Şahs-ı manevîden savrulma

Uhuvvet, tesanüt ve bunun ruhu olan ihlâs düsturuna dayanan Risale-i Nur ile Kur’ân ve iman hizmeti mesleğine sadâkat ile ihdas edilen bir şahs-ı manevî vardır. Umum Nur Talebeleri de bu şahs-ı manevînin tabiî bir azasıdır.

Şahs-ı manevî havuzunda bulunurken yapılan hizmet, edilen duâ; ferdîlikten külliyete yükselir. Gazete ve dergilerdeki yazılar; yapılan ders ve konuşmalar umum kardeşlerin duâları ile öyle yüksek bir mana alır ki tesiri azîm olur, ikrâm-i İlâhî ile.

En küçük ve dar mahalden başlayarak umumî şûrâ toplantılarındaki kararlar, tamamen sadâkat ve istikamet hedefli ihlâs ruhlu hareketler olduğu için ekseriyetle muvaffak olunur ki bu da bir büyük ikrâm-ı İlâhiyedir.

Mahallinde samîmî yapılan hizmetleri ile temayüz edenler, kardeşlerinin tensibiyle meşveretlere dâhil edilerek çeşitli vazifelerde bulunulur.

Bunların her biri ferdin doğrudan hüneri olmayıp tamamen birlik, beraberlik ve samimiyetten kaynaklanan güzelliklerdir.

Buna mukabil, mizaç farklılığı, menfaat hırsı, makam arzusu, enaniyet tahriki, şöhret hastalığı, korku ve endişe vehmi, zaaflarıyla müfsidlerin tuzaklarına kullanılma gibi arıza ve imtihanlarla insan, şahs-ı manevîden savrulma riskiyle karşı karşıya gelebilir.

Böyle hallerde-inşaallah- hatasının farkına vardığında murakabe ve muhasebesini nefsi ve Rabbi ile yaparken eski dost ve kardeşlerine de düşen vazifeler vardır elbette.

Bu eski kardeşinin, o büyük havuza bir an dönmesi için sabır ve ümitle yaptığı duâsına zaten devam ediyordur ve etmelidir de. Bu, en temeldeki gizli, ama bir o kadarda mühim bir vazifedir ki kardeşlik icabıdır. Onunla, hemen her karşılaşmalarda onca söz konusu ettiği ihtilâfî mevzuları serrişte etmeden, mümkün olduğu kadar uhuvvet ve beraberliğe dâvet eden ifade ve hâllerde fıtrî olarak bulunmalıdır. Zor, ama ona samimî olduğunu fıtrî davranışları ile hissettirmelidir, zira mü’min, kardeşinin fenalığı için acır ve ona duâ eder, muavenet eder.

İşte bu muhabbet ve ihlâs dolu gizli özneli güzel davranışlar vesilesi ile umulur ki savrulma fırtınasına yakalanan kardeşini yeniden kazanmış ola.

Rabbim, yâr ve yardımcımız olsun, savrulmalardan muhafaza eylesin, âmin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*