Van’da Medresetüzzehra sempozyumu

Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Medresetüzzehra Sempozyumu, 12-14 Ekim tarihleri arasında Van’da yapılacak.

Van’da “Medresetüzzehra Sempozyumu”

Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Medresetüzzehra Sempozyumu, 12-14 Ekim tarihleri arasında Van’da yapılacak. Ana teması ‘’Said Nursî Eğitim Felsefesi’’ olan sempozyumda, ‘Bediüzzaman’ın Eğitim Felsefesi, Eğitim Modeli Önerileri ve Eğitim Uygulamaları’ konularının tartışılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti’nin, 20’nci yüzyıl başlarında eğitim kurumlarının değişen ve gelişen dünya şartlarını doğru okuyamadığını ve çağın  ihtiyaçlarına cevap veremediğini savunularak, şöyle denildi: ‘’Tanzimat Fermanı ile başlayan eğitimde modernleşme hamlesi, mektep-medrese-tekke üçgenindeki karşılıklı yabancılaşmayla bu üç kurumun kutuplaşmasına sebep olmuştu. Medreseliler, mekteplileri dinsizlikle, diğerleri de bunları cahillik ve taassupla suçlamaktaydılar. Mektep merkezli okullaşma, eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’da eğitime erişimi de önemli ölçüde sınırlamıştı. 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde de eğitim alanı modernleşme sürecinin en önemli mecralarından birini teşkil etti. Benimsenen pozitivist yaklaşımlar, yerli ve dinî duyarlılıkları zayıflatırken, toplumla organik bağ içinde gelişen bir okumuş sınıfın ortaya çıkmasına da imkân vermedi. Bu nedenle 20’nci yüzyıl, ülkemiz açısından arayışlar yüzyılı oldu ve bu  arayışlar eğitim alanında hâlen devam ediyor.’’ Eğitim sisteminin, ekonomik ilerlemenin gerektirdiği kalifiye iş gücünü besleyemediği gibi sonrasında ortaya çıkan ideolojik kutuplaşmaların şiddete dönüşmesini engelleyebilecek sivil bir ahlâk da üretemediği vurgulanan açıklamada, Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin etnik, dinî ve diğer tür bölünmeleri aşan, vatandaşlıkta birleştirici bir referans üretmekte başarısız olduğuna dikkat çekildi. Sempozyuma, 6’sı yabancı 48 bilim adamının bildirileri ile destek vereceği, 99 kişinin konuşmacı olarak katılacağı bildirildi.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*