Yeni Asya farkı

Yeni Asya’yı diğer gruplardan ve basın-yayın organlarından ayıran çok önemli, çok hassas farkları vardır.

Bunları şöyle maddeleştirebiliriz:

● Yeni Asya, (bazı araştırmacı, öğretim üyelerinin de tesbitiyle) Nur Hareketi’nin ana gövdesidir.

● Yeni Asya, iman esasları ve İslâm şartlarını anlama, anlatma, benimseme, neşretme vazifesini ifayı esas alan bir markadır.

– Yeni Asya, Medresetüzzehra yayın organıdır. Seyyar bir Medrese-i Nuriye’dir. (Bediüzzaman’ın yazılarının altındaki imzalarından birisi, “ceride-i seyyare”dir.)

● Yeni Asya, Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’ânî ve nebevî ölçü, prensip ve stratejilere sadâkat gösterir.

● Yeni Asya, bilinen klâsik anlamda bir gazete değildir. Bir okuldur, bir medresedir. Bir kitaptır, bir dergidir, bir lâhika mektubudur. Basındaki pek çok yazar ve çizerin de yetiştiği merkezdir.

● Yeni Asya, şahsa değil, şahs-ı maneviye dayanır. (Şahs-ı manevî, tüzel kişiliktir. Fertlerin maddî-manevî birikimlerinin toplamından hasıl olan bir güçtür.)

● Yeni Asya, maddî-manevî hizmetlerini, faaliyetlerini, yayın politikasını istişare ile yürütür, belirler: “Risale-i Nur mesleğinde esas olan meşveret ve kardeşliktir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid arasındaki vasıtalar değildir.” (Lem’alar, s. 156.)

“Her meselemizde emir, Risâle-i Nûr’un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin (talebelerin) ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 195.)

Gazetedeki manşetlerini bile istişare ile atar.

● Yeni Asya, Bediüzzaman’ın telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı arasında fark gözetmez. Münâzarât ile Sözler’e, Mektubat ile Lâhikalara aynı derecede bakar: Yeni Asya, içtimaî/siyasî meselelerde de Risale-i Nur’u ölçü alır. “Risale-i Nur, sadece iman dersi değil, içtimâî ders de verir.” (Bediüzzaman, Hizmet Rehberi, s. 50.)

● Yeni Asya hürriyetçidir. Demokrasiden ve asayişten yana müsbet hareket etmeyi tavizsiz savunageliyor. Ahrarları, Hürriyetçileri, Demokratları destekler.

● Yeni Asya, hergün Risale-i Nur’u kamuoyu gündemine taşıyor. Yeni Asya’nın başyazarı Bediüzzaman’dır. “Nurcu Gazete” olarak iştihar etmiştir.

● Yeni Asya, hizmeti siyasî iktidar ile değil, cihad-ı manevî ile yürütmeyi esas alır.

● Yeni Asya, tabi değil, metbudur. Yani, siyasetçilerin ve başkalarının peşinden gitmez.

● Yeni Asya, deccalizm ve darbecilerle cansiperane mücadele eder.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*