Risâle-i Nur derslerinin önemi

Risâle-i Nur derslerinin veya sohbetlerinin uhrevî, dünyevî pek çok faydası vardır.
En başta tahkikî iman sağlarlar. İman-ı tahkikîyi elde edenler ise, kalben, ruhen ve fikren daha az sıkıntı çekerler. Çünkü iman-ı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir.
Bu derslerin müdâvimleri, şahs-ı mânevî teşkil ederler. Diğer kardeşlerinin yaptığı hayırlardan istifade derler.

 

Doğru İslâmiyet’i yaşayacak güç de temin edilir. Mânevî cihad gerçekleşir. Şiddetin kötülüğü anlaşılır.
Fikir alış verişi ile görüş birliği de sağlanır. Ruhlarda tamirat yapılır. Kardeşler arasında sevgi ve uhuvvet duygusu gelişir.
Yine bu dersler, siyasî ve içtimâî olayları doğru yorumlayacak derin bir perspektif sağlar. İnsanları ütopik, hayalî düşüncelerden uzaklaştırarak; onlara gerçekçi, realist bir düşünce ufku temin eder. Uhrevî dayanışmaya vesile olur. Kardeşliği tesis eder.
Risâle-i Nur okuyanlar ve derslerini dinleyenler, mânâsız isim ve resimden uzak, gerçek mânâda “dindar bir cumhuriyetçi” olurlar.
Bin canları da olsa imana ve ahirete harcamayı öğrenirler. Ölümün idam bileti olmayıp ebedi âleme geçiş tezkeresi olduğunu idrak ederler. Ölümü gülerek karşılarlar. Azrail’i (as) korku meleği değil, ruhlarının emanetçisi olarak görürler.
Malayani şeylerden uzaklaşarak, kitap okuma alışkanlığı ile vakti iyi değerlendirmeyi öğrenirler. Ömür sermayesinin azlığını anlayarak, onu en iyi şekilde değerlendirmeyi bilirler. Halis dindar olurlar. Şirket-i maneviyeden nasiplenme hakkını elde ederler.
Daima Cenâb-ı Hakk’ın rızasını düşünerek ihlâs-ı tammeyi kazanırlar. “İhlâs ve rıza-yı İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur” düsturunu kendilerine rehber edinirler.
Risâle-i Nur mesleğinin esaslarından biri olan şefkat ve merhameti kazanırlar. Birbirlerinin hakkına saygı göstererek hak ve hukuku önce kendilerinde tatbik ederler. Gayret, faaliyet ve hizmet duygusu öğrenilerek; tembellik, tenperverlik, atalet ve yeknesaklıktan kurtulurlar.
Dünya ve ahireti dengede tutarlar. Dünyanın fani, ahiret için bir ticaret yeri olduğunu anlarlar. Ekmeden biçilemeyeceği için, ahiret için yatırım yaparlar.
Ruhî ve kalbî faziletler kazanılır. Hizmetin kudsiyeti anlaşılır. Başa gelenler rıza ile karşılanır. “Ben” demeyip “biz” demeyi öğrenirler. Sabretmeyi, sabırlı olmayı öğrenirler. Çünkü sabır zafere ulaştırır.
Duânın büyüklüğünü ve gücünü idrak ederler. Çok sevaplı Cevşen’in önemini anlayıp, cevşen okurlar. Namazlarını dosdoğru, tadil-i erkânla kılıp sonunda tesbihatlarını yapmayı öğrenirler.
İhtiyarlığı ve hastalığı severler. Hikmetlerini görürler. Allah’ın kendilerine müjdelediği ebedî gençliği düşünürler.
Risâle-i Nur derslerinin okunduğu yerlerin arzî ve semavî felâketlerden korunduğunu bilirler.
Dinin, vatanın ve milletin zararına olan konularda bir tesanüd, bir dayanışma ve birliktelik kazanırlar.
O halde hem günlük derslerimizi okumalı; hem de sohbetlere daim katılmalıyız.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*