Sevmek çok zor

Çok zor

insan olmak,
yükü omuzlamak,
dağların parçalandığı,
emaneti taşımak çok zor..

İlk olmak,
Âdem olmak.
Havva’yı tanımak hasretinde,
dağlara taşlara ağıt yakmak zor,
zoru sevmek, zordan da öte..

Nuh olmak kolay mı?
sevdiklerini ardında bırakmak,
bir Âdem olmak daha,
dünya’yı ta baştan, yeniden,
zor, çok zormuş, mamur etmek..

Halil olmak zormuş,
İbrahim gibi
ateşlerde yanmak,
Yanarken gül gülistan olmak.
Yüz çevirmek,
afilin’den geçmek,
sevmemek çok zor.
Sevmek için
İsmail’i kurban etmek,
İsmail olup kurban edilmek
Çok zor..

Sevmek zormuş..
Yakup olmak,
Yusuf diye kör olmak,
hasretlerde kavrulmak çok zor.
Güzellik başa belâymış,
Yusuf olunca anlamak,
Zeliha’yı sevmek zormuş.

Cercis olmak çok zor.
Derin yüzülürken gülmek,
metin olmak çok zor.
Firavun Sarayı’nda Musa olmak,
denizi yarmak çok zor.
Sabir olmak zormuş,
Eyyüp olmak,
terk edilmek çok zor,
evlâd-ı iyalinden geçilmek..

Sevmek zormuş..
Meryem olmak zor,
masum olmak.
Gözlerden uzak,
ana olmak çok zor.
İsa olmak babasız,
göklerde yaşamak,
ahir zamana, dönmek çok zor.

KÂİNATIN NURU VE ÇEKİRDEĞİ

Muhammed (asm) olmak çok zor, Emin olmak.
Bütün Enbiya’ya reis, bütün evliyaya seyyid..
Sahibi olmak Levlâkenin,
halâktül eflâk olmak.
Rıdvan’dan geçmek.
Dönüp hasırda yatmak.
Nefsi’den geçip ümmetî’de
Kaybolmak,
çok zor.

Sevmek zormuş..
Ali olmak çok zor,
Mahz-ı adalet olmak,
Kur’ân’ın yorumu, ilmin kapısı,
seyyidler şahı olmak
Çok zor.

Fatıma olmak çok zor.
seyyidleri taşımak,
Cennet anası olmak,
Çok zor..

Hasan olmak zormuş, Hüseyin gibi,
Kerbelâ’da susuz kalmak çok zor.

Gavs olmak çok zor,
Rabbanî olmak,
Muhyiddin olup anlaşılmamak.
Halid olmak, emanet taşımak,
Mehdiyi beklemek çok zor.

AHİR ZAMAN MEHDİSİ

Sevmek zormuş..
Said olmak çok zor,
Çocuk olup oynamamak zormuş.
Cübbe giymek çok zor.

Ondördünde bedî olmak âlimlere,
Dâvâm demek, uçurum kenarında.
Kendi vatanında garip olmak,
Deccallere kafa tutmak tek başıyla,
Zehir içmek, zindan görmek,
hapisleri mektep yapmak,
Medrese yapmak Anadolu’yu,
70 bin fakih’in karşı durduğu,
Sürgünde âlim olmak çok zor.

Saff-ı evvel olmak çok zor;
“Yaz kardaşım” deyip
Dağ başında kalem tutmak.
Fâni olmak, serden geçmek,
Zübeyir olmak çok zor.
Deriyi kâğıt, kanı mürekkep yapmak, çok zor.
Mehdiye asker olmak,
sadâkat imtihanlarında
savrulmamak, çok zor..

(Mehdi’nin askerlerinin bir tek imtihanı olacak. O da, Mehdiye sadâkat imtihanıdır. Çoğu kaybeder.)

Sen kolay olanı seçtin..

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*