Yenileşerek gelişmek, gelişerek yenileşmek

Image
Avrupa, hele de Almanya, “gurbet” olmaktan çıktı. Çünkü Kur’anın Mucizevî hakikatlerini tebliğ eden “Gülü Muhammedi” kokusunu yayan, Anadolu bahadırları elli seneye yakındır o topraklara “otağ kurup” çadır diktiler.
Altmışlı yıllarda “ekmek parası” için gitmişlerdi o diyarlara Anadolu insanı. Kaderin sevkiyle.
Yirmi birinci Yüzyılın başında iki binlerin arifesinde artık “iman davası da” girdi gündemlerine çok daha kuvvetli olarak.

 

İlkönce mescitler açıldı Frengistan diyarında. Sonra Camiler yapıldı. Sonrasında Nurun hadimleri Medreseyi Nuriyeleri küşat ettiler. İlk olarak 1954 Yılında Berlin Üniversitesinin mescidine Nur Müellifinin sağlığında ulaştı Risale-i Nurlar “Alamanyaya!!!.”
Sonra, bavullara taşındı. Sonra TIR’larla ithal edildi. Gönüllere nakşedildi. “Bahtiyar Alman Milletine”, bahtiyarlar “Nur Hadimleri” tarafından “Nurlar” servis yapılmaya başlandı.
Asrın ve asırların imamının büyük rüyası “Mu’cizeli Kur’an” Almanya’da matbaada tabedilip Türkiye’ye sevk edildi.
Manevî bir fütuhat ve atmosfer başladı Avrupa’nın göbeğinde.
Zaman ihtiyarlıyor, Kur’an ve hakikatleri gençleşiyordu. Nesiller de gençleşiyor ve gelişiyordu. İlk gelenler vazifelerini yerine getirmişler “Nur Hizmetlerini” Avrupa’da tesis etmişlerdi.
Sırada yeni nesil vardı. Yeni fidanlar yetişti.
Genç, dinamik, maneviyatın deryasından gıdalanan.
Ulvî gayeleri ve büyük hedefleri olan.
Hayata Felsefe gözlüğüyle değil de, İman gözlüğüyle bakan.
Küfür karanlıklarında boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan “Batı insanının” ufkunu açacak, insanlığın en büyük derdi; “materyalist felsefenin” zehir tohumlarını kurutacak bir “tecdid ve İman hareketinin” meşalesini yaktılar onlar!
Avrupa’da şimdi olgunluk yaşına erişmiş bu kuşağa “İkinci Nesil” deniyor. Arkasından, “Üçüncü Nesil” geliyor. Adeta o toprakların hakiki sahibi mesabesinde. Köklerinden, asıllarından, maneviyatlarından kopmadan. Kemiyete değil keyfiyete önem vererek. İnançla, iradeyle, hamiyet ve gayretle bir şeyler yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar.
Tuzak peşindeki “Haçlı zihniyetine”  rağmen güller sümbüller verdi bu gayretler. Rayihalar semaya doğru yükselip sardı o coğrafyayı. Küfrün çürük direkleriyle malul kafalar anlayamaz bu miski amberi.
İşte onlar hizmeti dünyaya taşıyacak projeler ürettiler, “birinci kuşağın” kendilerine devrettiklerini daha da geliştirerek devam ettiriyorlar. Boş durmadılar ve Nurun hadimliğini yapacak bir site yaptılar. Her geçen gün geliştirerek devam ettiler. Şimdi bu site yeni yüzü ve muhtevasıyla karşımızda. Büyük hedefleri ve amaçlarıyla karşımızda.
Gelişerek yenilenmek, Yenileşerek gelişmek! Tarihinden ve ecdadından aldığı tecrübe ve güçle yola devam etmek. Maneviyatın rehberliğinde sadece bulunduğu kıtayı ve coğrafyayı değil, bütün dünyayı kucaklayacak ve tebliğ edecek bir irade ve gayretin ürünüdür bu.
Avrupa Yeni Asya Nur Cemaatinin hazırlayıp insanlığın hizmetine sunduğu, -“Euro Nur Sitesi”yenilenmiş haliyle karşınızda. Asrın manevi tabibinin rehberliğinde ve önderliğinde faaliyet gösteren bu anlamlı ve muhtevalı site yıllardan beri yaptığı Kur’an ve iman hizmetine yenileşmiş ve gelişmiş yüzüyle daha mükemmelleşerek devam ediyor..
Binler kere, milyonlar kere şükür ve tebrikler diyoruz!
Yeni gönüllere ulaşmak, yeni ufuklar açmak, yeni kalpler fethetmek için.
