Ukrayna’dan Büyük İsrail’e…

Kapital ve imkân sahibi Yahudileri Rusya’ya karşı yardıma çağıran Zelensky, Ukrayna’nın İsviçre gibi bir Avrupa Devleti olmayacağını söylüyor. Hedeflerinin burada büyük İsrail devleti şeklinde şahince bir devlet inşa etmek olduğunu çok açıkça olmasa da taraftarlarına ihsas ediyor.

Bu topraklar üzerinde, dedelerinin mevcut Ukraynalıların dedelerince katledildiğini de gizlemeyen Ukrayna yönetimi yerli Ukraynalıları Ruslara katlettirirken, elbette yaptıklarının farkındadırlar. Ukrayna askerlerine cesaret hapları dağıtan Zelensky, Azak taburlarını da Rus düşmanlığı sosuna bandırılmış Neonazi hipnozuyla cepheye sürüyor. Bu makalemizde bunlardan bahsetmeyeceğiz. Belki de Birinci ve İkinci İsrail devletleri, daha çok alakanızı çekecek.

Birinci İsrail Devleti’nin kuruluş tarihçesinden de bahsetmeyeceğiz. Bu hususta Lavrov’un dediklerinde önemli hakikatler olduğunu, Putin’in inkârına rağmen anlayabiliyoruz. Dünya kamuoyu biliyor ki, günümüzdeki İsrail Devleti İkinci Dünya Savaşının neticesinde kuruldu. Altmış milyon insan öldürüldükten sonra, Yahudiler mukaddes topraklarında devletlerini İngiltere’nin önderliğinde kurmuşlardı. Sürecin Birinci Dünya Savaşı ile başladığını da hatırlatmış olalım. Osmanlı Ordusunun M. Kemal kumandanlığında büyük bir mukavemet göstermeden bu cepheyi İngilizlere neden bıraktığı, da inşaallah ileride yazılacak.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde İsrail Devletinin kurulduğunu (1947) nazara alanlar, ister istemez Ukrayna-Rusya çatışmasına Üçüncü Dünya Savaşı nazarıyla bakıyorlar. Ukrayna Yahudilerini veya Aşkenazları temsilen birçok ülkenin parlamentosunda telekonferans ile hitap eden Zelensky’nin söyledikleri analiz edildiğinde, onlara göre söz konusu savaşın çoktan başlamış olduğunu satır aralarında okuyabiliyorsunuz. Ukrayna halkının kurban seçildiği bu savaşın önderliğinin İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi yine İngilizlerce yapılması, elbette tesadüfi değildir.

AB’ den ayrılarak tarihi kötü rolünü oynamaya koyulan İngiltere’nin 1939 da Polonya üzerinden harbi nasıl başlattığını araştıranlar, ister istemez derin endişelere kapılıyorlar. İngiliz başbakanının Ukrayna topraklarına gizlice yerleştirdiği askerlerini ziyareti, Zelensky ile birlikte cepheleri dolaşması ve Kiev’de dünya kamuoyuna dağıttığı resimler, söz konusu endişenin haklılığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşında Büyük Britanya’nın küçülmesi, Rusya’nın yirmi altı milyon insanını kaybetmesi gibi zahiren zarar gören hallerine rağmen asıl mağlupların Alman olduklarını hatırlatmaya belki de gerek yoktu. Günümüzde de aynı paralelliği Ukrayna cephesinde görüyoruz. Savaşın en büyük kaybedeni Almanya olduğu gibi, bu ülkeye bağlı olarak AB de büyük kayıplara uğruyor. Buradaki maddi, ekonomik, politik ve tarihi kayıplardan detaylıca bahsetmeyeceğiz.

