Şam’da Risale-i Nur Kongresi

2000 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Risale-i Nur Kongrelerinin VI.’sı 19-20 Mart 2011 tarihlerinde, Hutbe-i Şamiye’nin irad edilişinin 100. yılı vesilesiyle Şam’da gerçekleştirilecek. 70 kişilik kongre ekibi 6 masada çalışma yapacak.

Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Şener Boztaş, bu seneki konunun Bediüzzaman’ın Hutbe-i Şamiye eserinden hareketle “Said Nursî’ye Göre İslam Toplumlarının Geleceği ve Dünya Barışı” olarak belirlediklerini söyledi.

BEDİÜZZAMAN HAFTASI ŞAM’DAN BAŞLIYOR

6 MASA, 6 KAVRAM, 6 REÇETE— 70 kişilik kongre ekibi 6 masada çalışma yapacak. Masalarda Bediüzzaman’ın Hutbe-i Şamiye’de ifade ettiği altı hastalığın reçetesi hükmündeki altı kavram konu ediniliyor. Buna göre;  I. Masa: Ümit; II. Masa: Sıdk; III. Masa: Muhabbet; IV. Masa: Uhuvvet; V. Masa: Hürriyet; VI. Masa: Hamiyet.

Hutbe-i Şamiye’den İslâm dünyasına mesaj

Rİsale-İ Nur Enstitüsü Bediüzzaman haftasına yine dopdolu giriyor. Bediüzzaman Hazretleri vefatının 51. yılında, Enstitü tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle anılacak.
Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Şener Boztaş, Bediüzzaman Haftasında düzenleyecekleri faaliyetleri Yeni Asya’ya anlattı. Nur Talebeliğinin temel düsturlarından birinin de “Risâle-i Nur’u geniş mecralara yaymak” olduğu vurgulayan Boztaş, Bediüzzaman’ın vefat tarihini bir vesile yaparak onun daha iyi tanıyıp doğru anlamak ve dâvâsını geniş halk kitlelerine ulaştırmak için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

DÜNYA BARIŞI KONGREDE KONUŞULACAK

2000 yılından bu yana gelenekselleşen Bediüzzaman Haftası’nın 23 Mart’ta başlayıp 30 Mart’ta sona ereceğini bildiren Boztaş, “Enstitü olarak her sene bir ana tema belirliyoruz ve bütün anma programlarında o temayı işliyoruz. Bu seneki ana temamız Bediüzzaman’ın Hutbe-i Şamiye eserinden hareketle belirlendi. Malûmunuz bu sene Hutbe-i Şamiyenin irad edilişinin 100. yılı. Biz de konumunuzu “Said Nursî’ye Göre İslâm Toplumlarının Geleceği ve Dünya Barışı” olarak belirledik.” dedi.

Bu kapsamda 19-20 Mart 2011 tarihleri arasında Şam’da bir kongre yapacaklarını dile getiren Şener Boztaş, kongre için neden Şam’ı tercih ettiklerini şöyle anlattı; “Bediüzzaman Haftası kapsamında yaptığımız en önemli faaliyet şüphesiz bu sene altıncısını düzenlediğimiz Risâle-i Nur Kongresi. Kongreler özellikle Risâle-i Nur’un şerh ve izahının yapılması anlamında çok önemli bir işlev görüyorlar. Farklı ilim dallarından uzmanlar belirlenen konu ve metinler üzerinde iki gün boyunca çalışıyorlar ve o metinlerin bir anlamda şerhini yapıyorlar. Ayrıca her katılımcının konuyla ilgili tebliğleri de oluyor ki, bu da Risâle-i Nur’un daha iyi anlaşılabilmesi açısından çok kıymetli. Hutbe-i Şamiye eserini faaliyetlerimizin merkezine aldık. O sebeple bu seneki kongre konumuzu ‘Said Nursî’nin İslâm Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye’ olarak belirledik. Bediüzzaman’dan 100. yıl sonra aynı topraklarda, aynı atmosferi teneffüs ederek Hutbe-i Şamiye’yi şerh etmek niyetindeyiz. Kongreyi Şam’da yapmamızın temel sebebi bu. Pekâlâ, bunu daha öncekiler gibi İstanbul’da yapabilirdik. Ancak tam da Üstad’ın o hutbede verdiği mesaj doğrultusunda biz Şam’ı “yabancı” bir yer olarak görmüyoruz. Aynı tarih, kültür ve medeniyetin evlâtları olarak kardeşlerimizi ziyarete gidiyoruz, onlar da bu hizmetin bir parçası olsunlar istiyoruz. Tabiî Şam’a sadece kongre ekibi olarak gitmiyoruz. Bu vesileyle pek çok Nur Talebesi o atmosferi teneffüs etmek ve duaya ortak olmak için aynı tarihlerde orada olacak. Bizim Radyo-M Tur işbirliğiyle bu anlamda çok başarılı bir çalışma yürütülüyor. Yeni Asya Medya Grup bu heyecanı herkese ulaştırabilmek için seferber olmuş durumda.”

