Süleyman Peygamber ile bir konuşabilsem…

Dünyaya değer veren, ahireti unutan, ibadetten uzakta kalan, yaradılış gayesine uymayanlar, maddî çıkar temin etmek için kardeşinin cesedi üzerine basarak dünyada, dünyalık için yükselmek isteyenler hep birlikte aşağıdaki kıssayı okuyup düşünelim.
Ahiretin ebedî, dünyanın fani olduğunu unutmayalım. Yarın mutlaka hepimiz Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda hesaba çekileceğiz.

Mekhul (ra) Hazretleri’nden (Meşhur hadis hafızlarından) şöyle bir kıssa rivayet edilmektedir: Bahçesinde çalışan yaşlı bir çiftçi “Ben Hz. Süleyman (as) ulaşabilsem ona bir kaç söz söylemek isterdim” der. Yaşlı ihtiyar çiftçinin bu isteği Hz. Allah (cc) tarafından Süleyman (as) Hazretlerine ulaştırılır.

Süleyman (as) Allah’ın (cc) izni ve rüzgârın yardımı ile anında, bahçesinde çalışan ve Süleyman (as) ile görüşmek arzusunda olan ihtiyarın yanına gelir. Süleyman (as) İhtiyara, “Duydum ki sen Süleyman (as) ile konuşmak ona bazı şeyler söylemek istersin. Ben Süleyman’ım. Allah’ın izni ile yanına geldim haydi söyle söyleyeceğin sözleri seni dinliyorum” der. Yaşlı çiftçi söze başlar ve Hz. Süleymana şöyle der: “Ey Allah’ın Resulu. Sen bir peygambersin aynı zamanda saltanat sahibisin. Sana söyleyeceklerim şunlar: Sende dünün lezzetlerinden, tatlılıklarından şu an hiçbir şey yok. Bende de dünün acı ve ıztıraplarından hiçbir şey yok. O halde sen ve ben müsaviyız. Sen zengin ben fakir olsam da eşitiz. Ne kadar yaşarsan yaşa birgün sen de öleceksin. Zamanı gelince ben de öleceğim. Bunda da müsaviyiz. Saltanatın var, yahut peygambersin diye senin için ölümden kurtuluş yoktur. Benim için de yok. İkimizde yine müsavi olduk.

Sen Cenâb-ı Hakk’ın sana verdiklerinden hesaba çekileceksin malın, mülkün çoksa hesabın ona göre olacaktır. Ben de bana verilenden hesaba çekileceğim. Hesaba çekilme hususunda da yine ikimiz müsaviyiz. Mutlaka bir gün Allah’ın huzurunda hesap vereceğiz.

Süleyman (as) çiftçiyi dinledikten sonra ağlamaya başladı ve şöyle dedi: “Ya Rabbi! Senin lütuf ve keremin olmasaydı ben buradan geri dönemezdim. Hemen Senden ölümü isterdim. Sana dönmeyi isterdim. Ancak Sen kerem sahibisin, Sana sığınıyorum.”

Bahçesinde çalışan çiftçi bu üç sözü ile Süleyman (as)’a çok güzel bir nasihat etmiş oldu. Hz. Allah (cc) bizlere ibret alarak hazırlanmalar nasip eylesin. Amin.
Şurası kesindir ki, bu âleme gelen her canlı bir gün ruhunu teslim edecektir. O bakımdan gönül yıkmaya, kalp kırmaya gerek yoktur. Takdiri İlâhî ne ise o olur. Helâl kazanmak, helal harcamak, Allah yolunda ihlâsla hizmet ederek ebedî hayat için Rabbim bizlere hazırlanmayı nasip eylesin.

Ali Sandıkçıoğlu

(Terc: A.S. Nüzhetül mecalis, c. 1, s. 283)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*