Risaleleri ‘ilkeler’e nasıl uyduracaksınız?

Risaleleri “devlet koruması”na alacağı iddia edilen kültür bakanlığının yayın yönetmeliği diyor ki: “Basılacak eserler Atatürk ilkeleri ışığında anayasa prensiplerini özünde taşımalı.”

Laiklik düşüncesi

Kültür Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin 13. maddesi ç bendinde, Bakanlıkça yayınlanacak eserler için “Eserlerin, Atatürk ilkeleri ışığında insan, tabiat, yurt sevgisi, barış, hürriyet ve laiklik düşüncesi gibi anayasa prensiplerini özünde taşıması” şartı öngörülüyor.

Millî menfaatler

Maddenin d bendinde “millî menfaatlerimize uymayan söz ve düşüncelere yer verilmemesi,” e bendinde de “Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayacağı yaşayan ve konuşulan Türkçe′nin kullanılmasına yer verilmesi” deniliyor.

Risaleleri ‘İlkeler’e nasıl uyduracaksınız?

Risale-i Nur’a bandrol engelinin 116. gününde, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelen ve “Memleketçe önemi haiz görünen eserlerin” basma yetkisini Bakanlar Kurulu kararlarına bağlayan korsan madde garabetine bir yenisi daha eklendi: “Eserlerin, Atatürk ilkeleri ışığında insan, tabiat, yurt sevgisi, barış, hürriyet ve laiklik düşüncesi gibi Anayasa prensiplerini özünde taşıması.”

Bu arada, bandrol yasağına sebep olarak gösterilen sadeleştirme konusunda da maddeler arasında bir bölüm oldukça dikkat çekiyor. 13. maddenin e fıkrasında, “Eserlerin hazırlanmasında Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayacağı yaşayan ve konuşulan Türkçe’nin kullanılmasına yer verilmesi” cümlesi esas maksadın sadeleştirmeye yönelik olmadığının bir ispatı olarak belirtiliyor.

Bu maddelerin kabul edilmesi durumunda bundan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bastırılacak eserlerin tamamında “Atatürk ilkeleri”ne uygunluk aranacak. Tam da bu noktada Yeni Asya olarak, bu konudaki etkili ve yetkili şahıslara soruyoruz: Risaleleri “İlkeler”e nasıl uyduracaksınız?

82 madde kabul edildi

Kamuoyunda Torba Kanun Tasarısı olarak bilinen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 82 maddesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu birleşimi, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapandı. Genel Kurul’un ara vermesinden sonra milletvekilleri birbirleriyle Genel Kurul salonunda bayramlaştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tam 38 gün görüşüldükten sonra kabul edilen torba yasa tasarısı, temel kanun olarak 6 bölüm halinde görüşülüyor ve 148 maddeden oluşuyor. Tasarı yaklaşık 70 kanunda değişiklik öngören düzenlemeleri ihtiva ediyor.

İŞTE O ŞARTLAR

Devlet eliyle basılacak eserlerde aranacak söz konusu diğer şartlar ise şöyle sıralanıyor:

Madde 1- Kültür Bakanlığı, Millî Kültürümüzü oluşturan yazılı ürünleri kamuya tanıtmak, insanlığın düşünce ürünlerinden dilimize kazandırılmaları gerekli görülenleri, çağdaş ve geçmiş Türk Kültür ürünlerini milletimizin ve dünya milletlerinin yararına sunmak, Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün halinde korunması, yaşatılması ve güçlendirilmesinde, bütünleştirici ortak millî şuur, tutum ve davranışların geliştirilmesini sağlamak amacıyla; kitap, dergi ansiklopedi v.b. yayınlar yapar.

Madde 8- Kurullarca uygun görülen eserlerden hangilerinin basılacağı, basılacak eserlerin hangi dizide basılacağı ve baskı sayısını tesbit etmek Daire Başkanlığının teklifi, Bakanlık Makamı’nın tasdikine bağlıdır.

Madde 13- Yayın kurullarında, eserlerin hazırlanmasında, sadeleştirilmesinde ve tercüme eserlerde gözönünde tutulacak ilkeler şunlardır:

a) Çağdaş uygarlık yolunda Türk kültürünün ve dünya kültürünün temel eserlerinin hazırlatılması veya dilimize kazandırılması,

b) Türk kültürünün temel eserlerinin yayımlanması,

c) Yurttaşların kültür seviyesinin yükseltilmesini hedef alan yayınlara öncelik verilmesi,

ç) Eserlerin, Atatürk ilkeleri ışığında insan, tabiat, yurt sevgisi, barış, hürriyet ve laiklik düşüncesi gibi Anayasa prensiplerini özünde taşıması,

d) Hazırlanacak eserlerde millî menfaatlerimize uymayan söz ve düşüncelere yer verilmemesi, millî bütünlüğümüzün zedelenmemesi,

e) Eserlerin hazırlanmasında Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayacağı yaşayan ve konuşulan Türkçe’nin kullanılmasına yer verilmesi,

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*