Yeni Asya’nın mücadelesi demokrasinin önünü açıyor

Yeni Asya 45 yıldır iman hizmetiyle hürriyet mücadelesini birlikte ve iç içe götürürken, önüne çıkarılan engelleri aşmak için hukuk zemininde ortaya koyduğu gayretlerle Türkiye’nin antidemokratik yasa ve uygulamalardan adım adım kurtulmasına da çok önemli ve tarihî katkılarda bulundu.

Meselâ onyıllar boyunca Nurcular başta olmak üzere dindarlara karşı Demokles’in kılıcı gibi kullanılan TCK 163’ün 1990’da Meclis iradesiyle kaldırılmasında, Nurculuk davalarında yapılan savunmaların ve bu istikamette yaptığımız yayınların büyük bir payı vardı.

Keza 28 Şubat sürecinde, mülga 163’ün yerine ikame edilip, yine dindarları cezalandırmak için yoğun şekilde istismar edilen 312. maddenin defalarca değiştirilip bu çeşit suistimallere açık olmaktan önemli ölçüde çıkarılmasında da Yeni Asya’nın bu maddeye karşı verdiği mücadele belirleyici rol oynadı.

Aynı şekilde, 12 Eylülcülerin güya anarşiyle daha etkili mücadele için anayasa ile ihdas ettikleri, ama 28 Şubat’ta dindarlara karşı kullanılan DGM’lerin kaldırılmasına da Yeni Asya’nın yayınlarının ciddî katkıları oldu.

Bilhassa 28 Şubat’ın en hızlı ve katı döneminde meydana gelen 17 Ağustos depremi için, bu afeti o devirde yapılan zulüm ve haksızlıklarla irtibatlandırarak seslendirdiğimiz “İlâhî ikaz” yorumunun DGM’lerde açılan 312 soruşturma ve davalarıyla cezalandırılmak istenmesine karşı verdiğimiz mücadele, AB’nin de ısrarlı takibiyle, DGM’lerin kaldırılması ve 312. maddenin değiştirilmesiyle sonuçlandı.

Yine öteden beri ifade ve basın özgürlüğünü baskı altında tutmak için Yeni Asya’ya karşı da yoğun şekilde kullanılan TCK 159. maddenin (şimdiki 301) değiştirilip nisbeten daha ehven hale getirilmesinde, bu konudaki mücadelemizin de önemli katkıları oldu.

Bir başka örnek, 12 Eylül Anayasasının başlangıç kısmındaki ihtilâl övgülerinin, sadece Yeni Asya tarafından seslendirilen tepkiler sonucu, 1995’te gerçekleşen anayasa değişiklikleriyle metinden çıkarılmış olması.

1968’de MGK dayatmasıyla çıkarılmak istenen Anayasa Nizamını Koruma Kanununun İttihad, 28 Şubat’taki irtica kanunlarının da Yeni Asya tarafından organize edilen sivil tepkilerle püskürtülmesi, bu bağlamda gösterilebilecek diğer tarihî örneklerden bazıları.

Aynı şekilde, hukuk dışı ve antidemokratik başörtüsü yasağına karşı Yeni Asya’nın hiçbir zaman gevşetmeden ve büyük kararlılıkta ortaya koyup takipçisi olduğu mücadele de.

Yeni Asya şimdi de Risale-i Nur’a bandrol engeli ve getirilmeye çalışılan devlet tekeline karşı yürüttüğü kampanya ile hukuk ve demokrasiye yeni ve tarihî bir katkı daha sunuyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*