Van Mevlidi, Norşin Camii

Van Mevlidlerinin ilkleri 1967’lerde Erek Dağı’nda ve Çoravanis sırtlarına dayanır. Neticesinde o gün, Konya’dan sürülen (M.D.) komiserin işgüzarlığı ve o günkü Yargı eliyle tutuklamalar oldu. Sonunda beraatlar vs.’ler. Duruşmadaki ağabeylerin ve merhum Av. Bekir Berk’in müdafaaları, küçük bir kitapçık olur. İbret vesikaları, sonunda beraatlar… Fakat Nurlu yoldan dönülmedi 1970’te devam etti.

Bu arada Van’da çok mahkemeler ve tutuklamalar oldu ve meşveretle mevlide ara verildi. 1975’te tekrar başladı, 1980 askerî ihtilâline kadar. Şükürler olsun bu son beş yılın fiilen organizesinde bulunduk. O günkü kadrodan milletvekili ve bakan olanlar var. Çok çalışmışız ki, ihtilâlci askerler tarafından tutuklandık, 2 sene 4 ay sonra beraat ettik. Teferruatı bir kitap olur. Hizmet için, vatan için helâl olsun.

Bugüne kadar da “Yeni Asya gazetesi” adına deruhte edilen bu mevlidlerde çok isimsiz kahramanlar var, sayısız hatıralar var, bizler hem içindeyiz, hem de fiilen organizede bulunan kişileriz. Kuralkanlardan Ekincilere, Zerneklilerden Akyıllara, Öngellerden Çeliklere, Yapraklardan Uslulara, Demirci Hocadan Kasım Arvasilere kadar, Sungur Ağabeyden, Bayram Ağabeyden, Kutlular Ağabeye kadar ve daha yüzlercesi… Vefat edenlere binler Fatihalar, kalanlara binler teşekkürler. Çünkü hizmet bir bütündür, yani fabrikanın çarkları, muhabbetin taşlarıdır. Hizmet yarışı devam ediyor, bakalım önümüzde daha neler olacak? Çünkü Hz. Bediüzzaman çağın müceddid ve imamıdır.

Depremden sonra başta müftü Nimetullah Hocamızın ve Vali beylerin de himmetleriyle tekrar hayata geçen yukarı Norşin Camii’nde müftümüz Nimetullah Arvas Hocamızın açış konuşmasından sonra, bize tahsis edilen ders ve hatıralar bölümünde, Hz. Bediüzzaman’ın başta bu Yukarı Norşin Camii’nde ve Erek Dağı’nda, Başet başında, Akdamar Adası’nda, Horhor Medresesi’nde ve emsali yerlerde kaleme aldığı Münâzarât, Muhakemat, Hakikat Çekirdekleri, Hutbe-i Şamiye ve Tarihçe-i Hayatı’ndan, İşaratü’l-İ’câz’a kadar tesbit ve kesitleri lutf-i İlâhî olarak hafızamdan irticalen sundum.

Çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Trabzon’dan Av. A. Şahintürk Bey telefonla aradı, mevlide gelen Trabzonlular demişler ki: “Halil Ağabey hem kendi ağladı, hem de bizleri ağlattı.” Elbette gözyaşları sevgi ve aşk gibidir, zorla olur mu? Hem merhumlara, hem ecdadıma ve hem de şimdiki aşairlere bakarak ağladım. Hem bahtiyarım, hem de bu yörede bu sözleri nakletmek bugün için farz makamındadır. Elbette göz ve gözlükler farklıdır.

Van Müftümüz Arvasi Hocamız, Denizlili kardeşlerimizle Müftülük binasında ziyaretimizde dedi ki: “Konuşmanızdan çok etkilendim, ben bir ilim adamıyım, gerçekleri söylemem lâzım. Siz Hz. Üstad’ın sözlerini yine Hz. Üstad’ın sözleri ile açıkladınız. Bu çok önemli, bazıları bunu yapmıyor, siz Hz. Üstad’ın bugüne bakan tesbit ve sözlerini aynen naklettiniz, Norşin Camii’nde bu sözler icab ederdi. Sizi tebrik ediyorum. Bununla kalamayacak, sizi Van Müftülüğü adına çağıracağım ve geniş bir konferans tertipleyeceğiz. Bu sözleri orada da lütfen anlatınız ve naklediniz.”

Değerli Müftümüze hem teşekkür ettik, hem de ilk defa gördüğümüz “Hz. Bediüzzaman’ın, kardeşi Abdülmecid Nursî’ye verdiği, Arabî lisanla yazılmış ve mühürlenmiş ilmî icazet”i on beş arkadaşımıza birer adet verdiler ve o icazetle soluğu Nurs Köyü’nde ve konferansında aldık. Yani Nurs’a, Tillo’ya, Bitlis’e ve Siirt’e Hz. Üstad’ın bu icazetiyle vasıl olduk, bu da ayrı bir sırlar âlemi ve ayrı birer makale.

Ayrıca hatıralar bölümünde konuşmamın mukaddimesinde bu camide cereyan eden hatıralarda birinci ağızdan, merhum Abdülmecid Nursî’den, eşi Rabia Ünlükul’dan, Molla Hamid Ekinci’den ve merhum babamdan nakiller yaptık. Vesile olanlara, başta Ahmet Yapraklara, Fuadlara, Öngellere, Uslulara, Yaşarlara, Kurbanlara, Ayçalara, ismini yazamadığım fedakâr kardeşlerime, emeği geçen herkese, uzaklardan gelenlere ve mevlid ekibine ve mevlid içinde ders yapan Vapur, Cebeci ve Huyut kardeşlerime binler tebrikler, teşekkürler.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*