Boztaş, “Şurası bir gerçek ki, İslâm toplumları yaklaşık iki asırdan bu yana Batı medeniyeti karşında derin bir mağlûbiyet hissi yaşıyor. Bu şüphesiz önemli bir zafiyet fakat bizim için ondan da önemli olan Müslümanların hem bireysel, hem de toplumsal olarak “nefis”lerine mağlûp olmuş olmaları, Kur’ân ahlâkından uzaklaşmış olmalarıdır. Bediüzzaman’ın Şam hutbesine baktığımızda ağırlıklı olarak buraya vurgu yaptığını görürüz. Ümitsizlik, yalan, hile, düşmanlık, kin, tembellik, nemelazımcılık, istibdat hep fertteki ahlâkî probleme işaret eder. Eğer İslâm medeniyetinin yeniden ihyası mümkün olacaksa bunun yolu fertlerin iman, ahlâk ve vicdanla donanmalarına bağlı. Risâle-i Nur Külliyatı Kur’ân’ın bu değerlerini bize tefsir ediyor. Biz de bu tür faaliyetlerle Risâle-i Nur’u günümüz insanlarının fehmine yaklaştırmaya gayret ediyoruz. Bu Kongre’de böyle bir hizmet görecek diye ümidimiz var” diyerek kongrenin önemini anlattı.

PROGRAMLAR İSTANBUL’LA SINIRLI DEĞİL

Bunun yanı sıra, Şener Boztaş, faaliyetlerin sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayacağını, Kırklareli’nden Şanlıurfa’ya, Trabzon’dan Antalya’ya kadar Türkiye genelinde 30’a yakın program düzenlemeyi hedeflediklerinin, müjdesini verdi. Boztaş, kongre, panel, konferans, seminer türü faaliyetlerin düzenleneceği bölgesel programlarda, hem konunun uzmanı, hem de Risâle-i Nur’u bu anlamda özümsemiş çok değerli bilim adamları, araştırmacılar, yazarlar konuşmacıların yer alacağını ifade etti.

KISA FİLM HAZIRLANDI

Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Boztaş, her sene ana temayla ilgili bir de kısa film hazırladıklarını bu yıl da “Asya’nın Bahtının Miftahı” adlı kısa film ile izleyici karşısına çıkacaklarını kaydetti.

SONUÇ BİLDİRİLERİ 27 MARTTA

Şam’daki kongrenin sonuç bildirileri ve deklarasyonlar 27 Mart 2011 Pazar günü, saat: 14:00’te İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek panelde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu panel aynı zamanda Kongre’nin kapanış oturumu mahiyetini de taşıyor. Panelde tartışacak konuşmacı isimleri şöyle: Prof. Dr. Ahmet Battal’ın yöneteceği panelin konuşmacıları Prof. Doğu Ergil, Prof. Dr. Musa Kâzım Yılmaz, Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne ve Dr. Cemil Ertem.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*