Siyah-beyaz yorumlar

Image
Bebeklerin sevimli jest ve mimikleriyle ciddî mesajlar veren bir ileti, internet ağıyla bize de ulaştı. Mesajlardan biri, “Eğer hayallerinin gerçekleşmesini istiyorsan fazla uyuma“ şeklindeydi.

Münih’ten bir kardeşimizin dikkatini, bu mesajların ötesinde ve gölgesinde kalan bir şey çekmiş ve sormuş:

“Bu kadar beyaz ve sarışın bebeğin arasında neden siyah bir bebeğe yer verilmemiş?“

Biz de ona siyah bir çocuğun şiirini köşemizden ulaştıralım ki, gönlü hoş olsun..

Bakınız minik siyahînin yorumu hakikaten düşündürücü:

“Doğduğumda siyahtım.

Büyürken siyahtım.

Güneşe çıktığımda siyahtım.

Korkunca siyahtım.

Hastayken siyahtım..

Öldüğümde hâlâ siyahım…“

“Ve sen beyaz çocuk…

Doğduğunda pembesin.

Büyürken beyazsın.

Güneşe çıktığında kırmızı.

Üşüdüğünde mor.

Korktuğunda sarı.

Hastayken yeşil.

Öldüğünde de grisin.“

“Sen şimdi bana renkli mi diyorsun?“

Ömür boyu renk cümbüşüne maruz kalmamak, hep aynı renkte kalabilmek ne güzel.. Varsın bu renk siyah olsun. Şaire, “Bana siyah diyen dilber, Kâbemiz siyah değil mi” dedirten de bu duygu olsa gerek.. Fikir bazında da aynı renkte kalmayı buna adapte edebilirseniz, ediniz. Bilhassa renkten renge giren büyüklerimiz, yeni nesillere hiç de iyi örnek teşkil etmiyorlar..

***

Bazı zamanlar olur ki, bazı renkleri dillendirmek bile farklı yorumlara sebep olur. 1982’de darbe anayasası oylamaya sunulurken, “evet“in rengi beyaz, “hayır“ın rengi mavi idi. Deniz ve gök maviliğini methetmek bile başına iş açabiliyordu.

Otuz yıl sonra ne hikmetse, 12 Eylül’e denk getirilen bir referandum da geride kaldı, ama sonuçlarının yorumları bütün hızıyla devam ediyor. Bilhassa muhalefet cephesinde müthiş bir hesaplaşma ve iç muhasebe var.

Çok şükür, bütün bu çekişmelerin dışındayız ve işimize bakmaya devam ediyoruz.

Referandum öncesi, son yazımın son cümlesi aynen şöyleydi:

“Neticenin cennet vatanımız ve necip milletimiz için faydalı ve güzel olması, en içten dileğimizdir.”

Hassasiyetimize bakınız ki, yanlış yorumlanmasın diye, “hayırlı olsun“ ifadesinden bile içtinab etmişiz. Ama şimdi rahatlıkla konuşabiliriz:

Bu “evet“li tecellînin hayırlı olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz ediyoruz.

***

Bazı tecellîlerin tesellîye ihtiyacı var. Zahiren şer görünen tecellîlerde bile küllî hayırlar olduğunu bilen bilir. Bilmeyenler ise tesellî edilmeli. Herkesin, ama bilhassa gençlerimizin teselliye çok ihtiyacı var.

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) iptaline, kazanmış olanlar üzülürken; kazanamamış olanlar, kendilerine yeniden imtihan hakkı sunan bu tecellîye sevinmişlerdir.

Her meseleye tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde yönelenleri, en başta Rabb-ı Rahim’leri tesellî eder. Kur’ân tesellî eder. İşte misali:

“Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.“ (Bakara, 216.)

***

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı tecellîlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (asm) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir:

“Allah’ım, Senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.”

Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî, bir mektubunda şöyle diyor:

“Evet kardeşlerim, Hz. İsa (as) İncil-i Şerifte demiş ki; ‘Ben gidiyorum, tâ size tesellîci gelsin.’ —Yani, Ahmed (a.s.m.) gelsin—demesiyle, Kur’ân’ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi; tesellidir.

Evet; bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zevâl tahribatları içinde ve bu—boşluk—nihayetsiz fezâda, her şey ile alâkadar olan insan için hakikî tesellîyi ve istinad noktalarını, yalnız Kur’ân veriyor. En ziyade o tesellîye muhtaç bu zamandır. Bu asırda, en ziyade kuvvetli bir surette o tesellîyi isbat eden ve gösteren Risâle-i Nur’dur, Çünkü; zulümât ve evhamın menbaı olan tabiatı, o delmiş, geçmiş, hakikat nuruna girmiş.“

 

Image

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*