Yeni Asya, Bediüzzaman’ın şu direktifinden hareketle kurulur

Daha önce Bediüzzaman’ın basın – yayın / medyanın büyük bir güç olacağını tesbit ettiğini, 2. Meşrûtiyet döneminde birçok gazetede köşe yazarlığı yaptığını ve bir gazete çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu nakletmiştik.

“Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı defetmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

– O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli “dinsizlik cereyanı” bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir.

– İkincisi: Âlem-i İslâm’ın bu mübarek vatanın ahâlisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. (Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189; Mektubat, s. 467.)

* Yeni Asya’nın hedef ve programını da Bediüzzaman çizer: “Hedefi(miz) ve programı(mız), evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. Maksadımız iman ve ahirettir. (Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 319.)

* Programımız budur ki: Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 241.)

* “Biz hizmetkârız. Risale-i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz.” (Bedi- üzzaman, Şuâlar, s. 3419.)

* İşte, Risale-i Nur’un matbuattaki dili Yeni Asya, yayın politikasını Kur’ân, iman hakikatlerini, Sünnet-i Seniyye’yi ve Risale-i Nur’ları neşri üzerine bina ettiğinden günlük bir lâhikadır, bir mektuptur.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*