Üniversitede “Said Nursi Köşesi”

Endonezya Risale-i Nur hizmetleri

Endonezya, Güneydoğu Asya’da yer alan dünya’nın en kalabalık Müslüman ülkesidir.
Hollanda’nın geçmiş sömürgelerinden biridir. 17 Ağustos 1945 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Endonezya halkının yaklaşık % 85’i Müslümandır. Dünyanın Müslüman devletleri açısından en kalabalık nüfusuna sahiptir. Geri kalanı Budist, Hindu ve Hıristiyan’dır. İslâmiyetin ne zaman Endonezya’ya girdiği kesin olarak bilinmemekle birlikte 7. yüzyılda Arap tacirler vesilesiyle Endonezya’nın İslâmiyetle tanıştığı tarihçiler tarafından kabul edilmektedir.
Endonezya’ya ilk geldiğimizde Sumatera Adası’nın Palembang şehrinde ikamet ettik. Palembang’da üniversite kampüsü içinde 2002 yılında açılan dershanemiz 2006 yılına kadar açık kaldı. Bu süre zarfında Endonezyalı talebelerle beraber dershanede kaldık. Risale dersleri Endonezya Dili’nde devam etti. Üniversiteden epeyce talebe derslere gelip gitti. Daha sonra 2007 yılında neşriyat hizmetlerine ağırlık vermek gayesiyle başşehir Cakarta’ya taşındık.
Başşehir Cakarta’da bir erkek, bir bayan olmak üzere iki dershanemiz var. Erkek dershanesi mülktür. Mutad olarak haftada altı gün Risâle dersimiz var. Dershanemizde Endonezyalı üniversiteli talebelerle ders… Pazar günleri, Türklerle Türkçe Risale dersi ve Pazartesi günü akşamı Endonezyalılarla Risale dersi… Salı günleri dershanemizde Arapça risale dersi… Ayrıca bayan dershanesinde Endonezyalı bacılar kalmakta olup, haftanın iki günü Endonezya lisanında ders olmaktadır.
Üniversitede faal olan öğrenci derneklerini ziyaret ediyoruz. Bu derneklerden iki tanesinde Üstadı ve Risâleleri tanıtıcı dersler yaptık. Bu derslere devam edilecek.

6 ADET ÜNİVERSİTEDE “SAİD NURSÎ KÖŞESİ” KURULDU

2000 yılından bu yana muhtelif eyaletlerde Risaleler hakkında 16 defa sempozyum tertib edildi. Bu sempozyumlar üniversite camiâsında Risale-i Nurların tanınmasına vesile oldu. Bunun yanı sıra Endonezyalı akademisyenlerden Türkiye’ye gelip tebliğ sunanlar oldu. Bu akademisyenler hizmete de destek oluyorlar. Şimdiye kadar bizim bildiğimiz, Risaleler hakkında 7 lisans bitirme tezi, 7 master tezi ve 2 de doktora tezi yazıldı. Derslere gelip giden talebelere bu cihette teşvikte bulunuyoruz. Çünkü Risâleleri okumalarına vesile oluyor. 6 üniversitede “Said Nursî Köşesi” kuruldu (Şerif Hidayatullah Üniversitesi, al-Waslıyah Üniversitesi, Kur’ân ilimleri Yüksekokulu, Palembang, Makassar ve Metro).

ON BİN RİSÂLE BASTIRDIK, DAĞITILACAK

Elhamdülillah, şimdiye kadar Endonezya Lisanı’ndan tercüme edilip tab edilen Risaleler: Lem’alar ve Mesnevî-i Nuriye, Tarihçe-i Hayat, Sözler’in birinci cildi, Âyetü’l-Kübra, Hanımlar Rehberi, Hastalar Risalesi, Haşir Risalesi, Tevhid bahisleri (22. ve 33. Söz), Mi’rac Risalesi, Küçük Sözler ve 23. söz. Mısır’daki Endonezyalı kardeşlerin tercüme ettiği Hizmet Rehberi. Sözlerin tercümesi bitti, tashihatı devam etmektedir. Üstadı anlatan “Asrı Güzelleştiren Adam” CD’sini Endonezya lisanında bastırdık. Basılan risaleleler anlaştığımız bir yayınevi vesilesiyle satışı yapılıyor. 10.000 adet İhlâs ve Uhuvvet Risalesi bastırdık, medreselere, üniversitelere dağıtılacak.

