Sevgiyle yaşamak, sevgiyle taşmak, kinden kavgadan uzak yaşamak

Kâinatı kuşatan, dolduran ve boşaltan rahmet deryasıdır sevgi ve ‘muhabbet’.

Gönülleri coşturan, kalpleri tatmin eden, duyguları şevklendiren iksir bir hâl ve durumdur sevgi.

Hak namına kendisini aşmanın halidir sevgi.

Havayı yumuşatan, bağları kuvvetlendiren, dostluğu pekiştiren kuvvetli bir rabıta, farklı bir bağdır sevgi.

Uzakları, yakın eden, karanlıkları nurlandıran, menfîlikleri müsbete kalbedip, dönüştüren bir iksirdir sevgi.

Nefsi gemlendiren, şükrü artıran, insanı insan eden bir seldir sevgi.

Kâinatı kuşatan, mevcudatın mayası ve özüdür sevgi.

Hz. Muhammed’i (asm) kâinatın sebeb-i hilkati yapan sırrın adıdır sevgi.

Hz. Ebûbekir’i “sıddıkıyet” makamına yükselten halin ifadesidir sevgi.

Hz. Gavs’a, Hıristiyanları hayran bıraktıran halin adıdır sevgi.

Hz. Bediüzzaman’a asırlara, âhirzaman insanlarına ufuk açtıran engin ve sırlı halin adıdır sevgi.

Aileyi gerçek aile yapan, insanı gerçek insan yapan hissin adıdır sevgi.

Zerrâtla vücudu kuşatmanın, vüs’atle varlığı keşfetmenin, hasretle ruhları coşturmanın halidir sevgi.

Kemalâta giden yolun, mükemmelliğe ulaştıran çizginin ilmekleridir sevgi.

Rahmetin tecellisi, Kerem ve ikramın neticesi, Vedudiyetin parlak lem’asıdır sevgi.

Katlanmanın neticesi, sabrın sırrı, dostluğun, ahbaplığın, akrabalığın bağı ve özüdür sevgi.

Enbiyanın şiarı, evliyanın düsturu, salihlerin yolu, cemâlin tecellisi, kemalin mükemmelliğidir sevgi.

Yüksek ahlâkın özü, İslâmiyeti bütün dinlere hâkim ve üstün kılan farklılığın bir adıdır sevgi.

Gerçek kardeşliğin vazgeçilmez mayasıdır sevgi.

Allah’a muhabbetin ancak kâinatın efendisi Hz. Muhammed’e (asm) muhabbet etmek şartına bağlandığı halin adıdır sevgi.

Ona ulaşmak için çok sıkıntı, belâ, musîbet ve dertlere katlanmanın adıdır sevgi.

Nasipsizlerin, katı kalplilerin, karanlık düşünce sahiplerinin uzak olduğu nazlı ve onurlu duruştur sevgi.

Akrabayı, dostu, milleti, dünyayı, bütün mahlûkatı görünmez iplerle bağlayan ibrişimin adıdır sevgi.

Cemiyetin hayatını temin eden ve saadete sevk eden sıfatın adıdır sevgi.

Cenâb-ı Hakk’ın hadsiz merhameti ve muhabbetinin adıdır sevgi.

Doğrudan doğruya kâinata sarf edilmeyecek çok kıymetli bir değerdir sevgi.

Fıtratın özü, kendisi, lâyıkı ve mayasıdır sevgi.

Gayri meşrû şekilde sarf edilmeyecek hissin kendisidir sevgi.

Şu kâinatın nuru ve hayatıdır sevgi.

Husûmetin antitezi ve panzehiridir sevgi.

İhtiyarî olmamasına rağmen ihtiyar ile yüzü, bir mahbubdan diğer bir mahbuba çevrilebilen bir histir sevgi.

İslâmiyetin mizacı, Müslümanların arasındaki en kuvvetli rabıtası ve bağıdır sevgi.

Kâinatın en câmi meyvesi olan insanın, çekirdeği hükmündeki kalbinin özü ve kâinatı istilâ edecek duygusudur sevgi.

Kâinatın mayasıdır muhabbet ve sevgi.

Mahbubunda bahaneler aramayan, kusurları görmek istemeyen bir histir sevgi.

İman, İslâmiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nurânî, kuvvetli zincirler ve manevî kal’aların adıdır sevgi.

Zilletsiz bir saadet ve muhabbetin adıdır sevgi.

İttibâ-ı Sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ı istilzam eden bir sırrın gerekliliğidir sevgi.

Yerinde sarfolunmadığı zaman veya gayr-ı meşrû yola sapıldığı zaman cezası, merhametsiz musîbete dönen bir duygudur sevgi.

İslâmiyet’teki “bayramlar” bu sevginin coşup taştığı, gerçek ve müsbet mecrasını bulduğu zaman dilimleridir.

Yunus gibi “Ballar balını buldum” deyip, boş peteğin harab olmasına katlanabilmektir sevgi.

Yolların en keskin kuvvetinin adıdır muhabbet ve sevgi.

Gözlerden yaş boşaltan coşku ve kendinden geçişin adıdır sevgi.

Sevgi dolu bir kalp, muhabbet yüklü bir gönül, aşkla çalkalanan bir bedene sahip olmak; paslı yüreklerden uzak olup sevgi ve muhabbeti ilden ile, gönülden gönüle, kalpten kalbe taşıyacak himmet ve gayretlerin deryasında buluşmak ümit ve temennisiyle…

Ya Rab! Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi, Seni sevmenin yollarını sevmeyi bize nasip eyle! Âmin!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*