Büyük İsrail için Ukrayna projesinde devlet olarak ABD den ve İngiltere’den bahsetmemiz; Said Nursi’nin “devletler ve milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor” prensibine aykırı olacağından, bu savaştaki tarafları sınıflar üzerinden tanımlamaya çalışacağız. Dünya sermayesini ellerinde toplayan zalim Avrupa dinsizleriyle Asya münafıklarının sermayedar rolündeki sözcülerinin beyanları da bizi “sınıf savaşına” götürüyor. En zengin görünen öndeki on kişinin Ukrayna hakkındaki “beyanlarının”, birbirilerini taklitten öteye geçmemeleri bu komitenin bir merkezden idare edildiğini de gösteriyor. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi; Davos, Londra veya New-York gibi merkezlerdeki büyük yapılanmaların hemen hepsi Ukrayna Savaşı’nın birer parçası veya unsuru olarak medyaya konuşuyorlar. Bilhassa ABD hükumetini ele geçiren Neocon-Neoliberaller koalisyonunun Amerikan hazinesinden yüzlerce milyar doları bu cepheye göndermesi, bu savaşın on bir Eylülde başlatılan büyük projenin devamı olduğunu da ihsas ediyor gibi…

Bu savaşın belli guruplarca veya dünya hâkimiyeti peşindeki cereyanlarca çıkarılıp devam ettirildiğine bir delil de, geçen Amerika seçimleri olmalı. Dünyanın dört bir yanında yangınlar ve ihtilaller çıkaran Neoconları dizginleyen Donald Trump’a karşı yapılan karalama ve kampanyalar, şuuru gelgitlerde olan bir pir-i faniyi koltuğa oturtmakla neticelenmişti. Vesayete muhtaç bu hastanın arkasına gizlenen neocon ekibin (Kamala Harris ve Blinken gibi) ellerini çabuk tutmaları ve bütün güçleriyle Rusya’yı devre dışı bırakmalarının sebebini de hissediyoruz. AB’ de veya ABD’de dengelerin azıcık demokrasi, insaniyet veya Birinci Avrupa lehine dönmesiyle birlikte bu katliamcı ekibin açığa çıkacağını kendileri kadar biz de biliyoruz. DAVOS sözcüsü Klaus Schwab’ın bahsettiği yetişmiş politikacı ve diplomatlar ordusu da Neoconları milli devletlerin elinden kurtaramayacağını da biliyorlar.

Zelensky ’nin global ihtilâlcilerin elinde tutsak olduğunu önceki yazımızda da belirtmiştik. Mafya usulü, dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında. Büyük İsrail’in de bu global hegemonyacıların derdi olmadığını bilvesile belirtmiş olalım. Hem Yahudiliği, hem ırkçılığı, hem İsrailliği ve hem de aşkenzlığı kullanan global Marksist devrimcilerin istismar etmeyeceği veya feda etmeyeceği hiçbir şeyin olmadığını tarih göstermiyor mu? Belki de, Avrupa’da yüzlerce defa katliama maruz kalmış Yahudileri bu topraklara toplayarak “Yeni bir katliamın” alt yapısını hazırlıyor da olabilirler. Zira Avrupa milletlerinin kaybettiği doksan milyon insanların mezar taşları kaybolmadığı gibi, acıları da tamamen unutulmuş değil…

Benzer konuda makaleler:

