‘Üstad, bütün İslâm âleminin üstadıdır’

İlim adamlarının Bediüzzaman hakkındaki görüşlerini, daha önce kaldığımız yerden aktarmaya devam ediyoruz:

* Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği Başkanı Dr. Abdulmunim Yunus: “Üstad sadece sizin Türklerin değil, bütün İslâm âleminin de üstadıdır. Bizim büyük âlimlerimizden Hasan Nedvî’nin de Üstad Bediüzzaman Said Nursî hakkında çok övgü dolu sözler söylediğini defalarca kulaklarımla duydum.

Ben şöyle anladım ki: Risâle-i Nur sahili bulunamayan çok geniş ve devâsâ bir denizdir.”, “Risâle-i Nurlar bütün ulema, üdebâ ve şairlerin ittifak ettikleri bir hakikattir.”, “Bediüzzaman Said Nursî, Risâle-i Nur Külliyatı’nın on cildi içerisinde İslâm âleminin bütün hasadını çıkarmıştır. İslâm kültürünün hazinesi olan bütün değerleri sığdırmıştır. Onun için her kim ne ararsa Risâle-i Nur’da bulabilir. Bu asrın tefsiri Risâle-i Nurlardır. Geçmiş bütün selef-i sâlihînin kitaplarını okumak isteyenler Risâle-i Nurları okusalar kâfîdir. Çünkü işin özünü Risâle-i Nurlarda bulabilirler. Risâle-i Nur Talebeleri bu hakikatleri bütün dünyaya yaymaya çalışıyorlar.”
* Ezher eski rektörü, Mısır Yüksek Din Kurulu Genel Başkanı Ahmet Ömer Haşim: “Risâle-i Nur’un bu çağda dinî söylemi değiştirmesi ümmetin çok muhtaç olduğu bir meseledir. Bediüzzaman tarihte az rastlanan ender şahıslardan birisidir. Her yüz senede gelecek müceddidlerin en güzel örneği Üstad Bediüzzaman’dır.”
* Muhaddis Prof. Dr Abdülhalim Üveys: “Risâle-i Nur zeki bir harekettir. İçtimâî hayatı bilir. Âdetullaha uyar. İbadette en küçük adaba riayet eder. Siyasetten ictinap eder. İçinde bulunan zamanın şartlarına ve asra göre hareket eder. Asrın hastalığı, Risâle-i Nurla şifa bulmuştur. Ümmetin ne istediğini bilmiştir. Çareleri reçeteye yazmıştır. Sünnetullaha uygun hareket etmek İslâmiyet’in baharını hazırlamıştır. Fikri daima teceddüd etmektedir. Bediüzzaman çalışıp neticeyi Cenâb-ı Hakk’a havale etmiştir. Sünnete tam temessük etmiştir.”
* Çağdaş düşünürlerden Faslı bilim adamı Prof. Dr. Taha Abdurrahman: “Risâle-i Nur’un diğer yönleri yanında bir başka kayda değer özelliği, düşünce dünyasında yaptığı büyük devrimdir. Bediüzzaman, Risâle-i Nur düşünce dünyasındaki gidişâtı olması gereken mecraya çevirdi. ‘Düşünce dünyası hem kendi ekseni etrafında döner, hem de vahiy güneşinin etrafında döner’ diyerek insan düşüncesinin olması gereken asıl yerini tesbit etmiş, aklı yalnızlık ve karanlıktan kurtararak aydınlatmış ve rahatlatmıştır.”
* Ezher Üniversitesi’nden Dr. Mahmut Ebu Leyla: “Bediüzzaman Said Nursî müceddid müçtehiddir. Bediüzzaman Batı medeniyeti karşısında afallamadı. Müslümanların mağlûp ve mahzun olduğu zamanlarda, o hiç ümidini kaybetmemiştir. Bediüzzaman (…) devlet ile ilgili bütün meseleleri ele almıştır. Bediüzzaman, Cenâb-ı Hak’tan bir nefha idi. Osmanlı ordusu dağıldığında bir orduya bedel bu insanı ümmete vermiştir. O, ümitsizlikleri ortadan kaldırdı.”
* Faslı bilimadamı Muhammed Sunusi: “Risâle-i Nur Müslümanlar üzerinde tesirini arttırarak yoluna devam ediyor. İstikbalin sadece İslâmın olacağını söylemiştir. Risâle-i Nur İslâm düşüncesinde bir sıçrama yaptı.” 1

Dipnot:

1- Nejat Eren-Hamza Kara, Yeni Asya/17-18.02.2009

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*