Tozlu yollar

Günümüzde, tozlu yollar kalmadı, ama yol, her yerde var.

Doğru yol eğri yol, iyi yol kötü yol, kısa yol uzun yol, helâl yol haram yol, zor yol kolay yol gibi yolları ve yolun vasıflarını çoğaltmak mümkün.

Toz, basılan yolda olursa yine bir parça çaresi bulunabilir; ama ruhumuzda, istikamet olarak tuttuğumuz gönül yolunda olursa, vay hâlimize!

Lâfı uzatmanın âlemi yok. Sözü, kürsînin sahibine bırakalım.

Muallim’den (asm), bu manaya ışık tutan cihandeğer öğütler: Rabi’ b. Zeyd (ra) rivayet ediyor:

“Bir gün Resûlullah (asm) yolda orta halli bir şekilde yürürken, Kureyşli bir gencin yolun dışında yürüdüğünü gördü. Resûlullah (asm):

“O genç falan kimse değil mi?’ diye sordu.

“Halk: ‘Evet ya Resûlallah. Odur’ dediler.

“Resûlallah (asm): ‘Onu çağırın gelsin bakalım’ buyurdu.

“Çağırdılar. Genç, Resûlallah’ın yanına gelince:

“Niçin yoldan ayrılarak yürüyorsun’ diye sordu.

“Genç: ‘Tozdan hoşlanmadım da onun için’ dedi.

“Bunun üzerine, Resûllah’ın (asm), gence, nasihati şu oldu: ‘Yoldan çıkma. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, tozlar Cennet kokularıdır.”

Tozlar, elbette ki o tozlar…

Ebu’l Musabbih el-Mukraî’den:

“Mâlik b. Abdullah el-Has’ami’nin komutasındaki bir askerî birlik ile Rum topraklarında ilerliyorduk. Mâlik b. Abdullah, katırının yularından tutup çeken Câbir b. Abdullah’a:

“Ey Eba Abdullah! Katırına binsene. Allah onu sana binmen için bahşetti’ dedi.

“Câbir: ‘Hayvanım dinlensin ve kavmime de ihtiyacım yoktur. Ayrıca Resûlullah’ın (asm): ‘Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye Allah Cehennemi haram kılmıştır’ dediğini duydum. Onun için bu sevaba nail olayım diye binmedim’ dedi.” 1

Mesele, yol tozlu olsa da, olmasa da zorluklara katlanıp doğru yolun, Hak yolunun; Efendimizin (asm) gösterdiği kutlu yolun, mutlu yolun yolcusu olabilme, o yolda yürüyebilme keyfiyeti.

Aziz dostlar!

Tozda olsa, zor da olsa O’nun yolu, Cennetlerin yoludur.

Gönüller Sultanı (asm) öyle diyor!

Dipnot:

1- Hayatü’s-Sahabe, 1: 470 (Tergib, 2: 396; Beyhaki, 9: 162).

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*