4 Yorum

 1. Evet, Hazreti Adem atamız zamanindan , Habil ve Kabille başlayan hayat-memat, İman-Küfür mücadelesi, Şeytan-ı aleyhillanenin  ALLAH’IN C.c emrine inkıyad etmemesiyle de IRKCILIK veya kendisini daha üstün görme ve karşısındaki kardeşini küçük ve değersiz görme his ve duygular ,bulaşıci bir hastalık şeklinde İNSANLIĞA bulaşmış ve bulaştırılmış. Ahirzamanın Deccalizm ve Süfyanizm gibi dehşetli ŞAHS-MANEVİLER,müşterek çalışma ve Aldatarak yaptıkları faaliyetleriyle İNSANLİĞIN BAŞINA bir asırdan fazla bir zamandan beri MUSALLAD OLUP ifsad etmektedirler.   “Hem Deccal’ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garib halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebetdar rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Meselâ: “O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (A.S.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.” rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek; ancak semavî ve ulvî, hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’aniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.”(Şualar – 581). Demekki, DECCALİZMİ ve SÜFYANİZMİ tamamen yok etmek eşyanın tabiatına ters ve iman- küfür mücadelesi de KIYAMETE kadar devam edeceğine göre, o zaman tek ÇARE VAR: O da tüm inananların,bilhassa İSA aleyhisselam ve ümmeti ile MÜSLÜMANLARIN ,bu dinsizlik, ahlaksızlık ve HUKUKSUZLUKLARA ve de KATLİAM,SAVAŞ ve KIYIMLARA beraberce engel olup,manevi bir SEFERBERLİK İLAN EDEREREK İNSANLIĞA SIRADIL MÜSTAGIMİ gösterip,İman ve KUR’AN Tefsirleri Risale-i NURLARLA Sahili Selamete ulaştırması sarttır. Bunun başka alternatifi kalmamıştır.
  “İki dehşetli harb-i umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle kat’iyyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna’ eden Kur’an ile bir musalaha veya tâbi’ olabilir. O vakit dörtyüz milyon ehl-i Kur’ana kılınç çekemez.”(Emirdağ-2 – 72), ifade ve ikazları bariz bir şekilde RUSYADA kendini göstermiş durumda.”Allah c.c , NUR’unu tamamlayacaktır, ONLAR istemese de”.”Bahtiyar ALMANYA”,Müslüman işçilere ve de müslüman GÖÇMENLERE çokca teşekkür etmekle ve onlara ve “Dini İSLAMA” gerçek manada sahip çıkmakla bu hile,oyun ve tuzaklardan kurtulabilir ve bahtiyar olabilir! Ve böylelikle DECCALİZMİN tuzakları da boşa çıkar ve SULHU UMUMİNİN YOLU da açılmış olur inşaallah. Arife Tarif gerekmez. Vesselam.

 2. Hocam bu yazınız beni çok şaşırttı ve açıkcası bu kadar naif ve gizemli yorumlar içeren bir yaklaşımı size yakıştıramadım. Türkiye medyası ve medyanın yönlendirmesiyle kamuoyu bu savaşın sorumluluğunu Rusya’dan çok Batı ülkelerine ve özellikle NATO’ya çıkarıyor. Bu konuda en soldakinden en sağdakine, liberalinden İslamcısına büyük oranda konsensus olmuş gibi. Ne kadar garip ve ne kadar gerçek dışı bir yaklaşım. Putin’i kim ensesinden tutup Ukrayna’ya soktu acaba? Bu kadar göz önündeki bir hadiseyi kırk tane bilinmeze bulamak hangi mantıkla yapılıyor?

  Hocam bu kadar açık bir meseleyi nasıl İsrail’e bağladınız? Bir kere İsrail bu savaşta Ukrayna’dan yana tavır almadı, topu taca atıyor yada tam tersini daha çok yapıyor. Putin’in oligarklarının çoğu Yahudi asıllı vs. Bence burada Zelensky’nin kökeni hiç problem edilecek bir şey değil. Adam ülkesini savunuyor. Ne yapmalıydı Ukrayna’lılar ve Zelensky?

  Batı ülkelerinin ve zenginlerin bu konuda tavır alması eleştirilmeli mi? Evet geç kaldıkları için eleştirilmeliler. Daha 2008’de Gürcistan’a saldırıldığında uyanıp Rusya’nın yemini kesmeleri gerekirdi ama yap(a)madılar. Rusya’dan tatlı para kazanan ve rüşvet alan büyük bir kitle (o zenginler de aralarında) var. Her partide, her devlette, her cemaatte, özellikle yönetici pozisyonda olabilen bu kişiler Rusya lobisi yapmakta çok mahirler maalesef.

