Yeni Asya’nın güzel misyonu

Yeni Asya dendiğinde akıllara Bediüzzaman ve Risale-i Nur gelmektedir.

Gazetenin yayın maksadı; Üstadı ve Risale-i Nur’u, iç ve dış kamuoyuna doğru bir şekilde tanıtmaktır. O bu misyonu ile Risale-i Nur’un medyadaki dili olmakla birlikte Nur’un gereği olan hak, hukuk, demokrasi ve hürriyetlerin müdafaasını yapmaktadır.

Son yıllarda radikal akımların meydan-ı zuhura çıktığı İslâm coğrafyasında, özellikle dindar kimlikli siyasetin iktidar olduğu Türkiye’de, mütedeyyin olarak tanınan kişi ve çevrelerin dine muğayir olarak ortaya çıkan söz ve icraatlarının faturası, dini pek bilmeyen geniş bir kesim tarafından İslâm’a çıkarılmaktadır. Bu talihsiz kafa karışıklığının yaşandığı bir süreçte, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u kamuoyunun gündemine getirip tanıtmak, doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu göstermek demektir. Yeni Asya bu vazifeyi yapmakla aslında büyük bir hizmet yapmış olmaktadır.

GAZETE YOL GÖSTERDİ

Türkiye’de, 1950’de tek partili istibdat idaresinden kurtulup çok partili demokrasi dönemlerine geçtiğinden günümüze kadar, nice bunalımlı süreçler yaşadı. İç ve dış fitne odaklarının işbirliği ve tertibiyle ülkenin maddî–manevî hayatını tahribe yönelik çok sayıda askerî darbeler devreye sokuldu. Bilhassa 1980 darbesinde münafık darbecilerin fitne ve fesat oyunlarıyla kafalar karıştı. Hatta hizmetkâr ağabeylerin başında bulunduğu Nur Talebelerinin önemli bir kısmı oyuna gelerek, Kemalizm’i esas alan darbecilere ve onların himayesindeki dindar kimlikli siyasî güçlere destek vermişlerdi.

İşte o talihsiz süreçte Yeni Asya o desteğin yanlış olduğunu, doğrusunu; gerçek demok- rat güçlere destek verilmesi gerektiğini cesur yayınlarıyla dile getirdi. Daha sonra zaman onu haklı çıkardı.

28 Şubat post modern darbecilerin, laiklik adına yaptıkları zulümlere İslâmî kesim ve onların gazeteleri sessiz kalırken, Yeni Asya’nın cesur yayını bunalan kamuoyunun gönlünü rahatlattı.

Muhaliflerin susturulduğu, yüz binlerce insanın mağdur edildiği günümüzde gazete, ilgili mercilere İslâm’ın adalet, hukuk, hürriyet, merhamet ve şefkatini hatırlatan yayınlarıyla mazlûm ve mağdurların yüreğine su serpti.

Bu güzel ve eşsiz hizmetleri sebebiyle gazete takdir edilip desteklenmesi gerekirken, ne yazık ki insafsız hücumlara maruz kalınmaktadır.

YENİ ASYA TARİHE NOT DÜŞMEKTEDİR

Gazete yayını ile aynı zamanda tarihe not düşmektedir. Gelecek nesiller bugünler için, “O zaman yanlışlara karşı çıkan, doğruyu haykıran kimse yok muydu?” diye sorduklarında, “Yeni Asya varmış” denilecektir.

Sözün özü: İnşallah gazete, bütün olumsuz şartlara rağmen önce Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, sonra Üstadın himmeti ve sadık okuyucularının halis desteği ile kıyamete kadar ayakta kalıp misyonunu sürdürmeye devam edecektir.

İbrahim Ersoylu

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*