Risale-i Nurların nurlandırması

Risale-i Nur okumaları, asrımızın vahim özelliklerinden dolayı ehemmiyet arz etmektedir. Bir yanda dalâlet, öbür yanda sefahat fikirlerinin ağır baskısı ve hücumları; bu ahirzaman insanının kuvvetli bir tahkiki imana sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Elbetteki büyük hücumların karşısında kuvvetli bir müdafaa ve destekleyicisi sağlam setler lâzımdır.

Risale-i Nur okumalarının öncelikli tercih edilecek yolu ve tarzı kararlı ve istekli olmaktır. Kendisinin imanî, Kur’ânî, İslâmî sarsılmaz ve cerhedilmez, çürütülemez bilgi ve malûmata ihtiyacının olduğunu hissedenler; bu yoldaki istek ve kararlılıklarını ertelememelidirler! Fikir ve düşünce dünyamızdaki arzular ve istekler de su gibidir. Bir kap ve kazana konmaz, zapt edilip değerlendirilmezse akar gider…

Risale-i Nur okumalarında kararlılığın ve isteğin takipçisi ise yapabilirimdir. Yapabilirim düşüncesi, fikri adeta şahısların kendilerine ve iş becerilerine olan güvenin, itimatın yansımasıdır. Güven ve itimad insandaki şuurî veya gayrişuurî her düşüncenin, fikrin düzenli bir şekilde fiile dökülmesi için birinci destekleyici ve motivasyondur.

Risale-i Nur okumalarında her işte olduğu gibi yapabilirimin karşısına yapamam fikri ve düşüncesi de çıkacaktır. Elbette ki ümitsizliğe düşmemek ve çalışmanın, anlayarak okumanın gücüne inanarak bu yapamam fikrini ve düşüncesini bertaraf edebilmeliyiz.

“Yaparım. Hem de en iyisini, yaparım. Kendim okuyarak, anlayarak bu işin üstesinden gelirim” diyebilmeliyiz; Yeise,ümitsizliğe kapılmadan yapabilirim fikrinin kuvvetine inanmalıyız. Risale-i Nurları okumakta, anlamakta karşısına çıkacak her türlü maniyi, engeli aşarım ve kendim bu okuma, anlama konularında başarılı olabilirim diyebilmeliyiz. Kendimizi bu fikir ve düşüncelere inandırmalıyız.

Risale-i Nur okumalarında ısrarcı olmak, inatçı olmak gerekmektedir. Nefis ve şeytan, ehl-i dalâlet, ehl-i sefahat her yönden hücum ederek bizleri Risale-i Nur okumalarından vazgeçirme gayret ve hücumlarına karşı inatçı ve ısrarcı bir Risale-i Nur okuyucusu olmak şarttır…

Risale-i Nurlar isteyerek, ihtiyaç olduğuna inanılarak okunmalıdır. Risale-i Nur okumalarında her engelin ısrarcı olarak aşılacağı kat’i bilinmelidir. Risale-i Nur okumalarında muvaffakiyetin sadece bizim çalışma ve gayretlerimize bağlı olduğunu düşünmemeliyiz. Rahmet-i İlâhiyenin inayet ve yardımlarına da inanmalıyız ve Risale-i Nurların bizleri de Nurlandırmasını Allah’tan beklemeliyiz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*