  Birisi evinize saldırıp sizi öldürmeye kalkınca ya da bir eşkıya komşunuzdan arazisini ve evini istedi, o da vermedi ve komşunuza saldırdıysa siz de silahlanırsınız ve o eşkıyayı defetmeye çalışırsınız herhalde. Aile bütçeniz zorlandı, hayat kaliteniz düştü diye dertlenmeden önce saldırganın komşunuzdan ve tabii sizden uzak tutulabilmesi için silah vs. alırsınız. Bu arada kimse kalkıpta “bu eşkıya tuzağa düşürüldü, onu devre dışı bırakmak için böyle bir hazırlık yaptılar” filan demez. Derse ya art niyetlidir, ya değerlendirme noksanlığı vardır. Üstad Münazarat’ta şöyle bir ifade kullanır: Evvelâ: “Askerlik kavga içindir. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinden size ayıp mı oldu?” Şimdi Ukrayna’da Yahudiler yada Azur Taburları Ruslarla savaşıyorsa bu kötü birşey midir?

  Rusya tarihi boyunca (1500’lerden başlayarak) çoğunluğu müslüman toprakları olan komşularını işgal ve yok etmiş. Alem-i İslam’ın yarı coğrafyasını işgal etmiş ama bizim dini bütün kardeşlerimiz bugün Putin kardeşlerine meylediyorlar. Putin Çeçenistan’da taş üstünde taş bırakmazken derdi neydi? Çeçenistan’da kaç tane Rus vardı da oradakilerin hakkını aramaya kalktı? Ya Osetya, Abazya, Gürcistan? Sonra Kırım’ı niye ilhak ett ki? Kim kime ne tuzağı kurmuş? Putin herhalde kendine tuzak kurmuş diye düşünüyorsunuz? Suriye’de onca masumun kanına girerken de hangi bahanesi vardı acaba? Ve Türkiye’de bu kadar güya vatansever, miliyetçi, ulusalcı, ulusolcu, orta solcu, Turancı, İrancı, İslamcı vs. Putinsever bu azılı katili destekliyor. Niçin? Tamamen duygusal mı?

  İngiltere’ye küfredeceğimize azıcık dünyayı anlamaya çalışsak nasıl olur acaba? Herhalde İngilizler yada Amerikalılar kendi çıkarlarını düşünecekler, kendi silahlarını satmaya bakacaklar, gelecekte muhtemel tehlikeleri önceden öngörüp tedbir alacaklar ve almışlar. Almanya, içindeki Rusya Almanlarının ve Rusya’dan beslenen Schröder gibilerin etkisiyle tavır almakta gecikti.

  Hocam siz Nur talebesi olarak bu kadar güncel gerçeklere aykırı bir çıkarımı nasıl yaptınız açıkca anlayamadım. Ne yani Ukrayna’da % 1-2 nüfusu olan Yahudiler orayı bir İsrail yapacak öyle mi? Ve bunlar Türkiye’yi tehdit mi edecekler? Ukrayna’daki Naziler demek İsrail yanlısı? Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Türkiye’yi ve alem-i İslam’ı tehdit etmeyecek mi? Böyle birbirinden uzak ve alakasız konulardan bağlantılar kurarak yaptığınız yorumlar (bu yazıdaki) önceki sağlıklı ve ayakları yere basan yazılarınızı gölgeledi.

  Şimdi ne öneriyorsunuz? Zelensky yerine, (sizin tabirinizle) “global ihtilalcilerin elinde oyuncak olduğuna göre, bu sisteme kafa tutan Putin dostumuzu mu destekleyelim?
  Bu global ihtilalciler kimdir? Niye böyle bir savaş çıkardılar? Putin niçin bunların dediğini yaptı gibi soruları siz uygun zamanda açıklarsanız çok memnun olurum. Aklı bu kadar önemseyen bir topluluğun bu kadar temelsiz iddialarla yönlendirilmesi kabul edilemez değil mi?

