Tatil, çocuklarımızın eğitimi için fırsattır

Bir süre önce, bir eğitim ve öğretim sezonu daha sona erdi. Uzun bir tatil dönemi başladı. Kimimiz tatil dönemini, değerlendirmek için uygun bir zaman dilimi görürken, kimimizde her şeyden elini eteğini çekip tembel tembel zamanı geçirmek olarak görebiliyor.

Oysa ki tatil dönemi, kendimizi yenilemek, eksikliklerimizi tamamlamak, ihmal ettiğimiz değerleri tekrar yaşamak, çocuklarımızın manevî yönden gelişmelerini sağlamak için, manevî değerlerin kazandırılması noktasında güzel bir fırsattır. Tatil döneminde özellikle çocuklarımıza hitap eden, onların manevî dünyalarına hitap eden programlarla, çeşitli faaliyetlerle, okuma programlarıyla, aile içi çalışmalarla öğrenme ortamını tatilde de aktif kılabiliriz.

Çocuklarımıza manevî değerleri öğrenmesi, bunları yaşantı haline getirmesi ebeveynlerin önemli görevleri arasında yer almaktadır. Kâinatın Efendisi (asm) “Ey insanlar! Çoluk çocuğunuza din ve dünyaya ait faydalı bilgileri öğretiniz. Onları en güzel şekilde terbiye ediniz. Çünkü onlar yanınızda birer emanettir”1 buyururlar. Bize emanet olarak verilen çocuklarımıza manevî terbiyeyi kazandırmak adına, ilk önce dinî değerlerimizi, dinimize uygun bir yaşayışı model olarak yaşarak güzel bir emsal oluşturmak; ahlâkî faziletleri, hak ve adalet duygusunu, her zaman doğruyu söylemesi gerektiğinin önemini, şartsız dürüst davranmayı, şefkat ve sevgiyi, sadakat duygusunu, benzeri ahlâkî erdemleri öğretmeyi ve yaşayışında uygulamasına, kazanım ve davranış haline dönüştürmelerine rehber olmalıyız. Yine diğer bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm) “Bir babanın evlâdına verebileceği en güzel hediye güzel bir terbiyedir”2 buyurarak manevî terbiye konusunda rehberliğimizin önemini ve bu terbiye sürecinde sorumluluğumuzu en güzel şekilde ifade etmektedir. Maneviyat duygularını kazanmış ve yaşantı haline getirmiş olan birey, hayatında güzel ve sağlam bir temel oluşturduğundan fazilet sahibi, mutlu, kulluk bilinciyle insanî değerleri özümsemiş bir kimlik kazanacaktır. Tefekkürî bakış açısını küçük yaşlardan itibaren kazanan çocuk, hayatı bir karmaşalar bütünü, çözülmesi gereken problemlerin odağı olarak görmekten öteye, hayatın içindeki manevî coşkuyu, hazzı tatmaya, olumlu bir kimlik kazanmaya başlayarak, kendini ve nihayetinde Yaradan’ı tanıyıp gerçek mutluluğa erecektir.

Fotoğraf: Abdullah Efe
Yaz tatilinde özellikle ihmal edilmemesi gereken diğer bir hususta, çocuklarımıza İlâhî Kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim’i öğretmek ya da öğrenmesi için uygun ortamlar hazırlamak, bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapmaktır. Kur’ân-ı Kerim; şu kâinat kitabının ezeli bir tercümesi, kâinat kitabında gizlenmiş bir hazine olan esma-i İlâhiyeyi keşfetmemizi sağlayan ilâhî bir mesaj, görünen âlemde görünmeyen âlemden tablolar sunulan bir derya, inançlarımızın kaynağı ve temeli, insanlık âleminin terbiyesini sağlayan, insanlığın kemalinin gerçekleşmesine vesile olacak şaşmaz bir pusuladır3. Müslüman ebeveynler olarak en büyük vazifelerimizden biri de bu ilâhî mesajı okumak ve okutmaktır. Bizlerde çocuklarımıza gerek kendimiz ya da çevremizde açılan kurslara, çeşitli programlara göndererek onlara en güzel ve gerçek bir tatil hediyesini sunmuş olacağız.

