Talihi “yaver” gidenler

“Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar.” 1

5. Şuâ’da hadîs’lerin tevilinden çıkan bu mânâ, ahir zamanın dehşetli bir şahsına işaret ederken, o makamı elde eden bazı liderlerin taliine de parmak basıyor. (hatırlatıyor)

Talii yaver gidenlerin belki de en birincisi M. Kemal’dir.

Adını ilk defa Meşrûtiyetin ilânından sonra isyanları bastırmak için Selânik’ten getirtilen Mahmut Şevket Paşa komutanlığında binbaşı olarak “Hareket Ordusu”nda duyuyoruz.

Balkan, Trablusgarp harplerinde, Çanakkale harbinin sonlarına doğru, Filistin’de (izin alarak orduyu terk etmiş) Samsun, Amasya, Sivas ve Erzurum Kongreleri’nde, Kurtuluş Savaşı’nda ve Cumhuriyet’in kurulmasında görüyoruz ki, talii hep yaver gitmiş.

Sultan Vahdettin halife seçilince İstanbul işgal altındaydı. Bir şeyler yapılması gerekiyordu ki, kurtuluş meşalesi yansın ve Anadolu bunun için en münbit alandı.

Onca aday arasından ne olduysa M. Kemal seçiliyordu ki, tarih kitaplarında Saray ve Kuva-i Milliye ayrı gittiği yazılıp/çizildiği halde nedense bütün Anadolu bütün temsilcileriyle kongre ve kurtuluş destanında M. Kemal’in yanında yer alıyordu.

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkıldığında ki, her ne kadar kırık bir vapurla gece ve gizlice çıkıldığı yazıldıysa da ki, yazılan tarihin aksine 250 bin altınla bizzat Padişah tarafından vazifelendirilmiş, İngilizler’den de vize alınmış (bkz. https://belgelerlegercektarih.com/tag/ataturk-ingiliz-vizesi/) ve Anadolu’da ne kadar temsilci varsa M. Kemal’i karşılamış ve kongrelerde vatan müdafaası için bir ve beraber olmuşlar. İşte asıl sorulması gereken bunlar…

M. Kemal’lin Samsun’a çıkış vizesi

İşin tarihi seyri bir tarafa o süreçte M. Kemal’in yıldızının nasıl parladığına ve gizli ajandasında neler olduğuna bakmak lâzım.

Erzurum Kongresi’nin bittiği gece Mustafa Kemal, Mazhar Müfit’e şu satırları not ettirir:

Tarih 7-8 Temmuz 1919

1- Zaferden sonra şekl-i hükümet, Cumhuriyet olacaktır.

2- Padişahla hanedan hakkında, zaman gelince, icap eden muamele yapılacaktır.

3- Tesettür kalkacaktır.

4- Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir.

5- Latin harfleri kabul edilecektir.

Kansu’nun elinden kalemi düşer. “Darılmayın, ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var. Cumhuriyet’in ilânına muvaffak olalım da o kadarı bile yeter” der.

Şafak sökmektedir, herkes odasına gider. Aradan yıllar geçer. Cumhuriyet ilân edilir. Padişah ve hanedan gönderilir, tesettür kalkar, fes kalkar…

Ve M. Kemal, Kastamonu’dan başında şapka ve yanındaki Diyanet İşleri Başkanı’nın da başında şapka, Ankara’ya döndüğünde, TBMM önünden geçerken makam otomobilini durdurur. Çünkü kapıda Mazhar Müfit Kansu’yu görmüştür.

1919’da ona “Hayalperestsiniz paşam” demiş olan Kansu’ya seslenir:

“Azizim Mazhar Müfit Bey, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun?” 2

Mazhar Müfit Kansu’nun “hayalperestsiniz paşam” demesi ile 1000 senedir dantel gibi örülerek millete mal olmuş şeairin çok kısa bir zamanda hayattan gitmesinin izahı ancak yukarıdaki tesbit ile izah edilebilir.

Kendisi gibi yol arkadaşlığı, İttihad ve Terakki’de üye, İstiklâl Mahkemelerine başkanlık yapmış birisi hayret edebiliyorsa, bizlerin hayretini ancak hadîsler teskin eder.

Dipnotlar:

1. Said Nursî, Şuâlar.

2. Türk Tarih Kurumu.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*