Seyda´nın sevdalıları Barla´da buluştu

Image
Seyda’nın sevdasında olanlar geçen hafta sonu Barla’da buluştu. Altmış hizmet eri, tam üç gün geceli gündüzlü kudsî dâvânın “master plânlarıyla” ilgili yoğun bir mesai yaptı.

Bediüzzaman, talebesi Bayram Yüksel’e Barla için, “Keçeli sen bu karyeyi hakir görme! Zaman gelecek burası dünyanın cazibe merkezi olacak!” demişti. Barla, tam altmış hizmet erini bağrına bastı. Başta Mehmet Kutlular Ağabeyimiz olmak üzere, Talip Çiçek, Faruk Özhan ve Yeni Asya Vakfı ve Eğitim Merkezinin genç mensupları, Mustafalar, İsmailler, Celâleddinler… vd hizmet erleri oradaydılar.

Ankara’dan Ömer Tuncay, Ali Vapurlu, Sami Cebeci başta olmak üzere, İbrahimler, Mesutlar, Seyfeddinler, Barışlar…vd, yirmiden fazla ehli hizmet oradaydılar.

Şu an Anadolu’nun değişik yerlerinde hizmetin başında olan “vakıf temsilcisi” olanlarla, Anadolu’nun birçok il ve ilçesinden gelen diğer hadimler hepsi oradaydı.

Genç, dinamik, heyecan dolu, gayretli gözleri ışıl ışıl nurla dolu. Plânlı, programlı gelmişlerdi. Sevdaları “hizmetti.”

Buraya geliş ve bu toplantıya iştirak etme hedef-lerini üç ana başlıkta toplamak mümkün:

Birincisi: Dershane hizmetleri.

İkincisi: Gençliğe dönük hizmetler.

Üçüncüsü: Yaz ve kış “Risâle Okuma programları.”

Hazırlıklıydılar. Projelerini, tecrübelerini ve plânlarını birlikte müzakere ettiler, paylaştılar.

Dershane hizmetlerinin önemini ve daha iyi nasıl yapılması gerektiği üzerinde çok ciddî fikir ve görüşler serdettiler. Gençliğinin düştüğü manevî boşluktan kurtarma projesi ve gayretlerine hayran olmamak elde değildi.

Yaz ve kış “Risâle Okuma programları” konusundaki tecrübeleri, istek ve arzuları takdire şayandı. Barla’daki gündemi de, konuları da, idareyi de onlar hazırlamışlardı. Onlar icra ettiler. Biz de onları iftiharla dinledik. Bu muhteşem buluşma yıllardan beri hasretini çektiğimiz; “hizmetlerimizin müzakere edilmesi” konusundaki eksikliğin telâfisi konusunda önemli bir adım oldu. Bu toplantı, aynı zamanda on yıllık Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri tarihinde bu güzel müesseseyi “taçlandıran” bir toplantıydı. Önemli bir nokta da, Mehmet Kutlular Ağabeyin bu ehli hizmete hitap ederken kullandığı; “Sizlerin hizmet projelerini dinlerken sizlerle iftihar ettim!” cümlesiydi. Böyle bir toplantıda bulunmaktan zevk aldım. Hayalimde olan bir rüyam gerçekleşti, duygulandım. Bundan dolayıdır ki, bana söz hakkı verdiklerinde kelimeler boğazıma düğümlendi. Kısaca tecrübelerimi bir nebze anlatmaya çalıştım.

Bir başka dikkate değer konu ise, Türkiye Eğitim Komisyonunun ayrı bir salonda yaptığı toplantıydı. Bu kararlar da kısa zamanda çok güzel meyveler verecektir İnşallah.. “Dershane ve gençlik hizmetlerindeki” aksamalara çare olacak çok önemli bir toplantının yapıldığını müjdeleyebilirim.

Geçmişte yaşadığımız birçok tecrübelerde “Izdırar” derecesine gelen bazı hakikatlerin “fiilî duâlarla” harekete geçtiğine şahit olduk. Bu konularda da hep birlikte vereceğimiz azim ve kararlılık kısa zamanda hizmetlerimize yansıyacağını ümit ediyorum.

Bu toplantı vesilesiyle ilk olarak Barla’ya gelen genç kardeşlerimiz buradaki o nurlu mekânları gezip teorik olarak okuduklarını taptaze bir heyecanla yeniden yaşadılar. Hizmet mahallerine döndüklerinde buradan aldıkları aşk şevk ve heyecanın sürekli ve verimli hale gelmesi bizlerin gayret ve sahiplenmesine bağlı olduğunu da unutmayalım.

Bu toplantıya vesile olan ve katılan herkesi bütün ruhumla tebrik ediyorum.

Bizlere düşen en büyük sorumluluk “Sevda çiçeklerimiz” olan bu genç ve dinamik hizmet elemanlarına her türlü manevî ve maddî desteği vermek olmalıdır.

Hayatlarını bu kudsî dâvâya “vakfetmiş” bu bahadırlar ve “sevda çiçekleri” geleceğimizin teminatıdır. Hz. Üstadın işaret ettiği: Ömerler, Hamzalar, Saidlerdir. Üstadlarına “sadakte!” dediklerine biz bizzat şahit olduk Elhamdülillâh. Üstadın etrafındaki bir avuç “saffı evvelin” “sahabe mesleği“ olan bu kudsî dâvâda; hakikatleri bütün arz üzerinde herkese ulaştırmak için çırpınıyorlar. İşte bu “sahabe“ mesleğinin devamına bizim de katkımız olsun diyorsak, her türlü dünyevî kazurat ve boş işleri bırakıp bunlara sahip çıkalım!

Bu mübarek belde Barla başta olmak üzere yepyeni hizmet mahallerinde, farklı faaliyetlerle, kardeşlik, ihlâs ve duâlarda buluşmak dilek ve temennisiyle.

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*