Yeni Asya’da Kur’ân coşkusu

Image
Bu günlerde gazetemiz Yeni Asya’da “2 Muhteşem Ramazan Hediyesi” müjdesiyle Ramazan hediyeleri tanıtılıyor. Aslında gazetemiz, bu Ramazan’da beş muhteşem Ramazan hediyesi verecek. Bunlardan ikisini 59 kupon karşılığında, ama yeni abone olanlara hemen verecek; üçünü de, Ramazan ayının her bir Cuma’sında birer hediye olmak üzere o günkü gazeteyle birlikte günlük verecek.

Toplam, beş adet Kur’ânî hediye! Kur’ân ayında ancak Kur’ân hediye edilir. Kur’ân’ın okurlarına, Kur’ân’ın inanırlarına, Kur’ân’ı hayatının gayesi bilenlere, Kur’ân’ın en temel meselesi olan iman meselesinde tahşidat yapanlara ve hizmet edenlere, Kur’ânî hakikatler ile dünyayı sarsanlara, Kur’ân’ın şefaatini umanlara, Sırat Köprüsünde Kur’ân’ı yol gösterici bulmak isteyenlere Kur’ân’dan daha güzel hediye düşünülebilir mi? Kur’ân ayında Kur’ân coşkusu Yeni Asya’ya ve Yeni Asya’nın okuyucusuna, tanıtımcısına, işçisine, gönül verenine yakışıyor!

Çünkü Kur’ân’da öyle bir hakikat ve harita var ki, iz düşümü ve gölgesi dünyayı güzelleştiriyor, aslı ve hakikati ebediyet âlemlerini aklın ve hayalin ötesinde birer saltanat kılıyor. Kur’ân, okuyucusunu ebediyet âlemlerinin ana caddelerinde, yollarında, sokaklarında bir sultan edasıyla gezdiriyor. Kur’ân, bu sebeple geçmiş ve günümüz kavimleri içinde en hayırlı bir ümmet çıkarmıştır. Bunu, “Siz, insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz” 1 âyetiyle müjdeliyor!

Şu Peygamber (asm) sözlerine bir bakın Allah aşkına:

* “Hiçbir Peygamber yoktur ki, kendisine insanların inanmasını sağlayan üstün bir mu’cize verilmiş olmasın! Şüphesiz ki, bana verilen en büyük mu’cize de Allah’ın bana vahyettiği Kur’ân’dır! Umarım ki ben kıyamet gününde, bütün peygamberlerin en çok ümmetlisi olacağım!” 2

* “Kur’ân şefaat edicidir! Şefaati kabul edilendir! Şereflidir! Tasdik edicidir! Kim onu önder edinirse, onu cennete götürür.” 3

Kur’ân ehlinin kim olduğu hakkında Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“İnsanlardan Allah ehli olanlar vardır!” Ashab-ı Kiram soruyor: “Onlar kimlerdir ya Resulallah?” Resul-i Ekrem Efendimiz (asm): “Onlar Kur’ân ehlidirler. Bütün mesailerini Kur’ân’ı okumaya, anlamaya, onunla amel etmeye, ona hizmet etmeye, onun hakikatlerini neşretmeye tahsis ederler!” 4

Yeni Asya’nın hediye paketinin içinde, hediyelerden birincisi, cep boy Kur’ân-ı Kerim’dir. Açık ve net yazılışlı, bilgisayar hatlı, gül kokulu, Allah lâfızları renkli harfle yazılmış, cepte taşınabilir, her yerde rahatça okunabilir. Yeni abone olanlara hemen Ramazan ayının başında verecektir.

Hediye paketinin diğer hediyesi: Risâle-i Nur Külliyatından Mu’cizat-ı Kur’âniye Risâlesidir. Bu risâle, Bediüzzaman Said Nursî’nin kerametli risâlelerinden birisidir. Mu’cizeler kaynağı olan ve Hazret-i Muhammed’in (asm) en büyük mu’cizesi olan Kur’ân’ın, kırk çeşit mu’cizesini bildiriyor. Mülhitler tarafından tenkit konusu yapılmış, ehl-i fen tarafından itiraza uğramış, cinnî ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz kalmış çok sayıda âyeti harika bir biçimde tefsir ediyor. Mülhitlerin ve fen ehlinin kusurlu zannettikleri âyetlerin, bilâkis i’cazın ve belagatin zirvesinde hakikatlerden bahsettiğini ilmi kaidelerle ispat ediyor. Yazılışı da kerametli olan Mu’cizat-ı Kur’âniye Risâlesi, semadan hakikat çeşmesinin musluğu açılmış da dökülen hakikatler derhal kaleme alınmış gibi, gayet sür’atle, hiçbir hakikat dışarıda bırakılmadan, her yirmi otuz sayfası iki üç saatte bir yazılarak kaydedilmiştir. Bu kerametli risâle günümüze kadar binlerce defa basılmış ve baskıları daha matbaada iken tükenmiştir. Bu risâleyi Yeni Asya indeksli, dipnotlu, âyet ve hadis mealli, sözlüklü ve kronolojik bilgili bastı. Her sayfada hem asli metne, hem asli metnin hemen altında sözlük ve dipnotlara ve âyet ve hadis meallerine ulaşmak mümkün. Kitabın sonuna yer indeksi, şahıs indeksi ve genel kavramlar ve kelimeler indeksi konulmuş. Ayrıca sonunda tarihsel gelişim ve olaylar içinde Bediüzzaman Said Nursî’nin kronolojik hayatı özetlenmiş. Eser, Risâle-i Nur ile yeni tanışanların bile zevkle ve anlayarak okuyacakları bir içim su haline getirilmiş. Bu eseri okuduktan sonra Kur’ân’ı okumaya ve anlamaya doyum olmuyor.

Yeni Asya’nın, Ramazanın her bir Cuma’sında o günkü gazete ile birlikte vereceği başka hediyeler de var: Peygamberimizin (asm) Dilinden Dualar, Cep İlmihali ve Namaz Hocası. Bu güzide eserlerin her birisini bir Cuma gazetesi ile birlikte verecek. Böylece günlük hayatımızla ilgili Sevgili Peygamberimizin (asm) ne gibi dualar yaptığını cep boy bir hazinede öğreneceğiz. Namazla ilgili herkesin anlayacağı bir üslûp ve bilgiler demeti ile namazın hakikatine ulaşacağız. Günlük dini görevlerimizi ve sorumluluklarımızı da yine cep boy bir ilmihal bilgileri demeti çerçevesinde öğrenmiş olacağız.

Eminim, Yeni Asya’yı ve Yeni Asya’nın güzide okuyucusunu gökte melekler alkışlıyor! Çünkü bu gayretlerin zerresinde bile dünyevî kaygı ve hesap yok! Allah rızası için, hasbi bir biçimde, Allah’ın dinini neşretme gayreti ve himmeti var. Onun için bu günlerde Yeni Asya ve Yeni Asya’nın güzide okuyucuları imrendiren bir çalışma ve ebedî meyveli bir gayret içinde. Binler tebrikler Yeni Asya’ya ve Yeni Asya’nın müstesna okuyucularına! Allah ebeden razı olsun!

Dipnotlar:

1 Âl-i İmran Suresi: 110;

2 Buhari, 6/97;

3 İtkan, 4/104;

4 İbn-i Mace, 1/78

 

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*