Said Nursî ve M. Kemal

alt

Elhamdülillah nasip oldu, bu hafta da yeni bir kitapla huzurlarınızdayız: “Said Nursî ve M. Kemal…”

Gazetemiz başyazarı ve genel yayın müdürü Kâzım Güleçyüz’ün kaleme aldığı ve geçtiğimiz aylarda “Yeni Asya”da yayınlanan bir dizi yazı daha nihayet kitaplaştı. İddiamız o ki, daha gazetemizde neşri sürerken kitaplaşması talepleri gelen eser, gerek fizikî gerekse muhtevî yönleriyle siz okuyucularımızı pek tatmin edecek gibi.

Gelelim eserin belirgin özelliklerine…
10,5×17,5 cm ebatlı ve 140 sayfalı eserin kapak yazısı da şöyle:
“Bediüzzaman Said Nursî, Cumhuriyet Türkiye’sinde toplumun inanç ve fikir dünyasında son derece etkili olmuş bir iman, tefekkür ve mücadele adamı. M. Kemal ise, Cumhuriyet devrinin ilk cumhurbaşkanı, inkılâpların mimarı ve Said Nursî’nin inançlarına tamamen zıt bir dünya görüşünün temsilcisi, tatbikatçısı./Bediüzzaman’ın M. Kemal hakkındaki düşünceleri nelerdi, onun fikriyat ve icraatı için neler söyledi, neler yazdı? M. Kemal ve takipçileri ona, hizmetine ve talebelerine karşı nasıl bir tavır takındılar? Günümüzdeki durum ne?..”

Siz de takdir edersiniz ki, ismiyle ve kapak yazısıyla bize tesir ettiği gibi sizi de heyecanlandıracağını umduğumuz, âdeta “yıllardır beklendiği” intibaını veren bir çalışma, söz konusu.

Eserin bariz hususiyetlerinin ardından biraz da muhtevasından bahsetmek gerekirse şu notları düşebiliriz:
Eser, “Said Nursî ve Mustafa Kemal” ile “Said Nursî Haklı Çıktı” başlıklı iki bölümden meydana geliyor. Sonda ise konuyla ilgili, “belge” niteliğinde iki adet ek yer alıyor.

Eserin ilk bölümü, tek, fakat uzun bir yazıdan müteşekkil. Bu bölümde tamamen Said Nursî ve Mustafa Kemal’in tanışması ve bilâhare gelişen hadiseler zinciri anlatılıyor. İşte, bu bölümün ara başlıkları: “Bu kahraman hoca bize lâzımdır!,” “Bediüzzaman-M. Kemal tartışması,” “Mustafa Kemal’in teklifleri,” “Son görüşme,” “Şeyh Said’e yazılan mektup,” “Deha-i askerî,” “İman hizmeti,” “Elle çoğaltılan 600 bin eser,” “Beşinci Şuâ,” “Dehşetli adamın muhabbeti,” “Sevmemek suç mu?,” “İnkılâplar,” “M. Kemal ‘o adam!,’” “Lozan’daki pazarlıklar,” “Ve Risâle-i Nur…”

Gördüğünüz gibi, kitabın omurgasını teşkil eden birinci bölümün ara başlıkları bile çarpıcı!

Eserin ikinci bölümü ise, ilk bölümü tamamlayıcı mahiyette, konuyla ilgili yazıların bir nevî derlemesi. İşte oradaki yazılar: “Said Nursî haklı çıktı,” “Said Nursî’den M. Kemal’e: ‘Napolyon’u örnek alma!,’” “Selâhaddin Eyyubî,” “‘Namaz kılmayan haindir!’ sözü ne makamda söylendi?,” “Bediüzzaman ve devrimler,” “İnkılâp kusurları,” “Said Nursî dindar cumhuriyetçi,” “Din ve M. Kemal,” “Kur’ân ve M. Kemal,” “Ezan ve M. Kemal,” “Paris’ten gelen soru,” “Cumhuriyet hutbesi,” “Kur’ân ve Lozan,” “M. Kemal’e Lord Curzon sempatisi,” “Sansürlenen mektup,” “Bozulan dehşetli plân,” “Bir Çanakkale efsanesi,” “Ölümsüzlük?,” “Materyalizm süreci,” “İman-hürriyet, küfür-istibdat,” “Değerler çatışması,” “Gençlik nereye?,” “İflâs eden modeller,” “Said Nursî ve üç adam,” “Hasan Ali Yücel: ‘Tek engel, Risâle-i Nur!,’” “Nurculuk ve Kemalistler,” “Din dersinde ‘dindar Atatürk’ aldatmacası,” “Cebrail, Şeytan’la barışamaz!..”

Gerek birinci bölümdeki ara başlıklar gerekse de ikinci bölümdeki konu başlıkları üzerinden muhtevasını da detaylı olarak verdiğimiz işbu eser, çok kullanılan klişe tabirle, “ezberleri bozacak” bir kitap olacak inşallah.

Siz aziz okuyucularımızdan mühim bir ricamız, adı üstünde, “Said Nursî-M. Kemal mücadelesi”ni aktaran bu eseri olabildiğince çokça temin ederek, konuya vâkıf olmasını dilediğiniz kimselere alelacele ulaştırmanız. Zira ehl-i imanın “iman ve hürriyet” dâvâsı namına, bu, büyük bir gereklilik!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*