Yakarış ve Duâ

Allah’ım! Sana iman ettik! Senin son elçin Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma iman ettik! Senden her derdimize devâ umuyoruz! Seni işlerimize vekil kıldık! Senden râzıyız! Senden korkuyoruz!

Sana sığınıyoruz! Gücümüz yok, kudretimiz yok, kuvvetimiz yok, izzetimiz yok, himmetimiz yok, gayretimiz yok Allah’ım! Bir Sana imanımız var! Bir de dilimizde duâmız ve yakarışımız…Günahkârız! İsyankârız! Günahkâr ellerimizi ve âsî gönlümüzü Sana açtık! Senin celâlinden, azabından, gazabından, kahrından, gayretinden, izzetinden, Senin merhametine, şefkatine, affına, mağfiretine, himmetine, himâyetine, bağışlamana sığınıyoruz! Allah’ım, Senden Sana sığınıyoruz! İslâm âlemi olarak Sana karşı olan kusurumuz bizi vartalara, tehlîkelere, maddî-mânevî sıkıntılara, acziyetlere, zaafiyetlere, güçsüzlüklere, bozgunluklara, fitneye, fesada ve çeşit çeşit âfetlere uğrattı. Bunu itiraf ediyoruz!

Allah’ım!

İslâm âlemi olarak üzerimizde dolaşan kara bulutların dağılması, üzerimizden âfetlerin ve belâların kaldırılması için yalnız, yalnız ve yalnız Sen’den yardım istiyoruz. Yalnız Sana sığınıyoruz! Yalnız Senden medet bekliyoruz! Allah’ım, bize yardım et! Günahlarımızı bağışla! Bize tevfik ve hidâyet ver! Allah’ım, bize acı! Bize merhamet et! Yalnız Sana güveniyoruz. Yalnız Sen’i senâ ediyoruz. Bütün hayrın Sen’den olduğunu biliyor ve yalnız Sana teşekkür ediyoruz. Sana nankörlük etmekten Sana sığınıyoruz!

Yâ İlahenâ! Rabbimiz Sensin! Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek bizi terbiye eden Sensin!.. Hem sensin Hâlık! Çünkü biz mahlûkuz, yapılıyoruz. Hem Rezzak Sensin! Çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren Sensin!.. Hem Sensin Mâlik! Çünkü biz memluküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek mâlikimiz Sensin! Hem Sen Aziz’sin, izzet ve azamet sahibisin! Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek Senin izzetinin âyinesiyiz. Hem Sensin Ganiyy-i Mutlak! Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına ve bir zenginlik veriliyor. Demek gani Sensin, veren Sensin!.. Hem Sen Hayy-ı Bâki’sin! Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde, bir daimî hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem Sen Bâki’sin! Çünkü biz, fena ve zevalimizde Senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiyye veren Sensin! Çünkü biz umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren Sensin!..

Allah’ım!

Sen; Vacibü’l-Vücud, Vahid’ül-Ehad, Ferdü’s-Samed, Hayyü’l-Kayyûm, Alîmü’l-Hakîm, Kadîrü’l-Mürîd, Semîü’l-Basîr, Rahmânü’r-Rahîm, Adlü’l-Hakem, Muktedirü’l-Mütekellim olan ALLAH’SIN! Ve bütün güzel isimler sana aittir.

Şehadet ederiz ki, Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen birsin! Ve Senin şerikin yoktur. Sen her şeye kâdirsin. Sen her şeyi hakkıyla bilirsin. Senin her şeye gücün yeter. Ve şehâdet ederiz ki, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm Senin âlemler üstünde seçkin kıldığın kulun, peygamberin, halilin, muhabbetinin lisânı, rahmetinin misâli, mahlûkâtının nûru, mevcûdâtının şerefi, kâinâtın gizli sırlarının keşşâfı, saltanat-ı rububiyetin dellâlı ve Senin râzı olduğun iş ve emirleri bildirmek için gönderdiğin Habibin ve Resûlündür. Sallallahü Aleyhi Vesellem.

Ey Hafîz! Ey Hayru’l-Hâfızîn olan Allah’ım! Haşir ve Mîzan gününe kadar, ihsan ettiğin bu şehadetleri kalbimizde ve gönlümüzde muhafaza eyle! Bizi bu şehadetlerde sâbit kıl! Bizi koru! Bizi himâye et! Nefis ve şeytanın şerrinden, fitne ve fesatçıların şerrinden, âhir zamanın, deccalin, süfyanın, münâfıkların, zâlimlerin ve kâfirlerin şerrinden, dünyanın, kabrin ve âhiretin azabından, deprem, sel, yangın ve sâir bilumum âfetlerden ve belâlardan ve Cehennem ateşinden cümle İslâm âlemini muhafaza eyle!

