Telâş yok!

Biz Nur Talebeleri telâşlanmayız. Çünkü okuduğumuz ve devamlı okuyacağımız ve de hayatımızın en mühim vazifesi “Risale-i Nurlar’ın neşri ve hizmeti” olan bir Külliyat var. Ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hz.leri bize tekrar tekrar “İtidal-i dem ve sarsılmamak” tavsiye ediyor.

İtidal-i dem: Soğukkanlılık, acele etmeden tedbirle iş görmek, aşırılıklardan uzak bulunmak, hadiseler karşısında sarsılmamak, heyecana kapılmamak, sabırlı ve temkinli olmaktır. Sebeplere aşırı derecede bağlanmayan, onlarda tesir gücü olmadığını bilen, soğukkanlı olmayı daha kolay başaran insanın işidir. Erdemdir.

Bütün bu güzellikleri devam ettirebilmek için, hele de bir cemaat için meşveret şarttır. Kendi bildiğinde ölçüsüz gitmemek ve hizmeti paylaştığı herkesle beraber yapabilmek için istişare etmek en sağlıklı yoldur. “Bana göre, sana göre” demeden, önemli olan; “Cemaatimin birlik beraberliğidir” diyen herkesin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı tek şey istişare etmektir. Ve meşveretten çıkan sonuca sahip çıkıp onu incitmemektir.

Eğer çıkan sonuç rahatsızlık veriyorsa, aslında hazımlı olmak esastır, ama yine de en kısa zamanda zarar vermeden tekrar tekrar meşveret etmektir. “Medar-ı niza bir mesele varsa, meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz” tavsiyesine uymak cemaatin sağlıklı devamı için esastır, hatta vecibedir.

Bir de sistem olgusu ve ihtiyacı vardır. Sistem: En genel ve en basit anlamıyla bir düzeni veya düzenli işleyişi, planlı, programlı ilerleyişi ifade eder. Bir sonuç elde etmek için belirli bir plana göre önceden belirlenen yol, usûl, yordamı takip etmektir.

İtidal-i demden sonra sarsılmamak ve uyumlu bir hizmet yapabilmek için bir sisteme ihtiyaç vardır. Yani sistemle kararlı gidersiniz, dengeli ve ölçülü hareket edersiniz. Sistemi zaman zaman revize ederek bütün ihtiyaçlara cevap verecek hale getirirsiniz. Sistem aslında bir akıl yürütme ve ön görmenin sonucudur. Önünü göremeyenler sürekli arkasına bakanlardır, ama sistemi olanlar ise ileriyi görebilenlerdir.

Bizde Allah’a çok şükür ikisi de var. Hem ‘Meşveret’ hem de ‘Meşvereti devam ettirecek sistem’ var. Bize düşen ikisine de hassasiyetle sahip çıkmaktır.

Allah, bizleri meşveret ve sistemine sahip çıkan, ben demeyip biz diyen halis Nur Talebelerinden eylesin. Nefsimize uydurmasın. Bütün dünyaya musallat olan korona musîbetini tesirsiz kılsın ve bu illete yakalananlara âcil şifalar versin. İnşallah.

Ve Ramazan-ı Şerifi hakkıyla idrak etmeyi Allah bütün inananlara lütfetsin. İnsanlığın selâmeti için vesile kılsın. Yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi halis ve makbul eylesin. Âmin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*