Uhuvvet ve tesanüd neden ehemmiyetlidir

Şimdi evvelâ hizmetler için birbirine sıkı sarılma ve metanet gösterme zamanıdır. Hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede bulunan her şakirdin Bediüzzaman’ın İhlâs ve Uhuvvet Risalelerini vird etme zamanıdır…

Hiçbir şekilde hizmette bulunan kardeşlere, ağabeylere karşı su-i zanda, su-i tevehhümde bulunulmamalıdır… Bizlere düşen Risale-i Nur’u elmas gibi hakikatlarına sımsıkı sarılmak ve bir ürvat-ül vüskanın kopmayan, birbirine kuvvet veren ve kuvvet alan ipleri gibi olabilmektir…

Hizmet eden unutmamalıdır ki; zan sahibi olmaya, gıybet etmeye ve rekabete, kıskançlığa vakit bulamaz… İyi çalışan, iyi gayret gösteren ve Allah’ın emirleri doğrultusunda tarlasına faydalı şeyler eken inşallah iyi mahsuller alır… Bu mahsullerden kargaların, kurtların, haşeratın yemesi, faydalanması onun bereketli, kârlı mahsulüne zarar vermez, bilâkis sadâkası ve hayrına da katkısı olur…

Müsbet hareket etmek, müsbet konuşmak, müsbeti anlatmak ve müsbeti elde etmek, yakalamak ve müsbet şeylere sahip olabilmek imanlı, inançlı maneviyatı yüksek ve huzurlu hizmet erlerinin şiarı/özelliği olmalıdır…

Hizmetimizdeki, hizmeti yapan adamlar içerisinde bir anda çok büyük oluverir… Üstadın gözün hadekasına gölge yapıp, görünen kıl meselesini unutmamalıyız… Her konuşmayı, her görüşmeyi, her hareketi büyütmemeliyiz… Büyütenlere de ehemmiyet vermemeliyiz…

Hizmet anlarında bize düşen ihlâs, uhuvvet, sadâkat ve tesanüde azamî ehemmiyet vermeli ve bunlara zarar verecek hal ve hareketlerden mutlaka uzak durmalıyız… Hizmeti en iyi yapacağım diye kötülük yapmak veya en doğruyu yakalayacağım diye doğruların üstüne basmak kabullenilemez…

Sabırla, sükûnetle, kavl-i leyyin ile mülayemetle hizmet etmeyi kendimize düstur, prensip ve kural olarak kabul ettirmeliyiz ve buna göre de hareket etmeliyiz.

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*