  • Allah rızası için yorum yapma kardeş acınacak haldesin hangi diziden sonra yazdıysan

 3. Allah c.c, Almanları,Türkleri ve  Rusları velhasıl tüm İNSANLIĞI DECCALIZMİN her türlü tasallutundan, şerlerinden, aldatma ve manipülasyonlarından muhafaza etsin! Osmanlı(ALEM-İ İSLÂMIN MÜMESSİLİ), ve Müttefiki Almanya (Katı hırıstıyan Katolikler) ve RUSYA ÇARLIĞI (Katı ORTADOKSLAR) birinci CIHAN HARBİYLE perişan edildi. Ve Rusyada Kominizm ihtilaliyle de HIRİSTİYANLIGIN KÖKÜNE kibrit suyu döküldü. Hemen peşinden kurtuluş SAVAŞININ akabinde, tekbirler ve dualarla kurulan Türkiye Büyük Millet meclisi ve CUMHURİYETİN İLANIyla OSMANLININ Varisi TÜRKİYE aylarca Lozan ANLAŞMASI için mücadele etti,ama, olanlar daha sonra OLMADI MI?(HEDEF:İki büyük kutsal DİNİN ve DEVLETLERİNİN Dünya sahnesinden silinmesi için bütün pilanlar! Yani, dinsizliği,Inkâr-ı ULUHIYETi,ahlaksızlığı ve hukuksuzluğu İNSANLIĞA bulaştırmak.) Ve peşinden ikinci CIHAN harbiyle de ALMANLARLA RUSRAYI KARŞI KARŞIYA getirip birbiriyle kırdıran aynı zihniyet, toplamda sekzenbeş MİLYON İnsanın canlarını aldı ve Avrupada, bilhassa ALMANYADA TAŞ TAŞ üstünde bırakılmadı. ABD ‘nin JAPONYAYA sallamış olduğu ATOM BOMBALARIYLA insanlığın geldiği noktayı da fark edince, teslim olunarak SULH OLUNDU. VE şu anda İslam alemindeki sıkıntılar ve de UKRAYNA Meselesinin arkasındakı zihniyet de aynı  zihniyet. Bunlar İnsanları KIYAMETE kadar rahat bırakmayacaklar. Ama, “ALLAH c.c, NUR’ unu tamamlayacak, ONLAR istemese de”. “Evet ümidvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır!”
  Tarihçe-i Hayat – 133

  Deccalizm Kuzeyden örgütlenip,kominizzm ihtilalini yaparak,RUSYANIN DİNDAR İSEVİLERİNİ DİNSİZLEŞTİREREK,BİN SENELİK değerlerini TAHRIP ederek,Osmanlı topraklarında da İSLAMI ve KUR’ANI TAHRİP ETME pilanlarını Birincì Cıhan harbini takiben devreye soktular! İkincı Cıhan harbiyle devam ettirdiler.Gidişata ve olanlara ve hadiselere bakarak,KUTSALLARA geriye dönüş de Yine KUZEY AVRUPA CİHETİNDEN zuhur edecek gibi. Bir nevi revanşa ve savunmaya Rusya TALİP OLDU sanırım? (Kominist ve sosyalist RUSYA C.BİRLİĞİNİ dağıtarak). “Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna’ eden Kur’an ile bir musalaha veya tâbi’ olabilir. O vakit dörtyüz milyon ehl-i Kur’ana kılınç çekemez.” Said Nursî Emirdağ-2 – 72
  “Hem Deccal’ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garib halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebetdar rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Meselâ: “O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (A.S.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.” rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek; ancak semavî ve ulvî, hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’aniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.”(Şualar – 581). Demekki, DECCALİZMİ tamamen yok etmek eşyanın tabiatına ters ve iman- küfür mücadelesi de KIYAMETE kadar devam edeceğine göre, o zaman tek ÇARE VAR: O da tüm inananların,bilhassa İSA aleyhisselam ümmeti ile MÜSLÜMANLARIN ,bu dinsizlik, ahlaksızlık ve HUKUKSUZLUKLARA ve de KATLİAM VE KIYIMLARA beraberce engel olup,manevi bir SEFERBERLİK İLAN EDEREREK, İNSANLIĞA SIRADIL MÜSTAGIMİ gösterip,İman ve KUR’AN Tefsirleri Risale-i NURLARLA Sahili Selamete ulaştırması şarttır. Bunun başka alternatifi kalmamıştır. Vesselam.
  Ne dersiniz?… ALLAH c.c yar ve yardımcımız olsun inşaallah.

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*