Tavsiyeler;

Çocuklarımızın zamanını faydalı kılmak için anlamlı faaliyetler hazırlamalı ya da onların anlamsız davranışlar içine girmelerine engel olmalı, onlara doğru rehberlik yapmalıyız. Özellikle çocukların boş zamanlarının biraz daha fazla olacağından, çocuklar ister istemez kitle iletişim araçları (bilgisayar, televizyon, internet vb.) ile daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Ebeveynler bu süreyi kontrol altında tutarak, onlara da bu konuda örnek olarak, bilgisayarın bir öğrenme aracı olması için çeşitli konularda hazırlanmış CD’lerden yararlanabilirler. Uzun süre bilgisayar başında zaman geçiren çocuklar zamanla gerek ebeveynleri ile gerekse çevreyle iletişim sorunu yaşayacaktır..

Çocuğun kişisel gelişimi içerisinde önemli bir nokta olan sorumluluk duygusunu kazanması için, çocuk evde çeşitli görevler alabilir, annesine yardım eder, odasını düzenler, basit ev işlerine katkıda bulunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta çocuklara yapamayacakları sorumluluklar vermemektir.

Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını canlı tutmak ve bu alışkanlıklarını pekiştirmek için küçük ödüller verilebilir. Günün belirli bir zaman diliminde bütün aile fertleri ile ortak okuma saatleri düzenlenebilir. Çocuğa bu konuda model olan ebeveynler belli bir okuma kültürünün oluşmasında, aile içinde sağlıklı bir iletişimin sağlanmasında, aile bilincinin oluşmasında, aile olma güzelliğinin yaşanmasında güzel neticeler alacaklardır.

Fotoğraf: Abdullah Efe
Birlik ve beraberlik, paylaşma duygusunun pekişmesi, tarih şuurunun kazandırılmasına yönelik olarak tarihî mekânlara geziler düzenlenebilir, piknikler yapılabilir, evde aile içi oyunlar oynanabilir, herkesin katılımı ile çeşitli faaliyetler düzenlenebilir.

Çocukların bireysel yeteneklerini geliştirmek adına, kendisini başarılı bulduğu bir konuda (resim, sportif faaliyetler, ilk yardım, yabancı dil, yüzme, el san’atları vb.) eğitim alması sağlanabilir.

Eğitim öğretimde yoğun olarak geçen sınav kültürüne hazırlık amacıyla, okul dersleri içinde belirli bir zaman ayrılabilir. Eksiklik hissedilen konular tekrar edilebilir, testlerle konular pekiştirilebilir. Tatilde çocukları sıkmayacak düzeyde, onlarında isteklerini ortaya koyacak şekilde ders çalışma alışkanlığını devam ettirmelerini sağlamalıyız. Buradaki en önemli nokta bunu bir dayatma ve mecburiyet hissi uyandırmadan, onları destekleyerek bu rehberliği de kendi geleceği açısından güzel neticeler vereceği vurgusu ile kendisinin çalışma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacak şekilde yapmalıyız.

Çeşitli kurum, vakıf ya da derneklerin düzenlediği yaz okulları ve yaz kamp programlarını da muhteva olarak iyi araştırmalı ve öyle karar vermeliyiz. İyice araştırılmadan çocuklarınızı yönlendirdiğiniz benzeri yaz programları, bir takım olumsuz sonuçları da ortaya çıkarabilir. Çocukları emanet edeceğimiz insanlar, çocuklarımıza olumlu kişilik kazandıracak bir kimliğe sahip olmalıdırlar.

Çocuklarımızın hayatlarını etkileyecek olan karakter oluşması ve kişilik gelişimi için son derece önemli olan bu yaşlarda, onların kişilik gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak ortamlarda, okuma programlarında zaman geçirmelerini sağlayarak manevî yönden de ihtiyaçlarını gidermelerine çalışmalıyız. Bembeyaz bir sayfaya benzeyen çocuklarımızın dünyasına, bu beyaz sayfaya yakışacak davranışları kazanmalarını sağlayacak şeyler yazmak ya da bunu yapabilen kıymetli büyüklerimize, değerli eğitimcilere emanet etmek gerekmektedir.

Emanet olarak elimizde bulunan her biri küçük bir dünya olan kıymetli çocuklarımı ihmal etmeden, çocuklarımız, gençlerimiz ve ailemizle eğitici yönü zengin, manevî gelişim açısından verimli geçecek bir tatil dönemi diliyorum…

Kaynaklar:
1- Müsned 4; 24,
2- Tirmizî, Birr: 33,
3- Sözler syf. 161

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*