Yâ Rakîb!

Ya Rakîb, Sen bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunansın. Varlıkların hareket, davranış, hâl ve işlerini devamlı kontrol ve gözetimi altında tutar ve bunları kaydedersin. Bir şeyi korumak ve devamlı kontrol altında tutmak ancak bilgi ve muhafaza ile olur. Zaten Sen Âlim’sin. Bütün bilgiler Sendendir.

Sen, bütün varlıkları her an gözetip duran bir Şahid, bir Nazır’sın. Hiçbir şeyi kaçırmaz, her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verirsin.

Ya Rakîb, yarattığın şeylerden gafil olmayansın. Onun için yarattığın her şeyi hiç eksiksiz koruyup gözetirsin.

Aynı zamanda, Ya Rakîb, gizlilikleri ve sırları bilen ve görensin. Hiçbir söz ve gizli konuşma Sana gizli olamaz. Sen, sinelerimizde saklı olanı ve her canlının yaptıklarını bilen, yarattıklarını koruyan ve onları en güzel bir sistem ve düzenle yönetip varlıklarını devam ettirensin. Bizim bütün durumlarımızı ve amellerimizi gözetir ve denetlersin. Bütün bunların gereği olarak biz de, ömrümüzü boş ve yararsız şeylere harcamamaya, vakitlerimizi Sen’den gafil bir şekilde geçirmemeye çalışıyoruz. Bunun için de, gece ve gündüz Sana itaat etmekle meşgul olmamız gerektiğini biliyoruz. Eksiklerimizle bizden kabul buyur Ya Rakib. Açık ve gizli bütün hallerimizi murakabe ettiğinden haberli olarak Sen’in emir ve yasaklarını çiğnemekten kaçınmaya çalışıyoruz, bizleri muvaffak et Ya Rakib.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*