev), Merhum Seyyid Abdülkadirzâde, Seyyid Abdullah, Pakistan Maarif Nâzır Vekili Ali Ekber Şah (Sind Üniversitesinde rektör), Iraklı Ahmet Ramazan, Suriye Derbasiye nahiyesine tâbi Âliye Köyünde Nur Talebelerinden Hüseyin Abdülhâdi’ye kadar çok çeşitli ve renkli bir çok isim var.

Üstadımıza hizmet etmiş bir ağabeyimizden bizzat duyduğum bir hatıraya göre de Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin sağlığında Risâle-i Nurların ulaştığı memleket sayısı 54 (elli dört) ülke imiş.
Bunlardan Tarihçe-i Hayat’ın sonunda zikredilenlerin dört kıt’a (Asya, Avrupa, Amerika, Afrika) ile on iki ülkenin isimleri de aşağıdadır. Bu ülkeler şunlardır:
Amerika, Endonezya, Finlandiya, Hindistan, Irak, Iran, Japonya, Kore, Mısır, Pâkistan, Suriye, Yunanistan.

Bu bölümlerin Risâle-i Nur’da yer almasından çıkaracağımız iki önemli ders vardır diye düşünüyorum.
Birincisi; Bediüzzaman Said Nursî’nin üstün İslâm anlayışı ve ”İnsana” eşref-i mahlûkat olarak verdiği değer anlayışı gibi çok farklı bir uygulaması var: Fikri, felsefesi, görüşü ve yaşayışı ne olursa olsun “hakperestlik ve adalet” mefhumlarına riayet edip uyan insanların haklarını teslim etmiş ve eserlerinde onlara yer vermiştir.
Gönül dünyamdaki ikinci tesbitim ise: Üstadın tâ o günlerde “yurt dışı (harici) memleketlerde yapılacak hizmetlere işaret etmesi ve tatbikatıyla örnek olması.”
Bizlerin ilgisinin bu alana çekilmesi ve bir mesuliyet ve vazife yüklenmesi. Bu kudsî dâvâda yer alan bizlerin hakikî manada sadece ve sadece İman ve Kur’ân hizmetine odaklı olarak bu alanı asla boş bırakmamamız lâzım geldiği.
Yukarıdaki tesbitlerde gördüğümüz gibi, bu dâvânın müntesipleri olan fertlere düşen çok ciddî mükellefiyetler vardır.

Şu andaki dünya gerçekleri karşısında, “küre-i arzın bir köy hükmüne geldiği” böyle bir devirde Yeni Asya camiası olarak güzel bir yola girdik ve elhamdülillâh son birkaç seneden beri yurt dışı hizmetlerinde çok ciddî atılımlar yapıp, projeler üretmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş bunların meyvelerini de almaya başladık. Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
Dünyanın her tarafında camiamız adına çok güzel gelişmeler var. Ama ben kısaca size şimdi içinde bulunduğum ülke Amerika’daki hizmetlerden bahsedeceğim.

Vakıf ve hizmet elemanımız ve ailesi buradaki hizmetlerine aralıksız devam etmektedir. Her kademede dersler ve lüzumlu organizeler, irtibatlar her geçen gün gelişerek devam etmektedir.
Otuz yedi sene sonra, “Nur The Light” dergisi Eylül 2011 tarihinden itibaren YARPCA tarafından tekrar yayın hayatına başalatılmış bulunmaktadır. Bundan sonra da aylık olarak yayınlanacak dergimiz; Amerika başta olmak üzere bütün dünyaya şimdilik İngilizce, Türkçe olarak dağıtılmaya devam edilecektir.

Geçen yıl umumî meşverette bölge olarak kabul edilen “Amerika Hizmet Bölgesi” ilk genel bölge toplantısını yapacak ve sorumlu temsilcilerini belirleyecektir.
Prof. Dr. Kevin Barrett’ın sahibi olduğu komşu il Madison şehrindeki radyoda Risâle-i Nur ve hizmetlerle ilgili yayın çalışmaları devam ediyor. 7 Ekim 2011 Cuma günü inşaallah kendisiyle radyonun merkezi bulunduğu Madison şehrine gidip orada birlikte bir program yapacağız.
Başka bir ufuk ve umut açıcı çalışma ve proje: Milwaukee yakınlarında geniş bir arazide Amerika, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelecek kız ve erkek talebelerle “yaz okuma” programlarını planlıyoruz. Bir iki gün içerisinde böyle bir araziyi yerinde görmek için yetkili kişiler olarak araştırmaya gideceğiz.

Herhangi bir sebeple Amerika’ya gelen ve gelmek isteyen dostlarımıza burada kendi konumlarına uygun rehberlik ve yardım çalışmaları başladı, meyvelerini de almaya başladık. Bundan sonra da bu hizmetler aralıksız devam edecek inşaallah.

Tercüme işleri aralıksız devam ediyor. Amerika ve Türkiye “Tercüme grubumuz” oluştu. Zaman içerisinde bu grubu her seviyede organize edip bütün Külliyatı dünya dillerine tercüme etme çalışmalarımız devam ediyor. Bu grubu zaman içerisinde daha da yaygınlaştırıp geliştireceğiz. Şu anda “Eski Said Dönemi eserleri” ilk önce İngilizce, daha sonra da İspanyolca’ya tercüme ediliyor. Makale makale de “Nur Dergisinde” yayınlanıyor. Bundan sonraki hedefimiz; Milwaukee’deki genel merkezimizi her yönüyle kuvvetlendirmek, hakikî bir hizmet merkezi haline getirmek, bay ve bayan dershaneleri, Bediüzzaman Külliyesi, Yeni Asya bürosu, mescidi, misafirhanesi, marketi, spor tesislerine varıncaya kadar her türlü imkân ve tesislerin olabileceği bir yapılanmayla süslendirmek olacaktır. Bütün bunların tam bir birlik, kardeşlik, samimiyet, gayret, duâ ve maddî manevî fedakârlık ve katkılarla oluşacağını da hiç gözardı etmeden hedefe kilitlenmemiz gerekmektedir.

Manevî duâların arkamızda olduğunun rahatı ve huzuru içersinde Allah’ın kendi rızası ve inayetinin bizlerle ve bütün inanan hakikî mü’min kardeşlerimizle olması dilek ve temennisi ve gelecek hafta yine buradan yeni hizmet haberlerini duyurmak dileğiyle.

NOT: Prof. Dr. Kevin Barrett’in mail adresi ve radyo linki aşağıdadır. Bilgilerinize.
Kevin Barrett / MADİSON
kbarrett@merr.com
www.NoLiesRadio.org (archived here a few hours after broadcast).
http://truthjihadradio.blogspot.com/2011/09/has-turkey-turned-against-israel-imran.html

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*