Bu mahalleri Yıldız Sarayı’na değişmeyiz Haydi “Risale-i Nur Küllliyatı’nı Bitirme” programına!

alt

Yayınının tehir edilmesinde dâvet niteliği olan bir okuma programı yazısı…

Mekânmış, denizmiş, oyunmuş bize cazibe olamadı, tek cazibemiz okumak, okumak… Bu mana ile gelmiş olmasaydık ne tuhaftı devamlı okumak, günün uzun bir kısmını kitapla geçirmek ve nefsinizin istediği gibi tatilde gezmemek, oynamamak, yatmamak… Bu mânâ bize mübarek belde Mekke ve Medine’yi hatırlattı, bu beldelerde ne deniz, ne şelâle, ne yayla havası, ne gür ormanlık, ne de başka bir şey var; sadece Kâbe ve sadece ibadet ve şimdi de sadece okumak, okumak… Okumaktan daha güzel cazibesi, okumaktan daha güzel albenisi olmayan, vücut zerratının nura gark olduğu şahane bir Temmuz ayı… Risale-i Nur okuyan ve Risale-i Nur’ca düşünen bir gençlik, bir ayda Nurları bitirme güzelliğini yaşadılar.

“En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesat-ı nefsaniyeye tabi olur.” Mübarek üç aylarda Peygamber Efendimizin (asm) “En hayırlı genç odur ki…” hadisine mazhar olabilmek adına küçük bir gayret daha koptu 30 Genç Said’in yüreğinden… Okudular Sözler’i kâinatı, okudular Lemalar’ı dereleri semayı, okudular Şuâlar’ı Mektubat’ı melâike ve resûlü, okudular gençliklerini ve ölümü düşündüler bahtiyar gençler gibi. Hayatı uykunun elinden, heyecanı gafletin elinden kurtardılar ve Nebi’yi (asm) kucakladılar ona lâyık bir ümmet olma duâsı ile…

Empati kurduk milyonlarca fikrin adına: Burada olmasaydık şimdi olmayanlar gibi, nerede olurduk acaba? Ahmed Ağabey dedi: “Benim tatilim geçerdi uyuyarak”, Bilâl dedi: “Belki iyi bir şeyler yapardım, fakat Nurları bitiremezdim bir ayda, tatile giderdim, üç beş kitap okurdum, çalışır para kazanırdım, hiçbirisi kazançlı olmazdı.”

İyi ki varsın Risale-i Nur Külliyatını Bitirme Programı; var olduğumuzu ve bu asrın bir tefsirinin var olduğunu anladım. İyi ki varsın Risale-i Nur Külliyatını Bitirme Programı; “Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?” sualleri en müşkül suâlimdi, Nurlardaydı cevabı biliyordum, fakat ah o tembellik, ah o rahata meyil yok mu, bir kalenin kapısı kadar ağır oldu kapağı Nurların, kaldıramadım kaç zamandır, şimdi öğrettin sen bana okumayı, hissettirdin okuma heyecanını, hep okuyabileceğim şevkini uyandırdın bütün zerrâtımda… Bir ayda okuyamadığım Nurlardan iki yüz sayfayı bir günde okumayı, bir günde bir kitap bitirmeyi, şevke gelip hizmet etmeyi öğrettin bana. İyi ki varsın ve hep var ol Risale-i Nur Külliyatını Bitirme Programı, var ol ki yazlarımız,  aylarımız nurlansın.

Evet 2012 Külliyat Bitirme Programı’ndan heyecanlı okuyucuların bir sonraki Külliyat Bitirme Programı’na “teşvik dolu dâvetiyeleri” bakalım ne demişler…

Burak Duyan: Külliyat Bitirme Programı’na ilk defa katılıyorum. Bir ay sürecek yoğun tempolu bu programda sıkılacağımı düşünüyordum, ancak ilk birkaç gün geçtikten sonra motive oldum. İnsanın belli bir hedefe ulaşmak isteyerek kitap okuması, o gün hedefini gerçekleştiremese bile ertesi gün hedefine ulaşacağını düşünerek kitap okuması insanı şevke getiriyor ve sıkmıyor.                       Külliyat Bitirme Programı benim hem maddî hem manevî sıkıntılarımı gidermekte çok faydası oldu. Bir ay boyunca günahlardan uzak bir şekilde Şaban ve Ramazan aylarını değerlendirmek açısından çok faydalı oldu. Sürekli okuduğumuz için Risale okuma alışkanlığı da kazanmış olduk. Sanıyorum ki, bu programların asıl maksadı budur. Programa iştirak eden herkesten Allah razı olsun…

