Ruh u canımla Ramazanınızı tebrik ederim

altAziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duâların, Cenâb-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrâhimîn’den niyaz ederim.

Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için, hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.

Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâsla girenlerin kazançları pek azim ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır. İnşaallah, emvâl-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzî etmeden, her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lamba, binler aynaların her birisine aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek, Risale-i Nur’un sadık şakirtlerinden birisi Leyle-i Kadr’in hakikatini ve Ramazan’ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 56, s. 98

***

Cenâb-ı Erhamürrâhimîn bu Ramazan-ı Mübarekenin hürmetine, Rahmeten lil-Âlemîn olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin. Âmin. Âsâr-ı gadab-ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin. Âmin. Ve Risale-i Nur şakirtlerini neşr-i envâr-ı Kur’âniyede muvaffak eylesin. Âmin.

Kastamonu Lâhikası, Mektup No: 103, s. 162

LÛ­GAT­ÇE:
âfât: Afetler.
âsâr-ı gadab-ı İlahî: Allah’ın gazabının alâmetleri.
defter-i a’mâl: Amel defteri.
düstur-u esasiye: Temel düstur.
emvâl-i dünyeviye: Dünya malları.
inkısam: Bölünme.
iştirâk-i a’mâl-i uhreviye: Ahiret amellerinde ortaklık.
Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.
mukteza: Gerekçe.
neşr-i envâr-ı Kur’âniye: Kur’ân nurlarını yayma.
Rahmeten lil-Âlemîn: Âlemler için rahmet.
tecezzî: Parçalanma.
vüs’at-i rahmet-i İlâhiye: Allah’ın rahmetinin genişliği.

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*