Yâ Rab, beratımızı ver!

Ya Rabbi! Dünyevî hapis
musîbetinden berâet eden birinin hadsiz sevinci gibi, Sen de bizim bu beratımızı hayırlı olarak verip bizleri sevinenlerden eyle!

Yâ Rabbi! Bu gece, bizlerin bir senelik muhasebesinin görüleceği gecedir. Bu gecede senin berat verdiklerin kurtuldu, kurtulamayanların vay haline! Ya Rab! Beratımızı ver, bizi kurtar, bizi halâs eyle!

Ey Allah’ım! Çok dehşetli bir asırda yaşadığımızı biliyoruz. Sahabe-i Kiramın istiâze ettiği, korktuğu, çekindiği, titrediği bir asırda, fitne asrında, âhir zamanda yaşıyoruz ! İşte bu fitne asrını tarif ederken Habibin (asm), o zamanda imanını muhafazaya çalışanları, kor ateşi elinde tutanlara benzetmişti.

Yâ Rabbi! Biz kor ateşini nasıl elimizde tutarız? Onu tutmaya gücümüz, kudretimiz yetmez! Ancak, Sen bizi muhafaza edersen biz ona tahammül eder, imanımızı muhafaza ederiz inşâallah!

Öyle dehşetli bir asır ki, bu zamanın insanlarının bir kısmı, âhir zamanın en büyük fitnesi deccalı dahi tam tanımıyor, bilmiyor. Onu hayırhah görenler bile var. Ya Rabbi! Bizi deccalın şerrinden, fitnesinden, fesadından muhafaza eyle! Bizleri ona, bilerek veya bilmeyerek taraftar olanlardan eyleme!

Yâ Rabbi! Bu gece bizlerin ömürlerimizi tayin edeceğin gecedir. Eğer yaşamamız hakkımızda hayırlı ise, din-i mübin-i İslâma faydalı işler yapacaksak sen ömrümüzü hayırlısıyla geçirmek nasip eyle! Dertlilerimize deva, hastalarımıza şifalar ihsan eyle! Eğer, ölümümüz hakkımızda hayırlısı ise onu ver!
Yâ Rabbi! Bu gece rızkımızın da talimatını vereceksin, bizlere helâl rızıklar nasip eyle! Haramın her türlüsünden bizi uzak eyle! Rızkımızı genişlettir, işlerimizde muvaffakiyetler nasip eyle. Bizleri, dünyasını ahiretine tercih edenlerden eyleme! Kırılacak cam parçalarını, baki elmaslara değişecek hamakatta eyleme!

Yâ Rabbi! Amellerimizi, yaptığımız, yapacağımız bütün işleri hakkımızda hayırlara tebdil eyleyerek yapmayı nasip eyle. İhlâs-ı tamme ile günlerimizi, ömrümüzü geçirmeyi nasip eyle! Bizleri, her türlü fitneden fesaddan, dünyevî ve uhrevî musîbetten, korkulardan, afâtlardan muhafaza eyle!

Yâ Rabbi! En büyük düşmanımız olan nefis ve şeytan ikilisine karşı bizi muvaffak eyle, muhafaza eyle! Koskoca Peygamberin Yusuf (as) dahi, kötülükleri emreden nefsin şerrinden, fitnesinden ancak Sana sığınarak “Beni bunların şerrinden ancak Rabbimin merhameti kurtarır” dediği gibi, biz de aynısını söylüyoruz! Senin rahmet ve merhametine sığınıyoruz!

Yâ Rabbi! Bizim cüz’î irademizle terakkî veya tedennimize sebep olacak olan; tahdit etmediğin, sınır koymadığın üç hassamız, duygumuz; kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye ve kuvve-i gadabiyemizi ölçüsüz bırakma, onları Peygamber’in (asm) Sünnet-i Seniyyesini takip ederek kullanmak nasip eyle!

Yâ Rabbi! Dünyevî hapis musîbetinden berâet eden birinin hadsiz sevinci gibi, Sen de bizim bu beratımızı hayırlı olarak verip bizleri sevinenlerden eyle! Yâ Rab, beratımızı ver!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*