Mehmed Said Keklik: Külliyat Bitirme Programı’na ikinci kez katılıyorum ve ikinci katılışımda bir önceki katılışıma göre daha çok istifade ettim. Çünkü Risale-i Nur’ları her okuyuşumda daha çok şevke geliyorum. Burada aldığımız manevî enerji, yıl içerisinde müsbet adımlar atmamıza vesile oluyor. Külliyat Bitirme Programı her yıl katılmayı düşündüğüm bir program, inşaallah Allah nasip eder. Katılamayan kardeşler inşaallah bu fırsatı kaçırmazlar. Bir üniversite talebesinin dört yaz tatili olsa, çok fazla şansı yok diye düşünüyorum, onun için en kısa zamanda bu fırsatları değerlendirsinler derim.

Zübeyir Yıldız: Programa gelmeden önce bitireceğime tam emin değildim. Önceki hayatımda günde 10 saate yakın okuma yapmadığım için başta ağır gelse de programın manevî havasıyla motive oldum. Ve daha önce hayatımda hiç bu kadar ağır bir program yapmadığım için önceki kayıplarımı düşünerek daha fazla bir iştiyakla vaktimi boşa geçirmeyerek program bitmeden Külliyat’ı bitirdim. İnanıyorum ki, hayatımızdan böyle programlar geçmedikçe Nurlar hakkında çok konuşmamak lâzım, iyi bir isabet için, iyi bir istikamet için okumak, okumak…

Abdülkadir Sinoğlu: Bu tür programlar nefse ağır gelmesi hasebiyle program başlarında adapte olma açısından başta soru işaretlerimiz olsa da, birinci haftamız bittikten sonra boş oturmak, okumamak gibi durumlar bize eksiklik hissettirdi ve yıl içinde okumadığımız zamanların intikamını aldık nefislerimizden. “Külliyatı bir ayda bitirmek!” Bu isim bile bizi şevkle okumaya tabi tutuyor.

Nursaid Sinoğlu: “Bismillah her hayrın başıdır” diyerek 1. Söz’le beraber başladığımız 5. Külliyat Bitirme Programı’nı Külliyat ile beraber bitirdik. Bu program bizlere günde 200 sayfa risale okumanın zor olmadığını göstermekle birlikte Risale-i Nur’u okumanın ne kadar ehemmiyetli ve ihtiyaç olduğunu öğretti. Risale-i Nur’u okumanın şu kısa ömrümüzde bizlere amel-i salih cihetiyle zaman kazandırdığı kanaatine vardık. Bizlere altın hükmündeki bir ayı kazandırmaya vesile olan bütün ağabeylerimizden Allah ebeden razı olsun.

FURKAN KAYA: Bireyin dünyadaki maksadını anlaması için belli süreçlerde bireye uygulanılması gereken bir program. Buradan herkesin faydalanarak ayrılacak olmasından başka söylenecek sözler fuzulî olur.

Ahmed Faruk Kaya: İçtimâî hayatta olmamın verdiği ruhi bunalımlar beni mânen rahatlatacak bir arayış içine sokmuştu. Tam bu anlarda ağabeyimin arayıp Külliyat Bitirme Programı’ndan bahsetmesi içimde farklı heyecanların oluşmasına sebep oldu. 3 aydır hayalini kurduğum bu programa katılmam benim için çok şey demekti. Hedef Külliyat’ı bitirmekti. Elhamdülillah bitirmiş ve hayalime de ulaşmıştım…

Abdüssamed Avcı: Yaz tatilinin başlamasıyla ve okulun son bulması ve aynı zamanda sosyal hayatın yoğunluğundan kurtulmanın yollarını her Nur Talebesi gibi bende aradım. Elhamdülillah ki Üstad Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm’den tereşşuh eden ve sünûhat-ı kalbiye olan Risale-i Nur Külliyatı’nı okumaya gelip lâtifelerimi müsbet anlamda tatmin ettiğim için şükrediyorum.

