Şeytanlara karşı ihlâsa dayanmak gerektir

Bu kutsî iman hizmetinin bozulması, aksaması ve ilerlememesi için şeytanî birçok oyunlar icra edilmektedir. Nefsimizin iş birliği ile hareket eden şeytanlar, iman hizmetine zarar vermek için her fırsatı kollamakta, her imkânı değerlendirmekte, zerreyi dağ gibi gösterebilmektedir.

Bir iman erini kendi lehinde istimal edebilmek için yalanına yalan, fitnesine fitne, oyununa oyun katmaktadır. İhlâsı kaybetmiş olan her şahıs şeytanların müdahalesine hazırdır. Bu zararları önlemek ancak ihlâsa dayanmakla mümkündür. “Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir” ikazı, ihlâsın ne kadar büyük ve kırılmaz bir kuvvet olduğunu göstermektedir.

İhlâsı kaybetmenin getirdiği kuvvetsizlik ise manileri çoğaltmakta, bu maniler hizmetleri aksatmaktadır. Her aksayan hizmet için manevî mesuliyetler boynumuza yüklenmektedir. Hizmet aleyhine işlenen şeytanî planlar ancak ihlâsı kazanmakla bozulur. İhlâs menfilikleri müsbete, şerleri hayırlara, zararları kârlara çevirecektir. Bizleri sarsacak her dehşetli hâl karşısında İhlâs Risalesi’ne sığınmalı, her bir hakikatinden her bir şeytana karşı manevî birer taş atılmalıdır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*