Bu mükemmel siteyi; Tasarlayanlara, maddi ve manevi katkıda bulunanlara, yazı yazanlara, okuyanlara, destek verenlere, dua edenlere…. Hülasa emeği geçen herkese sonsuz tebrikler ve teşekkürler diyorum. Allah ebeden razı olsun ve hizmetlerinin karşılığını hem bu dünyada hem de ahiret âleminde fazlasıyla versin inşaallah.(Amin.)
Anadolu’nun Manevi kahramanı, Nur hareketinin mümtaz komutanının 1930 lu yıllarda Kastamonu- Isparta hattında kurduğu “Manevi internet hattı” şimdilerde teknoloji destekli olarak dünya piyasasında meydan aldı! Kıyamete kadar gelişerek ve genişleyerek devam etmesi en büyük hedef ve gayesi olmalıdır. 
Halis, sade, samimi, katıksız ve pak bir hizmetin devamı olan bu tür faaliyetlerin Şahsı Manevi dairesi dâhilinde meydana getireceği kardeşlik ve irtibat ve bilgi mübadelesi muhakkak ki çok önemlidir.
Bunun yanında bir o kadar önemli olan da, “dinsiz felsefenin” hücumuna maruz kalan dış dairedeki masum ve mağdur insanların; istifham, şüphe, noksanlık ve eksiklerini giderme gayetlerine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda da, fesat şebekelerinin ve zındıka komitelerinin; maneviyata ve de özellikle Müslümanlara karşı olan garaz, iftira, saldırı, çamur atma, fitne oyunlarına ve ithamlarına karşı bir müdafaa hattı ve siper görevini yerine getirecektir inşaallah bu yeni sitemiz.
Bu amacına giderken kullandığı metot ise, Kur’an üslubu, peygamber ahlâkı, Nur meslek ve meşrebi doğrultusunda, sadece akla değil, ruha, kalbe, hissiyat ve lâtifelere hitap eden ve mukni cevaplar yetiştiren “kale ve siper” olduğu ve olacağı da her türlü izahtan varestedir.  
Yıllardan beri Türkiye’de, manevi sahada, yayınlarıyla büyük bir boşluğu dolduran “Yeni Asya Ekolünün” rehberliği ve tecrübesinde gelişen Avrupa’daki bu teknolojik hareketin geniş bir sahada ve dünya çapında rağbet görüp neticeye gitme gayretleri değişen zaman ve şartlar içersinde elbette lâyık olduğu sahiplenmeyi beraberinde getirecektir inşaallah.
Bütün insanlığa açık, katılımcı ve sınırsız bir hizmet sunan bu büyük nimetten; tasarlayıcısından, okuyucuna kadar herkes lâyıkıyla istifade edecek ve zaman içersinde inşallah umulandan daha çok daha büyük kazanımlar ve faydalar elde edileceğine inanıyoruz.
Samimi ve halis gönüllerin fiili ve kavli dualarıyla desteklenecek olan bu tür gayret ve faaliyetler o zaman çok önemli bir ahenk meydana getirecek ve bu güzel ahenk ve atmosfer Cenabı Hakkın rızasının tecellisine medar olacaktır inşallah.
Kâinatta ve Allah katında hiçbir şey “küçük ve önemsiz” değildir. Bu izafiyet değerlendirmesi ve yanlış kıyaslamalar maalesef insanoğlunun büyük bir zaafı ve kör noktasıdır. Hâlbuki Cenabı Hakkın katında her şey önemli ve kıymetlidir.  Onun için bu noktayı gözden uzak tutmadan, bu sahadaki yapılan çalışma ve gayretlerin hiçbirini “küçük ve önemsiz” görmeden” katkı yapmaya devam etmeyi kendimize bir vazife addetmeliyiz diye düşünüyorum. 
Yeni veçhesi ve muhtevasıyla çok güzel hazırlanmış olan bu güzel “EuroNur – SaidNursi.de Web Sitesinin”; başta, sahibi ve taraftarı olan bizler olmak üzere, bütün insanlığa “Nuru Muhammedi” nesimini getireceğini ve çok güzel tesirler icra edeceğini Rabbimden niyaz ediyor insanlığa yapacağı hizmetler hakkında büyük ümitlerimin olduğunu belirtmek istiyorum.
Hazırlanmasında ve faaliyete geçmesinde katkı sağlayan ve emeği geçen herkese Bir defa daha, sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hizmet ve başarılarının devamını diliyorum.

Benzer konuda makaleler:

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*