Yâ Hakem!

Ya Hakem, varlıklar dünyasında ve haklı ile haksız arasında hiçbir adaletsizliğe, yanlışlığa ve itiraza yer bırakmayacak şekilde hükmeder ve karar verirsin. Böylece insanlar arasında fitne ve fesada mani olursun. Hakem isminle koyduğun bütün kurallar, kanunlar, biz kulların içindir. Sen’in koyduğun kanun ve kurallar dışındaki her şey yanlıştır, fitne ve fesada müsaittir.

Biz insanlar aramızda hüküm verirken, Sen’in indirdiklerinle hükmetmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde yapmazsak, adaletle hükmetmemiş oluruz.

Ya Hakem! Sen hükmeden ve hakkı yerine getirensin. Her şeyin hükmünü Sen verir ve hükmünü eksiksiz icra edersin. Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren de ancak Sen’sin. Sen’in hükmün olmadan hiçbir şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi, Sen’in hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam da yoktur.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*