“Risale Talim Haber” sitesi…

Müdakkik ve musahhih ağabeyimiz Bilâl Tunç, maşaallah çok gayretlidir. Hassaten, risâle-i nur ve üstad ile alâkalı mevzuularda araştırmalar yaparak, yapılan bir yanlış ve hata olduğunda da, onları nazarlara verip, tashih cihetine gidip, işin doğrusunu ortaya çıkarmaya çalışır. Bu işleri birkaç senedir, ”risâle tashih” ve “risâle Tâlim siteleriyle yapmaktadır. Kendisiyle bu mevzuularda, zaman zaman fikir alış verişinde de bulunuruz.

İşte Bilâl ağabeyimizin ön-ayak olmasıyla; Bâki Çimiç, Cemil Arıkan, Ferit Kırıkçı ve Cevat Uykan gibi fedakâr kahramanların gayretleriyle bu “Risâle Tâlim” sitesi hayata geçirilerek, isminin başında “risâle” olup da, Yeni Asya misyonuna muhalefet eden müşabih nev zuhurlardan farklı olarak onlar, Risâle-i Nurların neşrini Yeni Asya tabanlı hizmetlerle yapmaya başlamışlardır.

Bâki kardeşimizden sitenin maksad ve hedeflerini sorduk. O da bize şunları söyledi:

“Risâle Tâlim Haber sitesi; Risâle-i Nur’a gönül vermiş, Risâle-i Nur’u bir îman ve Kur’ân hizmeti olarak kabul etmiş ferd ve toplulukların, gerçek veya sanal âlemdeki faâliyetlerinin belirli hedefleri ve maksadları olduğu gibi; “Risâle Tâlim Haber” ailesinin de mühim hedefleri vardır. Bunları maddeler halinde kısaca özetleyecek olursak;

1. Her şeyden önce, Risâle-i Nur’a ve Risâle-i Nur vasıtası ile Kur’ân’a hizmet etmeyi gaye edinen Yeni Asya meşrep ve ekolünü benimsemiş genç ve gayûr bir ekip olarak hizmet etmeye çalışmak.

2. Üstâdımız’ın belirttiği gibi, ‘… evvelâ kendimizi, sonra milletimizi îdâm-ı ebedîden ve dâimî, berzahî haps-i münferidten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşîlikten ve serserîlikten muhâfaza etmek ve iki hayâtımızı imhâya vesîle olan zındıkaya karşı Risâle-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhâfaza etmek.’

3. Asrın Kur’ân tefsîri olan Risâle-i Nûrlardaki hakikatlerden daha fazla istifâde ve istifâza için bilgi, belge ve fikir teâtîsinde (alış-verişinde)  bulunmak.

4.Risâle-i Nur’da ve Risâle-i Nurların naşir-i efkârı olan Yeni Asya Gazetesinde çıkan; insanın dünyâ ve âhiret saâdetini te’min edecek olan Kur’ân hakikatlerini, muhtac gönüllere ulaştırmak.

5. Tarihimize, millî birliğimize ve lisânımıza yapılan sû-i kasdleri (kötü kasdleri, kötü niyetleri) akîm ( neticesiz) bırakmak için a’zamî gayret göstermek.

6. Sâir hizmet ehli ile münâsebetlerde, “İnnemel mu’minine ihvetun”  “Mü’minler ancak kardeştir.”  hakikatini esas ittihaz etmek.

7. Risâle-i Nur ile alâkalı, basında ve dünyada çıkan haberleri, Risâle-i Nur mesleğine zıt olmamak kaydıyla haber yapmak.

Yukarıdaki gayelerle hizmet etmek için kurulmuş olan Risâle Tâlim Haber sitemizin yönetim kadrosu, Yeni Asya Cemaatinin fertlerinden meydana gelen, teknik olarak genç ve kabiliyetli gençler ile bize kuvve-i mânevîye olan tecrübeli ağabeyler ve haber ekibi olarak katkı sağlayan genç kardeşlerin gayretleri ile hizmetine devam etmektedir.

Yeni yazar kadrosunu genişletmeye çalışan Risâle Tâlim Haber sitesi mahallî Risâle-i Nur hizmetlerini de sitesine taşımak istiyor. Bu vesîleyle cemaatimiz fertlerine dâvet yapıyoruz.”

Evet, biz de Bâki kardeşin bu dâvetini sizlere yapıp, “Risâle Tâlim Haber” sitesini girmenizi istiyoruz. Orada kendinizi göreceksiniz. Kendi evinizde olduğunuzu hissedeceksiniz. “aaa burası bizimmiş yahu!” diyeceksiniz. Ve bir şekilde girdiğiniz müşâbih, iğneli nebatattan farkını, bu gül bahçesine girince anlayacaksınız. Tebrikler “Risâle Tâlim Haber” sitesi. Teşekkürler bu sitenin fedakâr gönüllüleri. Allah yolunuzu açık eylesin, hizmetiniz bâki ve dâim olsun İnşâallah!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*