Allah’ım! Unuttuklarımızdan ve hataya düştüklerimizden bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Bizi hatâlarımızla ve kusurlarımızla yargılama! Sen Mevlâ’mızsın!

Allah’ım! Âlem-i İslâm olarak bize ilim ve irfan ver! Bize uhuvvet ve kardeşlik ver! Bize güç ve kudret ver! Bize dünyada ve âhirette hasenât ver! Bize dînini anlama nimeti ver! Kalbimizi İslâmiyet’e aç! Bize, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a gönderdiğin vahye topyekûn sarılma lütfu ver! Bu gün, İslâm âlemi olarak başımızdan eksik olmayan âfetlerden ve musîbetlerden dolayı ağlıyoruz! Tazarrû ve niyaz ediyoruz! Bize kardeşliğimize yakışır biçimde birlik, berâberlik, dayanışma ve yardımlaşma anlayışı ver! İslâm âlemi olarak aramızdaki soğuk buzları erit! Bizleri kardeşlikte ve uhuvvette birleştir! Aramıza ihtilâf ve ayrılık verme! Düşmanın fitne ve fesadının aramıza girmesine izin ve imkân verme! Kâfirler ve zâlimler güruhuna karşı bize yardım et!

Allah’ım! İran depreminde yıkılan kardeşlerimize yardım et! o­nlara tüm dünyadan gelen yardım ellerini ivedilikle ulaştır! Acılarını sardır! Can telefine şehâdet rütbesi ver! Mal telefine sadaka sevabı lütfet! Ölenlerine rahmetinle muâmele buyur ve sorgusuz hesapsız Cennetine al! Kalan acı sahiplerine sabr-ı cemîl ihsan eyle! Yoksul ve evsiz kalanlara yüksek yardım ve inâyetini esirgeme! o­nları bağışla! Acılarını hafiflet Rabb’im!

Allah’ım! Güzel İslâmiyetini yanlış temsil etmekten Sana sığınıyoruz! Yüksek cihad emrini yanlış tefsir etmekten Sana sığınıyoruz! Senin adını yükseltme çabasıyla hatâ etmekten Sana sığınıyoruz! Müslümanların adlarının kanlı teröre ve insan kıyımına karışmalarına izin verme!

Allah’ım! Irak ve Filistin Müslümanlarının üzerinden zâlimlerin ve düşmanların ateş çemberini, hîle ve tuzaklarını kaldır. İran Müslümanlarının üzerinden deprem acılarını bertaraf et! Mâsumlara acı! Çoluk, çocuk ve günahsızlara merhamet et! Müslümanları yuvalarından, evlerinden, barklarından, çoluk ve çocuklarından, sağlıklarından ve hayatlarından etme! o­nları koru! o­nlara şefkat et! o­nların acılarını dindir! o­nları ıztırapta bırakma! o­nları ağlatma! o­nlardan râzı ol Rabbim! Ölenlerine şehâdet ver! Mekânlarını Cennet eyle! Kalanlarına sabır, sıhhat ve selâmet ver!

Müslüman olarak hatâmızın büyüklüğünden, cürmümüzün azametinden ve cinâyetimizin dehşetinden endîşe duyuyoruz, ürperiyoruz, korkuyoruz; fakat yine Sana sığınıyoruz Rabbim! Sana karşı mahcûbuz; fakat Sen’den başka kimsemiz yok! Sen Erhamü’r-Râhimîn’sin! Müslüman’ları kader, takdir ve adâlet-i İlâhiye kılıcıyla, ölümle, kanla, musîbetlerle, belâlarla, acıyla, ıztırapla ve gözyaşıyla terbiye etme! Dînini ve Kur’ân’ını hakkıyla anlamada Müslüman’lara kolaylıklar ihsân eyle!

Allah’ım! Müslümanlara, içinde yaşadıkları Cennet vatanlarını bağışla! Müslümanlara imanlarını ve vatanlarını pahalıya satma. Ey Rabb-i Rahîm, Mâlikü’l-Mülk, Settâru’l-uyûb, Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’ım! Duâlarımızı kabul buyur!

Âmîn. Âmîn. Âmîn. Bi hürmeti seyyidine’l-murselîn. Ve’lhamdülillahi rabbi’l-âlemîn.

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

  1. Amin amin aminn…

    insana acizligini hissettiren yakarislar…

    Allah razi olsun abi..

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*