Risale-i Nur meydandadır

Vefatının 53. yılında rahmetle yad ettiğimiz Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin ilmî şahsiyeti ve icazetnameleri ile ilgili olarak İstanbul WOW Otel’de Pazartesi günü (25 Mart 2014) düzenlenen bir toplantıya katılma imkânı bulduk.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün açış konuşmasını yaptığı toplantıda düzenlenen panelde dikkat çekici konuşmalara şahit olduk. En başta ifade etmek gerekir ki, panel konuşmacılarının da dikkat çektiği üzere Bediüzzaman’ın ‘icazetli bir âlim’ olduğunun en büyük delili, meydanda olan Risale-i Nur Külliyatı’dır. Bununla birlikte Bediüzzaman, Şeyh Muhammed Celali Hazretlerinden ve Şeyh Fethullah Siirdi’den ayrı ayrı icazetler almıştır. Bu icazetlerden birinin Rus esareti esnasında kaybolduğu ifade edilirken, ikincisinin akibeti de tesbit edilebilmiş değil. Ancak Bediüzzaman’ın, kardeşi Abdülmecid Ünlükul’a verdiği icazet arşivlerde mevcut.

Hayatını anlatan eserlerde ifade edildiği üzere Bediüzzaman Hazretleri, başta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere 90 kitap ezberlemiştir. Panelin düzenlendiği salonun bir kenarında, Bediüzzaman’ın ezberlediği kitapların bir kısmı sergilenmişti. (Hazırlanan ve sergilenen kitaplar yüzde yüz kesin olmamakla birlikte, doğruya en yakın çalışma olarak kabul ediliyor.)

Bediüzzaman’ın ezberlediği kitapların konuları da dikkat çekici. “Bediüzzaman’ın İlmi Şahsiyeti ve İcazetnameleri” kitapçığından kısaca şöyle özetleyebiliriz: Sarf (3 Kitap), Nahiv (13 Kitap), Belâgat (5 Kitap), Mantık (7 Kitap), Münâzara (6 Kitap), Cedel İlmi (2 Kitap) (yani delil getirerek karşıdakini susturma san’atı anlamına gelmektedir), Hikmet-Felsefe (3 Kitap), İlm-i Vad (3 Kitap) (Lâfızların ve kelimelerin nasıl ve ne hikmetle hangi manaya konduklarını, yani lügat felsefesini araştıran bir ilim dalı), İlmü’l-Lüğah (2 Kitap), İlmü’l-Arûz = İlmü’l-Kafiye (3 Kitap) (Arap şiirindeki vezin ve kafiye ilmi), Hendese (2 Kitap), İlm-i Hesab (2 Kitap), İlm-i Hey’et (2 Kitap), İlm-i Zîc (İlm-i Mikat da denir) (1 Kitap) (Bu ilim, [astronomi] ilminin bir alt disiplinidir. Yıldızların hareketlerinin özellikle seyyarelerin ölçülerini, her birinin hareketlerini takvim ve tesbit etmek, burçlara giriş ve çıkışları bilmeye çalışmaktır), Coğrafya (1 Kitap), Tefsîr ilmi (2 Kitap), Usûl-i Tefsîr ilmi (1 Kitap), Kelâm ilmi (7 Kitap), Usûl-i hadîs ilmi (3 Kitap), Hadîs ilmi (11 Kitap), Usûl-i fıkıh (4 Kitap), Fıkıh İlmi (6 Kitap), Tasavvuf İlmi (3 Kitap), Kırâ’at ve Tecvîd (2 Kitap).

Bediüzzaman’ın eserlerini tanımayan bazı insafsızlar, onun tahsil hayatının kısa olmasından yola çıkarak, kendi ifadesiyle “kuru bir çubuk hükmünde olan şahsını” çürütmeye çalışırlar. Gerçi Bediüzzaman böyle yapanlardan yana şikâyetçi değildir. Çünkü o, “Konuşan yalnız hakikattir” demiş, kendini beğenmemiş ve kendisini beğenenleri de beğenmediğini ifade etmiştir. Tek arzusu, Risale-i Nur’u nazara vermek olmuştur. Dolayısıyla “Onun tahsil hayatı az” diyerek Risale-i Nur’u gölgelemek mümkün değildir. Velev ki bugünkü anlamda icazeti, diploması olmadığı iddia edilsin; Risale-i Nur meydanda değil mi? Nasıl ki Bediüzzaman hayattayken “Her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz” demiş, aynı şekilde Risale-i Nur eserleri de aynı iddiayı seslendiriyor ve haykırıyor.

Şükürler olsun ki Risale-i Nur eserleri meydandadır ve buna istinaden iman ehli yüzde yüz emin bir şekilde inkârcılara meydan okuyabiliyor. Kur’ân’ın hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur, aklî ve mantıkî delillerle her türlü meseleyi halletmiş ve izah etmiştir. Bütün meselesini iman kurtarmak olarak ortaya koyan Bediüzzaman, Hakkın rahmetine kavuşmuş olmakla beraber aynı vazifeyi Risale-i Nur eserleri yapmaktadır. Bize düşen, onu en iyi şekilde okuyup anlamaya çalışmak…

Bu vesile ile, Risale-i Nur Enstitüsü’nce önümüzdeki Pazar günü (31 Mart 2013) İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “VIII. Risale-i Nur Kongresi”ne dâvetlisiniz. “İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı” konulu toplantıda buluşmak niyetiyle…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*