ÜNİVERSİTELERDE RİSALE-İ NUR TANITIM TOPLANTILARI YAPILIYOR

Ayrıca yeni çıkan tercüme Risaleler için Endonezyalıların ‘bedah bükü’ dedikleri kitap tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda Risaleler tanıtıldığı gibi Risaleler okuyucu ile buluşmaktadır. Misâl olarak Mart 2009’da Hastalar Risalesi’ni bir üniversitenin Tıp Fakültesi’nde tanıttık. Mayıs 2009’da 2 farklı üniversitede Âyetü’l-Kübra Risalesi için seminer düzenlendi. Aralık 2009’da da Mesnevî-i Nuriyenin tanıtım toplantısını Cava Adasındaki Kediri Şehri’nin Devlet İslâm Enstitüsü’nde icra ettik. Bu tür toplantıları derslere gelen talebeler ve tanıştığımız üniversite hocalarıyla tertib ediyoruz.

ENDONEZYA DİLİNDE “WWW.RİSALAHNUR.COM” SİTESİ

Elhamdülillah, www.risalahnur.com adresinde Endonezya Lisanındaki sitemiz 3 seneyi geçti hizmete başladı. Mevcut tercümeleri siteye koyduk. Bu site vesilesiyle de Endonezyalılarla tanışıyoruz.

Endonezya İslâmî Radyo Birliği ile radyo programı yapılmaya başlandı. Elhamdülillah 3 kez radyo programı yapıldı. İki haftada bir programa devam edilecek.

Endonezya’da Arapça eğitim veren peşantren denilen medreseler var. Bu medreselerde dinî ve fennî ilimler beraber okutuluyor. Bu medreselere Risaleleri tanıtmak gayesiyle çeşitli ziyaretlerimiz oldu. 2009 yılında Mısır’dan Arapça Külliyat getirtip büyük medreselere ve üniversite kütüphanelerine hediye ettik.

Endonezya hizmetinin bir ayağı da Mısır’da. Ezher Üniversitesi’nde 4 bin kadar Endonezyalı talebe var. Kahirede 3 dershanede Endonezyalı talebeler kalıyor. Bunlar aynı zamanda tercüme de yapıyorlar. Hizmet Rehberi’ni tercüme ettiler ve Mısır’da basıldı.

CAMİLERDE RİSALE-İ NUR DERSİ

Mısır’dan Endonezya’ya dönen kardeşler de hizmetlere sahip çıkıyorlar. Mısır’dan dönen Endonezyalı Hasanüddin Ağabey şu an Sulawesi Adasının Kendari şehrinin bir ilçesinde camilerde Risâle dersleri yapıyor. Kendisi şu an Medresetü’z-Zehra isminde bir medrese inşâ etmektedir. Vaazlarında Risalelerden bahsediyor. Biz de ona kitap desteğinde bulunuyoruz. Mısır’dan dönen Taslım kardeş babasının kurmuş olduğu peşantren (medresenin) müdürlüğünü yapıyor. İki yüz kadar talebesi var, talebelere risalelerden dersler yapılıyor. Biz kitap desteğinde bulunuyoruz.

Burs vesilesiyle Türkiye’de master yapmak üzere şimdiye kadar 6 Endonezyalı talebe gönderdik, şu an dershanede kalıyor. Onlar da Endonezya’ya döndüklerinde Endonezya hizmetlerine destek verecekler inşaallah.

Duâlarınızı bekleyen,
Endonezya Nur Talebeleri

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*