Risale-i Nurlar ve bizleri bekleyen

Eserler var, müellifleri var. Hedef ve maksatları olan telif edilme sebepleri olan eserler ve yazarları var. Evet, her eser bir maksat için yazılır. Yazanların kafalarında zihinlerinde çizdikleri daireleri aşmayacak şekilde yazılır. Ama bazı eserler de vardır cihanşümul yazılır. Her zamana hitap edebilir. Herkesin nazar-ı dikkatini celp edebilir.

Meselâ Risale-i Nur Külliyatı doğrudan doğruya Kur’ân’dan kaynaklanan ve apaçık delillerle kuvvetli burhanlarla Tevhidi, Nübüvveti, haşri, adaleti, vahdaniyeti ispat eden özelliğiyle sadece yayıldığı zamanı değil sonraki zamanları da aydınlatıyor, tenvir ediyor muhtaç gönüllerin imdadına koşuyor.

Öyle bir tarzda yazdırılmış ki meselelerini izah eden hiçbir kitabı birbirine tercih edilmeyecek kadar üstünlük ve kıymet arz ediyor. Çünkü Risale-i Nurlar bu zamanı tenvir eden, aydınlatan, ışıklandıran Kur’ân’ın bir mu’cize-i maneviyesidir.  Hem akla, hem kalbe, hem de akla kalbe birden hitap eden onları ikna eden, mesleklerini ispat eden harika yepyeni tarzda yayılmış bir tefsir-i hakikattir.

Risale-i Nurların muhtaç gönüllerde hakikatli tesirli irşadı yalnız manevî değil aynı zamanda da ilimdir, irfandır. Çünkü ispat ve izahlarında marifetullah ve muhabbet yoluyla tahkiki imanı elde etme yolunda tefekkürü olarak gider ve kalple birlikte aklı da ikna eder; lezzet ve saadet yanında ispatın delilleriyle bütün lâtifelerin, duyguların tatmin edilmesini sağlar.

Apaçık bir şekilde görüyoruz ki asırların muazzam tefsiri Risale-i Nurlar ne Batının kokuşmuş medeniyetinin fenlerinden, ne doğunun küllenmiş sönmeye yüz tutmuş eski terakkilerinin ilimlerinden faydalanarak yazılmamış ilim ve fenlerin mahza-i hakikatlerinden Kur’ân’ın bu zamana has manevî bir i’cazından Kur’ân’ın bu asra bakan âyetlerinden hususî olarak yazdırılmıştır.

Milyarlarca iman ehlinin gönüllerinde taht kuran Risale-i Nurların bu kadar tesirli olmasında ki en büyük umdelerden biri de dünyevîliğin, dünya muhabbetinin ve dünya işlerinin kendisine bulaşmamış olmasıdır. Çünkü Risale-i Nurlar maddî manevî hiçbir menfaate alet edilmemiştir ve edilemez. İlla ki ayrılıklar kendisini gösterir ve fikirler yabanî düşer, yalnız kalır, taraftar bulamaz.

Binden fazla âyet-i Kerimenin tefsir-i azimi olan Risale-i Nurların Kur’ân’ın feyzinden mülhem olduğunu hiç unutmamak gerekir. Hakikatleri Kur’ân’ın semasındaki yıldızlar gibi muhtaç gönülleri aydınlatıyor ve imdatlarına koşuyor. Bu özelliğiyle Risale-i Nurlar muhteşem bir imanî, ilmî, aklî, kalbî ve manevî bir tefsir olduğu herkese ilân ediyor.

Bu hasta asrın yaralı bereli zamanın karanlıklı ve dalâletli fikirlerin ilâcı, ihtiyacı ve mürşidi Risale-i Nurları elde etmek için düzenli ve daimî bir okuma programı, kendimize mahsus mütalâa zamanları, yine kendimizin yapacağı plan, programlar dâhilinde bizleri bekliyor. Bu yolda Cenâb-ı Hak herkesin yardımcısı olsun inşallah… 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*