Risale-i Nur’a vakf-ı hayat edenlerdendi Mustafa Ekmekçi Ağabey

Yaklaşık elli yıl geçti Mustafa Ekmekçi Ağabeyimizle tanıştığımız günün üzerinden…

İstanbul’da Kirazlımescid Sokak’taki dershane-i Nuriye, hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfeden, Nur hizmetkârlarının kaldığı ve haftalık derslerin yapıldığı mekândı. Aynı zamanda kitapçılardan ve yayınevlerinden temin edemediğimiz Risale-i Nurların dağıtımının yapıldığı önemli bir tevziât yeriydi. Biz de ihtiyaçlarımızı oradan temin ederdik. Burada muhatap olduğumuz insanlardan biri de Mustafa Ekmekçi Ağabeyimizdi.

Mahallerimizde de Nur Risaleleri dershanenin uygun bir yerinde sergilenir, ihtiyacı olanlar eksik kitaplarını tamamlar, Risale-i Nur’u yeni tanıyanlar tavsiye edilen Risaleleri elde etmiş olurlardı. Dâvet ettiğimiz ağabeyler derse iştirak edenlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak konuları seçip küçük risalelerden dersler okurdu. Genellikle o derste okunan Risale, dinleyiciler tarafından tercih edilirdi. Dershanemizde kitaplar çabuk tükendiği için sık sık İstanbul’a gidip kitapları temin etmek için Kirazlımescid’deki derhaneyi ziyaret ederdik. Mustafa Ekmekçi Ağabeyimiz listeyi alır, bizim yan odaya geçmemizi rica eder ve ders yapılan odanın kapısını kilitlerdi. Biz diğer kardeşlerle hizmetle ilgili sohbet ederken, kitap kolisi hazırlanırdı. Biz bilmezdik kitapların nerede depolandığını.

Bir defasında Mektubat kitabı istemiştim. Kitabın yeni baskıda olduğunu, birkaç gün sonra hazır olacağını söylemişti. Ben merakla nerede basıldığını sormuştum. Kendisi “Kardeşim, kitaplar sizin elinize ulaşıyor; gerisini merak etmeyin” demişti. O günlerde tedbire riâyet etmek çok önemliydi. Kitap kolisini elimize alıp yolda giderken polis durdurup sorgulasa ve biz yerleri söylesek Risale-i Nurların mahzenlerde çürümesine sebep olabilirdik.

Sonraki yıllarda Kirazlımescid’deki dershane-i Nuriyede altı ay beraber kalmak nasip oldu. Genellikle yemeklerimizi kendisi yapardı. Dershanedeki her türlü işi hizmet olarak görürdü. Yemek yapmak, bulaşık yıkamak, lavaboların temizliği, gelen misafirlerle ilgilenmek, çay servisi yapmak, kitapları koliye koyup omuzuna alarak Sirkeci’deki arabalara götürüp Anadolu’ya göndermek onun için taksimü’l-a’mâl kaidesiyle Nur Talebesinin yapması gereken hizmetlerdendi. Bütün dünyası hizmete ait işlerdi. İçine ihlâs kattığı yemekler bir bulgur pilavı ile bol sulandırılmış ayrandan ibaret olsa da, muhabbet sofrasında en âlâ yemeklere değişilmezdi.
Kendisine Risale-i Nur’u nasıl tanıdığını sorduğumuzda, İstanbul’a hafızlık eğitimi almak için geldiğini ve hafızlığa devam ederken Risale-i Nur’u tanıdığını, vakf-ı hayat etmeyi tercih ettiğini anlatırdı. Üstadımızın Kastamonu Lâhikası’ndaki hıfza çalışmak mı, yoksa Risale-i Nur’la meşguliyet mi sorusuna verdiği “..Fakat, Risale-i Nur dahi o Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın hakaik-i imaniyesinin bürhanları, hüccetleri olduğundan ve Kur’ân’ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakâikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur’ân hıfzıyla beraber ona çalışmak da elzemdir’’ hakikatini fiilen uygulamıştır.

Sabah namazlarını genellikle Yasin ve Mülk Sûrelerini okuyarak kıldırırdı. Günlük Risale okumalarını ihmal etmez, Cevşen ve diğer evradları da düzenli olarak okurdu.

Daima mütebessim, günlük olaylardan ziyade hizmete müteallik meseleleri konuşmayı tercih ederdi. Gıybet olabilecek konuşmalardan uzak dururdu.

Cenâb-ı Hak kendisine emekli oluncaya kadar yine Risale-i Nurların tevziâtının yapıldığı Yeni Asya kitap servisinde çalışmayı nasip etti. Gazetemize gittiğimizde kendisiyle görüşüp Kirazlımescid’deki günleri yâd ederdik.

Cenazesine iştirak etmeyi çok arzu etmeme rağmen, geç haberim olduğu için nasip olmadı. Kendisinin üzerimizde çok hakkı vardır. İyi bir gönül dostu ve Nur hizmetkârı olan Mustafa Ekmekçi Ağabeyimize Allah’tan rahmet diler; kabrinde Kur’ân ve Nurların kendisine enis ve yoldaş olmasını, her zaman Nur Talebelerinin duâlarından hissedâr olarak ruhuna nurlar yağmasını niyaz ederiz. Kabri nur, mekânı Cennet olsun.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*