Ya Kuddüs!

YA Kuddüs! Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve temizsindir. Hislerimizin idrâk ettiği, hayâllerimizin tasavvur ettiği, vehimlerimizin tahayyül ettiği, fikirlerimizin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberrasın. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıksın. Biz insanların su-i ihtiyarı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikatı da, Sen’in Kuddûs isminin tecellîsidir.

 

Okuduğumuz ilimlerden bildiğimiz gibi, bu kâinat ve bu dünya devamlı işler bir büyük fabrika ve her zaman dolar boşalır bir misafirhanedir. Devamlı üretim yapan fabrikalarda, devamlı işleyen misafirhanelerde atıklar olur, bunlar birikir ve çoğalır, pis kokular etrafa yayılır. Eğer bu atıklar dikkatli bir şekilde yönetilmezse, yani ayrı ayrı toplanıp sınıflandırılıp gerekli temizleme ve bertaraf işleri yapılmazsa, o fabrikada, misafirhanede durulmaz, biz insanlar rahatsız oluruz, çevre kirliliği yaşanır. Normalde baktığımızda, bu dünya misafirhanesinde bu tür pislenmeler (biz insanların bulaşık eli karışmadığı sürece) görülmüyor. Bundan anlıyoruz ki, Sen’in Kuddüs isminin tecellileri dünyanın ve kâinatın her yerinde görülüyor.

Bütün bunlardan ders alıp biz de önce kendimizi, sonra da çevremizi temizleyip bütün yaşadığımız ortamları tertemiz yapmaya çalışıyoruz Ya Kuddüs!

Ya Kuddüs! Bütün noksanlıklardan uzak ve temiz, dalâlet ehlinin Sen’in hakkındaki her türlü asılsız düşüncelerinden uzak, kâinattaki bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh, kâinatı bütün varlıklarıyla temizleyen, güzelleştirensin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*