Yahudi’nin filmi, dünyayı karıştırdı!

ABD menşeli bir film bütün dünyayı karıştırdı. Alçaklar; İslâmiyete, Peygamber (asm) a hakaretler yağdırıyormuş o filmde. Tabii bunu öğrenen dünyadaki bütün müslümanlar infial içinde, bazı yerlerde de maalesef, tasvib edilmeyen nümayişler yaptılar. Bu mevzuuda akıllı uslu hareket eden, ancak şuurlu, mantıklı müslümanlar oldu. Zaten bu denaeti işleyenlerin hesabı da buydu. Bir taşla birkaç kuş vurmak. Şimdi taşla değil de, filmle birkaç kuş vurmaya, dünyayı karıştırmaya çalışıyorlar.

Böyle bir manzaraya baktığımızda, bunun Yahudi işi olduğu seziliyordu. Zaten sonradan internette dolaştığımızda, bu tahminimizi teyid eden birçok şey gördük, okuduk. Yahudi’ler zaten, tarih boyunca dünyayı karıştıran bir millettir. Dünyanın neresinde bir dengesizlik, karışıklık varsa, Allah tarafından kur’anda lânetlenen bu millette aramak gerektir. Kendilerinden başka hiçbir dini, hiçbir Peygamberi kabul etmeyen bu kavim (tabii içlerinde müstesna olanlar da var. Onlar bahsimizin haricindedir), aslında kendi Peygamberlerine de rahat yüzü göstermemiş, ona da karşı gelip isyan etmiştir. Hz. Musa’dan sonra gelen Hz. İsa’yı kabul edememişler, en sonunda onu akılları sıra çarmıha gererek öldürmüşlerdir (ama Allah, Hz. İsa’yı onların o alçak fiillerinden önce göğe yükseltmiş, ölümsüz yapmıştır o başka.) Daha sonra, ahir zaman Peygamberine (asm)  de rahat vermemişler, her türlü fesad ve fitneyi yapmışlardır. Onun için Yahudiler, gerek Hıristiyanlar olsun, gerek Müslümanlar olsun, bu iki din mensubunun her zaman düşmanı ve karşısında olmuşlardır.

İşte bu film ile yapmak istedikleri de budur. Zaten üzerinde kara bulutlar dolaşan İslam âlemini, iyice sıkıntıya sokmak için, ABD ile Müslümanları karşı karşıya getirmek için şeytâni plânlar yapmışlardır. Bir taraftan, bu filmin menşei ABD olduğundan, dünyadaki müslümanlar ABD ye karşı fiiliyatta bulunsun, diğer taraftan da ABD, bunun üzerine diğer Müslümanlarla kavga etsin.

Aslında bu film işinde hem Yahudi, hem de bazı Hıristiyanların canını sıkan, yıllar önce rahmetli Mustafa Akkad’ın “The message=Çağrı” filmi olmuştu. Dünya sinema tarihinde yapılan belki de en iyi film olan Çağrı sayesinde birçok gayr-ı Müslim islamiyeti seçmiş, bu da fanatik gayr-ı Müslimleri rahatsız etmişti. Belki de bu yapmaya çalıştıkları çirkin iş, o Çağrı filminin intikamını almaktı. (bu arada bütün Müslüman devletleri Çağrı filmini her tarafta göstermelidir. Türkiye’de de, alçak dizilerin kol gezdiği bu günlerde, uzunluğundan dolayı çağrı, dizi şeklinde birkaç bölümde de verilebilir.)

Bizim anladıklarımız kısaca böyle. Fakat ne olursa olsun, muvaffak olamayacaklardır. Eğer Hz. Muhammed (asm) i sureten gösterme alçaklığını yaparlarsa, bakın göreceksiniz, çok yakında o role soyunan kişi, nasıl çarpılacaktır. Bundan bir müddet önce Kur’an-ı kerimi yakma cüretini gösteren alçağın yanarak öldüğü gibi, o kişinin de akıbetinin nasıl olacağını göreceğiz inşaallah.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*