Yaz tatiline girerken çocuklara Risale-i Nur eğitimi

Özellikle bu âhir zaman şartlarında mü’min anne-babaların sıklıkla dile getirdiği bir endişe vardır. Zamanın kötü olduğundan şikâyet edilir hep. Böyle bir zamanda çocuk yetiştirmenin ve onları doğru yolda muhafaza etmenin ne kadar zor olduğu söylenir.

Halbuki Cenâb-ı Hak, Rum Sûresi’nin 30. âyetinde; “O fıtrat dini ki, Allah insanları o din üzerine yaratmıştır” buyurmaktadır. Efendimiz (asm) ise bir hadisinde; “Doğan hiçbir çocuk yoktur ki konuşmaya başlayıncaya kadar şu İslâm dini üzere bulunmasın“ buyuruyor.

Âyet-i kerime ve hadis-i şeriften de anladığımız gibi her çocuk fıtratına hariçten bir müdahale olmadığı takdirde hakikatı bulur ve hakka teslim olur. Anne-babaya düşen ise çocuğu Müslümanlaştırmak değil, zaten Müslüman olarak doğan çocuğun bu saf hâl üzere kalmasını sağlamaktır. Burada annenin rolü önemlidir. “Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde seksen bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum“ diyor Üstadımız. (Hanımlar Rehberi)

Bilhassa yaz tatiline gireceğimiz şu günlerde çocuklara iman eğitimi gündem konusudur. İşte bizlere fırsat; İslâm fıtratı üzerine doğan çocuklarımızın Allah, Peygamber, Kur’ân, sünnet lâfızlarının benliklerinde yer etmesini sağlamak, Risale-i Nur’a aşinalıklarını arttırmak, eğlenirken öğrenmelerini kolaylaştırmak ve saflıklarının devam etmesi adına düzenlenen Risale-i Nur okuma programlarına çocuklarımızı dahil etmek.

Bunu sağladığımız takdirde Üstadımızın şu müjdesine mazhar oluruz inşaallah: “En bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.“ (Emirdağ Lâhikası, s. 86)

Bahtiyar evlâtlar yetiştirip, bu müjdeye dahil olmak duâsı ile…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*