Onur Turan: “İnsan bu kâinata ilim ve duâ vasıtasıyla terakki ve tekemmül etmek üzere gönderilmiştir” ifadesi ışığında Ankara’dan bir grup kardeşimizle Çaycuma’daki programa dahil olduk. Hayatın yoğunluğundan ve koşuşturmasından fırsat bulup Nurları hakkıyla okuyamıyoruz. Bu misüllü programlar Nurları dolu dolu okumamıza vesile oluyor. Nurları okudukça imanın bu dünyada dahi cennetî lezzetleri ihsas ettiğini daha ziyade anlıyoruz. Ve Nurlarla iştigal etmediğimiz zamanlar için de “Keşke enfas-ı madude-i hayattan olmaya idiler’’ diyoruz. Bu tarz uzun vadeli programların ülkemizin muhtelif yerlerinde yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yaz tatilinde bir aylık Nurları müzakere, bir aylık vecize ezber tarzındaki programların yapılması düşünülüyor. Bu satırları okuyan bütün ağabey ve kardeşlerimizi yaz tatilinde yapılması düşünülen bu programlara bekliyoruz.

Ahmed Edip Sinoğlu: Yaşadığım depremden sonra geçirdiğim son derece yoğun ve stresli bir eğitim yılının ardından yaz tatili için iştirakine karar verdiğim “Çaycuma Külliyat Bitirme Programı“ benim için bir dönüm noktası oldu. Ahir zaman fitnesinin en yoğun olduğu bu dönemde bilirim ki en kârlı ticaret fani dünyasını bir saadet-i ebediye karşılığında Allah’a satmaktır. Hem kişi satmasa 100 ihtimalden 99 ihtimal zarar edecek. Binaenaleyh çağın tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı bitirmek için programa katıldım. Geçirdiğim onca güzel günler ve bitirdiğim risaleler okuma şevkimi daima arttırdı. Dünyevî zevklerden kurtularak ve Risale-i Nur okuyarak daima ahiretini kurtarmaya çalışmak bu zamanda yapılması gereken en önemli şey olduğundan Külliyat Bitirme programlarını herkese tavsiye ediyor ve seneye gerçekleşecek olan okuma programlarını heyecanla bekliyorum.

Ahmed Akman: 30‘a yakın Genç Said’ler Nurları Çaycuma’da yeşilliğin arasında, kuş sesleriyle birlikte okuyoruz. Günde 200 sayfa okuyarak Külliyat’ı 1 ayda bitirmek hedefimiz. Zübeyir Gündüzalp Ağabey “20 sayfa okuyan hizmet eder” demiş. Bizler 200 sayfa okuduk. Şimdiden gelecek seneki hizmetleri düşünmeye başladık, daha önceki okuma programlarında tanıştığımız kardeşlerimizle ve abilerimizle tekrardan karşılaşma fırsatı bulduk ve yeni kardeş ve abilerle de tanıştık. Nurları ağaçların gölgesinde, yaprakların hışırtıları arasında okuduk. ‘Kâinat kitabını’ okuyarak, tefekkür ederek piknik alanlarına gittik. Programımıza abilerimiz de iştirak ederek bizlere Risale-i Nur’dan dersler okudular. Şemsettin Çakır Ağabey “Şöyle bir programa keşke ben de katılabilsem” dedi ve bizleri tebrik etti. Risale-i Nur’un “velâyet-i kübra” makamında olduğunu söyledi. Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz Ağabey de iştirak ederek bizlere tavsiyelerde bulundu. Dâvâmızı anlatacağımız çok insanın olduğunu ifade ile “Nurları çok iyi okuyup anlayıp hayatımıza uygulamalıyız ki dâvânızı anlatabilelim” diyerek bizlere tavsiyelerde bulundu. Ali Vapurlu Ağabey, Nurları okuyarak bu milletin üstünden belâların def edildiğini ve devamlı okumamız gerektiğini söyleyerek bizlere şevk verdiler.
***
Bir önceki yaz, Risale-i Nur Külliyatını Bitirme Programı’na iştirak edip bitirmeye muvaffak olan kardeşlerimizin bu temennileri “Haydi yine okumaya!” dedirtiyor. Bu muhtevaya sahip faaliyetlerin ziyadeleşmesi temennisi ile… Bu yaz da Külliyat Bitirme ve Müzakere ile Anlama programları yapacağımızı buradan sizlere ilân ediyor ve “Devamlı okumalıyım” deyip bu heyecanla yaşayan herkesi bekliyoruz inşallah…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*