Yeni Asya, ulu bir çınardır

Bir fikir hareketi düşünün; elli seneye yakındır muhalifiyle taraftarıyla mercek altında. Meclisiyle, entelektüeliyle, anlayanı-anlamayanı ile merak edilen, dikkate alınan bir mevkûte, Yeni Asya..

Senelerce beraber olup da bir sebeple gidenler bile alâkasını kesmiyor; aklına sığışmayan her yeni halde yaylım ateşine tutuyor ki, ne gittiğin belli, ne gitmediğin dedirtiyor.

Bu gün desteğini kesenler ve yakın çevrede olanlar bile aslında bir bakıma gidemiyorlar. Zirâ Bediüzzaman’ın gazetesi olduğunu, siyasî duruşunu beğenmeyenler bile bu saldırılarıyla tasdik ediyorlar.

Nasıl olmasın ki?

Yayın hayatına başladığı günden beri demokrasiyi hazmedemeyen güçlerin memleketi halden hale; ihtilâl ve cuntalarla önünün kesildiği bir devirde savrulan muhafazakâr seçmeni, bahusus Nur’un hadimlerini dikkat ve teyekkuza sevketmesi, ve her vesileyle Nurlardan ve meşveretten aldığı güçle yol haritasını belirleyen prensipleri deklare etmesi, ehl-i dikkatin nazarından kaçar mı?

Elbette yeni hâllere; siyasetin ve toplum dizayn mühendislerinin manipülasyonlarıyla yönlendirmeleri neticesinde, siyasî iklim şartlarından toplumun sürüklenmesi kaçınılmaz olmasından farklı, (aslında olması gereken) fikirlere taaccüple bakması gayet tâbiîdir.

İşte tam da bu noktadan Yeni Asya’nın siyasî rüzgâra göre değil de, onu var eden değerlere (Risale-i Nur) sadık kalması elbette kolay anlaşılan bir durum değildir.

Çoğumuzun yaptığı bir eksen kayması ki yine Nurlara göre, (euzubillahimineşşeytani vesiyaseh) nerede ve nasıl nazara alınmadan klişe cümlelerin tatbiki neticesinde; “Yeni Asya siyaset yapıyor” zehâbıyla tam da siyasetin içinde hüküm veriliyor.

Siyaset yok deyip:

* MNP’nin kuruluşuna kısmen seyirci kalınıp dolaysıyla destek vermek (Zübeyir Ağabeyin bu durum üzerine kahrından gözyaşlarını içine akıttığı müthiş bir derstir)

*12 Eylül’e geçit vermek, Niğbolu’dan Mohaç’tan üstün demek.

*1982 Anayasası’na muhtevasına bakmadan “Evet” demek.

*Demokratların devre dışı bırakıldığı 1983 seçimlerinde muvazaa partilerine yönelmek.

*1987 siyasî yasakların kaldırılması referandumuna cuntacıların ve vesayetçilerin yönlendirilmesiyle “Hayır” demek.

*1991 seçimlerinde Demokratlar ortadayken Refah-Anap-Dyp arasında adayın keyfiyetine göre o mahalde oy vermek. (Eğer DYP demokratları temsil etmiyorsa, neden kısmen verildi sorusu ve Yeni Asya’ya yine siyaset yapıyor denmesi ayrı bir parantez konusu.)

*Dostların 1999 ve 2002 seçimlerinde başka partilere yönelerek DYP’nin baraj altında bırakılmasına ve siyasî arenadan tecrit edilmesine teşne olmak.

*Son on beş senedir Nurlarda yeri olmamasına rağmen, siyasal İslâmı iktidara taşımak ve bizden olduğu imajı verilerek boy boy resim çekmek.

*Ortada delil yokken siyasetin oyununa gelinip koca bir camiayı terörist ilân etmek, gibi…

Memleketin kaderine te’sir edecek haller gösterdi ki en âlâ, hem de menfî siyasetin tam da ortasında durarak demokrasimize ve dolayısıyla memlekete büyük zararlar verildi.

YENİ Asya nedir?

*Yeni Asya; Bir şahıs değil, şahs-ı manevîdir.

*Yeni Asya; Sadece bir gazete değil, koca bir cemaattir.

*Yeni Asya; 1980 ihtilâliyle ayrılıp demokratlık imtihanında savrulan mübarekler cemaati hariç, başka saiklerle giden ancak bir yere bağlanmayıp çevrede olanları da içine alan, daha entelektüel bir camiadır. (Velev ki gazetesini almamış olsa da bir şekilde takip eden.)

*Yeni Asya; İhtilâl dönemlerinde kesintiye uğramasına rağmen bayrağı indirmeme adına başka isimlerle de olsa matbuat lisanıyla Nur’un sesini dünyaya duyuran gazeteden öte bir tercümandır.

*Yeni Asya; Siyaset rüzgârlarıyla değil, bütün hallerde kılı kırk yaran dikkat, tefekkür ve tahkik edendir.

*Yeni Asya; İster siyasî tercihlerinde, ister gazete tirajında nicelik (kemiyet) değerlere değil, nitelik (keyfiyet)lere bakandır.

*Yeni Asya; Ağa’nın veya şahısların hatırını değil, hakkın hatırını âlî tutandır.

*Yeni Asya; Hadd-ı vasattır. İfrat, siyasal İslâmı bayraklaştırır, tefrit de kuru yaprak misali oradan oraya savurur.

Velhasıl; Yeni Asya, ulu bir çınardır.

Nice 48 senelere…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*